Flokimmunitet eller linedans?

I første omgang ramte COVID-19 hårdest i Italien og kort tid efter i Spanien og Frankrig. Det betød, at regeringen herhjemme klogt nok valgte en massiv nedlukning af Danmark fra d. 11. marts. Først og fremmest for at undgå en nedsmeltning af sundhedsvæsenet der, lig sundhedsvæsenet i resten af Europa, gennem en årrække har været underlagt nedskæringer og kraftig reduktion af akut-sengepladser.

Det hed sig, at man ønskede at anlægge et forsigtighedsprincip overfor corona-sygdommens udbredelse. Og gang på gang har Mette Frederiksen sidenhen bedyret, at regeringen ikke går efter flokimmunitet i bekæmpelsen af corona-pandemien.

Flokimmunitet er ikke en løsning men en legitimation for ikke at lukke samfundet ned!

Ideen med flokimmunitet er, at tilpas mange har været smittet med en sygdom og har udviklet immunitet over for sygdommen, så de ikke efterfølgende kan smittes. Denne strategi har magthavere og myndigheder i flere lande formuleret som den eneste realistiske strategi overfor COVID-19, hvor anslået 60% af befolkningen skal have været smittet. På denne måde har de givet en tilsyneladende legitim grund til ikke at lave indgribende nedlukninger og holde gang i økonomien. Det har vi f.eks. set i England og i Sverige, hvor antallet af alvorligt syge og døde ligger markant højere end i lande som Norge, Danmark og Tyskland.

Herhjemme har Statens Serum Institut, anført at Kåre Mølbak, da også tidligere gjort sig til talsmand for at strategien nødvendigvis måtte være at opnå flokimmunitet. Det samme har Else Schmidt, tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen gjort sig til talskvinde for, og argumenteret for at myndighederne skal genåbne samfundet for at sætte smitte-tempoet op, så epidemien ikke varer for evigt.

Imidlertid har WHO hele tiden advaret mod denne strategi, da den betyder, at unødvendigt mange vil blive alvorligt syge og dø. Ifølge Margaret Harris, som er talsperson for WHO vil mellem 10 til 20 procent af de smittede blive alvorligt syge. Og hvis du ikke har kapacitet til at behandle dem, vil de dø. Det er stadig en meget ny virus, og det kommer til at tage år, før vi ved, hvordan immuniteten virker. Så det kan være farligt bare at lade sygdommen strømme gennem samfundet … Det er rigtigt, at man ofte bliver immun, når man først har været ramt af en virus. Men om COVID-19 reagerer på samme måde, ved vi simpelthen ikke endnu.

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-03-25-hvorfor-virker-flokimmunitet-ikke-mod-coronavirus-her-er-hvad-whos-topekspert

Hvorfor følger vi ikke WHO´s anbefaling?

Gennem de seneste 5 ugers nedlukning er smittetrykket i Danmark faldet, så hvorfor ikke fortsætte nedlukningen nogle uger og måneder endnu og få smitten inddæmmet og lukket ned? Også set i lyset af, at det ifølge WHO, er usikkert om folk, der har været smittet med corana-virus, udvikler immunitet.

Her er det meget tydeligt, at den socialdemokratiske regering har været i tæt samarbejde med det private erhvervsliv om at fremskynde en genåbning af samfundet. De tunge drenge fra nogle af landets store virksomheder blev tidligt i forløbet inviteret indenfor i NOST (Den Nationale Operative Stab), som har til opgave at koordinere myndighedernes indsats under corona-epidemien. Her sidder blandt andet repræsentanter fra Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Rederier, Mærsk, Carlsberg og Novo.

https://politiken.dk/indland/art7738392/Industrien-har-f%C3%A5et-fast-s%C3%A6de-i-regeringens-kontrolt%C3%A5rn-under-krisen?fbclid=IwAR1rMCwT_LN9FHn3mJMrLlpOYn1TUsPAQxRDTYrpnOFQEN_0zDirPuHcY10

De tre genåbningsscenarier der blev fremlagt efter påske var da heller ikke designet af Sundhedsstyrelsen men af Finansstyrelsen, hvor Statens Serum Institut efterfølgende blev sat til at beregne de mulige sundhedsmæssige konsekvenser.

På trods af hjælpepakker fra staten til erhvervslivet i milliardklassen ønsker virksomhederne, at de internationale markeder og den kapitalistiske verdensorden genetableres hurtigst muligt. Derfor er det helt uacceptabelt for dem, at store dele af samfundet – herhjemme såvel som internationalt – bør være lukket ned, indtil smitten er fuldstændigt inddæmmet.

Genåbningen herhjemme sker tydeligvis også på en måde, der understreger, at erhvervslivets interesser dikterer både prioriteringer og tempo. Årsagen til, at det er de små og mindre børn, der først skal tilbage til daginstitutioner og skole er tosidig. Dels for at ”frigøre” forældrene til at komme tilbage på arbejde og dels for at få gang i smittespredningen igen. Her har myndighederne været ret rigide i forhold til, at forældre bør sende børn i skole uanset hvad, og dermed bremse den berettigede usikkerhed og protest, der blandt andet er udtrykt i Facebook-gruppen “Mit barn skal ikke være forsøgskanin for covid-19”.

https://www.facebook.com/groups/2845505848837005/ 

Tempoet for genåbningen sker også helt uden hensyn til, om der er sikret en tilstrækkelig produktion og leverance af værnemidler til sundhedspersonale, og nu også til pædagoger og lærere. Mens der er brugt hundredvis af milliarder af støttekroner til erhvervslivet, har regeringen og myndigheder ikke været i stand til at sikre eller igangsætte en offentligt kontrolleret produktion af værnemidler. Ydermere betyder tempoet, at genåbningen sker i blinde, da myndighederne ikke har valide data på hvor mange, der egentlig har været smittet og uden at være gearet til at kunne teste, opspore og inddæmme smitten, som WHO ellers anbefaler.

Dans med corona-pandemien

Det hedder sig nu, at målet ikke længere er flokimmunitet men en kontrolleret genåbning af samfundet, hvor både Mette Frederiksen og Kåre Mølbak har brugt narrativet om, at vi nu ”danser med coronavirussen”, indtil der er udviklet en vaccine mod COVID-19.

https://ing.dk/artikel/kaare-moelbak-har-aendret-mening-vi-kan-danse-os-frem-vaccinen-uden-flokimmunitet-234203

Men det er en yderst farlig dans for flertallet af almindelige lønarbejdere, fattige og kronisk syge. Smittespredningen vil efter al sandsynlighed tage til, og sundheds- og plejepersonale sammen med pædagoger og lærere vil stå i første række til at blive alvorligt syge. Det samme vil gøre sig gældende for folk med kronisk sygdom eller et dårlig helbred – grupper der altid er overrepræsenteret blandt de fattige og i arbejderklassen.

Sundhed og menneskeliv SKAL gå forud for kapitalismens interesser

At man ikke følger WHOs strategi om at opspore og inddæmme mest muligt, indtil vaccinen er her, handler om, at det er langt dyrere og vil kræve længere tids lokale, regionale og nationale restriktioner/grænser opretholdt.

Det er et uacceptabelt og uansvarligt fravalg verdens rigeste lande har taget, hvor hvert land i første omgang hytter sit eget skind og dernæst genåbner uden en fælles global inddæmningsstrategi. Man begrunder det med, at det ikke er muligt, da smittede med corona-virus kan smitte inden de udviser symptomer på COVID-19. Men i bund og grund skyldes det, at aktørerne i den kapitalistiske markedsøkonomi, herunder de store virksomheder i Danmark presser på for at få verdenshandlen i gang igen hurtigst muligt.

Vi ville dog godt kunne klare os med lokal/regional produktion – under offentlig og demokratisk kontrol og nøje tilpasset, hvad vi har mest brug for. Alternative måder at organisere samfundet og produktionen på ser vi jo allerede, hvor det offentlige, ungdomsskoler og privatpersoner f.eks. går ind og tager ansvar for udvikling af produktion af værnemidler. I civilsamfundet ser vi stribevis at lokale initiativer, der har til formål at samle ind og hjælpe dem, der bliver hårdest ramt af corona-krisen

Vi siger derfor:

  • Alle frontarbejdere skal sikres værnemidler for at bremse smittespredning!
  • Sæt produktionen og prissætningen af værnemidler under offentlig demokratisk kontrol!
  • Sæt udviklingen af medicin og vaccine mod epidemier under offentlig og demokratisk kontrol!
  • Forlang af regering og myndigheder, at de aktivt arbejder for at styrke smitteopsporing og smitteinddæmning og støtter fattige lande i også at kunne følge den strategi!