”Den diskrimination, vi ser til daglig, gør mig vred.” 

Det fortæller Jonathan Zacho Bruun. Han er 30 år, underviser på den lokale pædagoguddannelse og er aktiv i netværket Stay Human, som har taget initiativ til demonstrationen 16. marts i Aalborg. Stay Human indgår på landsplan i Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination.

”Størstedelen af det etablerede danske politiske system har valgt at sætte en dagsorden, som ikke stemmer overens med mange almindelige danskeres forhold til både flygtninge og indvandrere. Den diskrimination, vi ser til daglig, gør mig vred. Og den skal vi lave om på,” forklarer han til Socialistisk Arbejderavis.

I Aalborg har man da også allerede planlagt næste aktivitet, så demonstrationen 16. marts ”ikke bare bliver en engangsforestilling”, fortæller han. ”Ugen efter inviterer vi til et åbent aktivismemøde, så de mennesker, der kommer til demonstrationen, også kan se, at der fortsat sker noget.”

Om kort tid er der valg til både Folketinget og EU, og også derfor er det ifølge Jonathan Zacho Bruun vigtigt at fortsætte aktiviteterne:

”Vi skal have et andet paradigmeskift, og det er nu, vi skal i gang, for vi er oppe imod nogle store kræfter i det danske samfund, som ændrer måden, man må snakke om tingene på, så det bliver okay at diskriminere.”

”Aarhus er smilets og mangfoldighedens by, og der skal være plads til alle.

Det fortæller Faiga Kafarova, som er formand for Integrationsrådet i Aarhus og med til at arrangere demonstration den 16. marts i Aarhus.

Faiga fortæller:

“Regeringens politik og menneskesyn rammer os alle sammen. Folketinget har vedtaget så mange love, som er psykisk terror mod folk, der ikke har det særligt godt. Der sker en dæmonisering af bestemte grupper –  flygtninge, arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere – og det er en skændsel, hvordan børn og voksne behandles på Sjælsmark, Kærshoved og i Ellebæk.

Retorikken er blevet forrået, der er simpelthen blevet mindre tolerance. Det at være et menneske, at være til, at have rettigheder og have udsigt til et godt liv tæller ikke længere. Selv børn har langt mere empati end politikerne.”

På spørgsmålet om, hvorfor folk skal komme til demonstration den 16. marts, siger hun:

“Politikerne mistænkeliggør flygtninge og fattige, de gør os til betydningsløse liv. De forsøger at skabe konflikt, splitte os og gøre os usikre og bange.

De kører skræmmekampagner og prøver på denne måde at købe sig til stemmer, men det er en primitiv og analfabetisk politik.

Højrefløjen er vokset hurtigt, men vi må ikke læne os tilbage!

Vi må samle folk om at kæmpe for menneskelighed, lige rettigheder og velfærd for alle. Demonstrationen skal gøre opmærksom på, at enhver har ret til at blive behandlet som et menneske, leve et værdigt liv; alle skal have en god barndom med plads til drømme og håb for fremtiden.

Danmark er et smukt land med skønne mennesker, og politikken skulle helst afspejle det samme!”

“Det nye paradigmeskifte, som lige er blevet vedtaget, rammer hårdt.”

Det siger Chadi Dabbagh. Han er aktiv i Racismefri By – Odense for Mangfoldighed, som står bag 16. marts-demonstrationen.

Chadi er uddannet kandidat i farmaci og kom til Danmark for fire år siden fra Syrien. Han bor på Nordfyn med sin kone og to børn. Allerede på asylcenteret var han frivillig tolk, og på Nordfyn har han været med til at lave lektiecafé, kulturdage, Mangfoldighed på Nordfyn og passet sit arbejde i Nordfyns kommune.

Chadi er også aktiv i “Racismefri By” i Odense og i Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination.

På spørgsmålet om, hvad initiativet gør for at bygge 16. marts-protest i Odense, fortæller han:

“Vi holder debatmøder, vi går på gaden og på uddannelsesinstitutioner og deler flyers ud og snakker med folk. Og så hænger vi selvfølgelig plakater op. Vi har faktisk trykt 8.000 foldere og 500 plakater, som vi går ud med. Derudover har vi mere end 23 forskellige foreninger, partier, fagforeninger og netværk med til at støtte op.”

Hvad tænker du om den fortsatte kamp?

“Det er en meget vigtig kamp. Ærlig talt, så synes jeg faktisk, at man godt kan se paralleller til Tyskland i 1930’erne og den begyndende forfølgelse af jøderne. Ikke kun i Danmark, men i hele Europa og resten af verden. Det er en farlig udvikling, som vi skal forklare og stoppe.

Paradigmeskiftet ændrer situationen dramatisk for tusindvis af flygtninge og risikerer at sende folk på flugt igen.

Det rammer ikke kun mig, det er en udvikling, som alle er nødt til at forholde sig til. Så derfor fortsætter vi arbejdet i Racismefri By og samarbejdet på landsplan i Fællesinitiativet samt det internationale samarbejde.”

“Vi skal organisere en gruppe i København, der samler mange

Det siger Nynne Malou Jessen, som er med i Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination – København og Omegn, som står for demonstrationen den 16. marts.

Hun er 28 år og praktikant hos Mellemfolkeligt Samvirke, som også er med i Fællesinitiativet. Nynne fortæller, at hun “kom med fra starten, fordi jeg var nysgerrig omkring at skulle samle sådan en gruppe med fælles mål og så mange samarbejdspartnere.”

På spørgsmålet om, hvordan hun synes, man skal fortsætte efter den 16. marts, siger hun:

“Jeg har tænkt meget over det, også i forhold til vores ressourcer og folks tid. Men noget mere awareness-arbejde, evt. at komme ud på skoler og lave workshops. Måske også nogle debatarrangementer – nogle andre former end lige demonstration.

Vores største udfordring er forskellige holdninger til, hvad racisme er, og hvordan vi skal forholde os til det. Der har været en større diskussion internt om, at hvide mennesker ikke skal have samme stemme som minoriteterne. Og nu har vi jo så ekskluderet nogen, der mente det. Og det synes jeg er så ærgerligt.

Men jeg synes jo, at der bliver set forkert på det. Jeg synes jo netop, at når folk der ikke selv bliver berørt af racisme, ønsker at være en del netværket, det er stort. Og noget, vi skal være glade for og tage imod.

Men måske et større debat arrangement – mere end hundrede mennesker og et stærkt panel –også med nogle af de stemmer, vi har haft problemer med, noget der kunne live-streames eller et eller andet, så vi kan nå ud til nogle bredere befolkningsgrupper – det gad jeg godt!”

“Vi er nødt til at holde sammen i en fælles kamp mod racisme – alt andet er spild af tid!”

Det siger Karin Jørgensen fra Antiracistisk Netværk i Svendborg, som har taget initiativ til 16. marts demonstrationen i Svendborg.

Karin har været med i Antiracistisk Netværk i Svendborg, siden det opstod i 2000. Dengang var en gruppe nazister aktive i Svendborg og på Langeland.

I 2006 arrangerede netværket en stor, bred demonstration mod Dansk Front. Derefter blev der dannet en formel, tværpolitisk forening, ARN, som hvert år siden har markeret Krystalnatten den 9. november med stor tilslutning.

Da protesterne mod Finansloven tog fart i december 2018, gik ARN også med, og på kort tid samlede de 500 til demonstration i Svendborg.

Karin har de sidste mange år været tovholder og grebet fat i folk, når der skulle ske noget. Sådan har det også været omkring 16. marts. Hun fortæller:

“Vi har indkaldt alle kontakter og fået en ny kontakt, Aktiv Borger, som er en gruppe flygtninge, der er nye i Danmark. Det er en social forening, der rådgiver og hjælper hinanden. En stor gruppe derfra har været aktive i forberedelserne. Desuden er Amnesty Youth fra gymnasiet blevet en fast del af ARN. Vi vil holde kontakten efter 16. marts, evaluere og finde ud af, hvad vi skal lave fremover.”