København

Som led i Almen Modstands landsdækkende aktionsdag imod ghettoplanen, var der også demonstration i København. Her demonstrerede et par hundrede mennesker først i Mjølnerparken og derefter cyklede en stor del af os videre til Tingbjerg. Begge steder er det dybt alvor med konkrete planer om nedrivning eller salg af almene boliger, så det var selvfølgelig centralt i mange af talerne.

Men også det mere generelle omkring racismen i ghettolovgivningen, og mange af boligorganisationernes følgagtighed blev trukket frem. Bl.a. fortalte sociolog Aydin Soei om en undersøgelse af unge i Tingbjerg, stillet op imod unge fra Brønshøj, som han havde været med til at lave. Konklusionen var at der ikke var nogen forskel mellem de unge, den virkelige forskel lå i hvordan de voksne opfattede de unge, og det problem der lå i at de voksne handlede derefter.

John Ekebjerg, formand for Stilladsarbejdernes Brancheklub, sagde bl.a. at det var på tide at fagbevægelsen kom op på mærkerne, og så sagde han, at hvis beboerne nægter at lade sig flytte, så må de aktive i København på gaden og støtte.

Odense – Vi flytter ikke.

I Vollsmose skal der rives 1000 gode billige almene boliger ned og tvangsflyttes omkring 3000 mennesker som et led i det byrådet har kaldt “Den sidste Vollsmoseplan”. Almen Modstand samlede godt 100 til protest i lørdags, trods silende regn. Det var en alvorlig men beslutsom forsamling, som understregede at indtil nu var det kun en “papirplan” kampråbet var da også “Vi flytter ikke”.

 Foto: tak til Jørgen Gregersen Nielsen.

Der var også demonstrationer i Aarhus og Helsingør.