Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 12 – September 1985 – side 8

Racistiske smågrupper

Martin B. Johansen

Racismens ideer om, at den hvide mand er asiater, afrikanere og arabere overlegne, stammer fra dengang de vesteuropæiske magter koloniserede verden.

Cecil Rhodes, en engelsk koloniherre fra Rhodesia, sagde:

»Jeg hævder, at vi er den første race i verden, og jo mere af verden vi bebor, jo bedre for den menneskelige race. Hvis der er en Gud, tror jeg, at han ville ønske, at jeg malede så meget af Afrikas kort som muligt britisk rødt.«

Koloniherrerne mente, de havde en historisk opgave i at udbrede den hvide mands civilisation. Andre folkeslag var ikke på samme stade pga. en lavere intelligens og kunne derfor kun bruges som de hvides slaver. En tankegang vi stadig ser i dag, i Sydafrika.

Fascistiske spirer

Det er de samme ideer, der dukker op som racisme i dag. Når vi peger på racismen som en aktuel fare, skyldes det to ting. For det første at den trænger sig ind som en kile i arbejderklassen og skaber en splittelse, der udnyttes af borgerskabet: En splittelse der trækker grænser efter hudfarve i stedet for klasseskel. For det andet at racismen er den bedste grobund for, at fascistiske ideer kan vokse frem.

Det skal understreges, at selv om der har været mange overfald på indvandrere, så er der næppe tale om, at en større racistisk organisation står bag. De racistiske organisationer, som findes i dag, er enten meget små eller dårligt organiseret. Til den sidste gruppe hører Fremskridtspartiet og dets ungdomsorganisation, FPU.

Fremskridtspartiet har støbt adskillige racistiske kugler, for eksempel har folketingsmedlemmet Pia Kjærsgård for nylig udtalt i forbindelse med bomberne i København: »Det er efter min mening ikke usandsynligt, at bombeterroristerne skal søges blandt de asylansøgere, der er kommet til Danmark.« FPU’s næstformand, Kim Behnke, udtalte sig i vinter om at »tvivlsomme flygtninge fra Iran straks indlogeres på større hoteller og opvartes efter alle kunstens regler«.

Men selv om Fremskridtspartiet afslører en klar racistisk profil, så er der mest tale om, at partiet prøver at fiske stemmer. Det er ikke Fremskridtspartiet som organisation, der står bag overfaldene på indvandrere – selv om der sikkert findes en del fremskridtsfolk blandt de militante racister. De organisationer, der står bag de egentlige terrorhandlinger mod indvandrere, tæller kun meget få medlemmer. Det drejer sig dels om Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse, DNSB, dels om de såkaldte »Grønjakker«.

Nazister

Sidste år blev en række nazistiske organisationer i Vesteuropa knyttet sammen i organisationen ANS-AO, som bl.a. omfatter DNSB’s ungdomsafdeling. I England og Vesttyskland henvender nazisterne sig især til motorcykelbander og fodboldfans, og oppisker en stemning af vold vendt imod indvandrere. Der er ting, der tyder på at det var engelske nazister, der stod bag overfaldene på Juventus-tilhængere på Heysel Stadion i maj, hvor 38 blev dræbt. I Duisburg i Vesttyskland blev der sat ild til en bygning, hvor der boede indvandrere. Syv blev slået ihjel.

Ku Klux Klan

I 1981 var en amerikansk Ku Klux Klan-leder i Danmark for at oprette en dansk klan-afdeling, og den gennemførte i sommeren 1982 en række overfald mod indvandrere. Det er uvist, om de såkaldte Grønjakker har egentlige forbindelser til det internationale Klan-system, men Grønjakkerne har stærke sympatier for Ku Klux Klan, og de vedkender åbent at stå bag overfald på udlændinge. For at blive medlem af Grønjakkerne skal man bl.a. deltage i disse overfald.

At disse organisationer eksisterer i dag er dog ikke det samme, som at der er fascisme i Danmark.

Det centrale i fascismen er ikke at smide indvandrerne ud. Fascismens mål er at overtage statsmagten ved at overbevise borgerskabet om, at et totalitært fascistisk styre er bedre end parlamentarisme.

Det kræver blandt andet, at fascisterne kan vise en styrke som for eksempel store organiserede bølleangreb på indvandrere og venstreorienterede.

Det har de danske fascister ikke i dag. Men racismen er en god grobund for de fascistiske ideer at vokse frem i. Ideerne om en stærk nationalstat og om at presse arbejdere ind i et tvunget aftaleforhold med arbejdsgiverne ligger nemlig i forlængelse af ideerne om et »Danmark for danskere«.

Billedtekst:
Den hvide races overlegenhed er en af racisternes grundideer.

Se også:
SAA 12: Kampen mod racisme
SAA 12: Nej til racekontrol

Flere artikler fra nr. 12

Flere numre fra 1985

Se flere artikler af forfatter:
Martin B. Johansen

Siden er vist 3327 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside