Antiracistiske aktiviteter i valgkampene

De sidste måneders valgkampe har boostet de antiracistiske aktiviteter i hele landet. Mange flere mennesker har været aktivt involveret i at gøre noget i praksis, der rækker udover de sociale medier.

Fællesinitiativet mod Racisme og Diskriminations kampagne “Den antiracistiske stemme i valgkampen” har fordelt 5000 klistermærker i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Svendborg. Desuden er de sendt rundt til enkeltpersoner i 25 byer overalt i landet.

Fællesinitiativet mod Racisme og Diskriminations folder blev trykt i 15000 eksemplarer. De er omdelt og fordelt ved utallige demonstrationer, møder, festivals, caféer og uddannelsessteder.

Den 19. maj og 4. juni blev der bygget bro og sagt fra overfor splittelse, had og racisme i 8 byer rundt omkring i landet. Der har været musik mod racisme i København. Endelig har Rasmus Paludans bizarre og racistiske stunts rundt omkring mødt modstand på mange forskellige måder.

I maj og juni er racismen kommet på retræte. Vi har hørt meget mindre til Martin Henriksen, Inger Støjberg og Naser Khader og meget mere til antiracister og flygtningevenner. Dansk Folkepartis nedtur hører med i dette billede. Det skal vi glæde os over.

Men Rasmus Paludans opstillingsberettigelse har trukket fronterne op. Fascistisk politik, der kræver fordrivelse af alle etniske minoriteter, har fået taletid i bedste sendetid og en stemme i valgkampen.

Der er hårdt brug for en stærkere antiracistisk og antifascistisk organisering og koordinering. Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination er et godt udgangspunkt. Men der skal langt flere lokalt forankrede grupper med. De fagforeninger, som har mange medlemmer blandt de etniske minoriteter, skal involveres ligesom NGO´ere som MS og Amnesty. Også de politiske partier, som står på et antiracistisk og antifascistisk grundlag, skal være en del af en bred antiracistisk bevægelse.

Vi må arbejde for at næste landsmøde i Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination den 5. oktober i København afspejler dette.