Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 210 – December 2002 – side 3

Aktiviteter mod krigen

København

- Der er en stor og velfungerende antikrigsgruppe på Roskilde Universitetscenter.

- Der er ved at blive opstartet en antikrigsgruppe på Københavns Universitet, Amager og på Danmarks Tekniske Universitet.

- På Vestre Borgerdyd gymnasium er der også en antikrigsgruppe, der bl.a. har arrangeret filmfremvisning og mobiliseret til antikrigsdemonstrationer.

Netværk af antikrigsaktivister på: Vesterbro H.F. og Nørre Gymnasium.

Fyn

- På Odense Katedralskole er der startet en antikrigsgruppe – læs side 11. Mødes hver tirsdag kl. 15.30.

- Efter et debatmøde på Rantzausminde Efterskole er der nu dannet en “klub” som vil arbejde videre mod krigen efter topmødet.

- På Efterskolen ved Nyborg arrangerede elever et møde om krigen. En gruppe vil deltage i antikrigsprotesterne under EU-topmødet.

- På initiativ af SFU og ISU er der startet en “Ingen Krig mod Irak-gruppe” på Syd-Dansk Universitet i Odense. Aktivister har opbygget en mailliste på ca. 25 personer  ved at opstille en bod og snakke med folk om krigen. Den 19. december holder gruppen et nyt møde, kl. 12.00 i forhallen.

- På Nyborg Gym organiserer antikrigsgruppen ugentlige møder (hver onsdag).

Århus

- Århus Uni mod krig – læs omtale på side 2.

- På Viby HTX er der en aktiv antikrigsgruppe, der bl.a. har arrangeret filmfremvisning og debatmøder.

- Antikrigsnetværk på Samsøgade skole.

Ålborg

- På Aalborg Universitetscenter er der et voksende netværk af antikrigsaktivister. Der arbejdes med at arrangere et større debatmøde om krigen.

Navne på kontaktpersoner kan fås ved henvendelse til ISU, tlf: 86 19 30 24

Initiativet Ingen Krig mod Irak i København

Hjemmeside: www.nejtilkrig.dk

Kontaktpersoner: Helge Bo Jensen: tlf: 33 93 33 24, e-mail: elland@ft.dk

Initiativet Ingen krig mod Irak, Århus

Kontaktperson: Carsten Andersen, tlf: 86 24 52 34, e-mail: carstenand@get2net.dk

Initiativet Ingen Krig mod Irak i Odense

Kontaktperson: Lene Junker: tlf: 66 14 45 98

Esbjerg Fredsbevægelse

Hjemmeside: www.peaceweb.dk

Kontaktperson: Poul Eck Sørensen: tlf:  75 18 15 62, e-mail: poul-eck@post3.tele.dk.

Nej til Krig – Sydfyn

Kontaktperson: Jesper Kiel, tlf: 62 21 93 44, e-mail: jesper_kiel@mail.dk

Flere artikler fra nr. 210

Flere numre fra 2002

Siden er vist 1086 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside