Black lives matter – refugee lives matter – kampen fortsætter.

Black Lives Matter bevægelsen fortsætter i USA, selvom Covid-19 og arbejdsløshed er hårde vilkår. Det er stadig kravet om at “defunde” politiet og sikre retfærdighed for George Floyd og dem, som blev dræbt både før og efter ham, som står centralt. Den yderste højrefløj, støttet af Trump og politiet, gør hvad de kan for at skabe en tilstand af vold og uro, således ønsket om “lov og orden” kan fremstå som en bydende nødvendighed.

 

I resten af verden og her i landet fortsætter bevægelsen mod racisme og diskrimination med lokale, regionale spørgsmål. I Odense stod Racismefri By Odense for Mangfoldighed bag demonstrationen Sammen mod Racisme og Diskrimination den 15. august. Den samlede mange unge i et optog gennem byen. BLM.DK indkaldte til demonstration den 2. september med krav om at lukke Ellebæk Flygtningefængsel. Tidligere på året havde Europarådets Torturkomite afleveret en rapport med en sønderlemmende kritik af forholdene i Ellebæk. Justistministerens skriftlige svar på kritikken slog fast, at Ellebæk fortsætter med mikroskopiske ændringer.

Men da Moria-lejren på den græske ø Lesbos brændte ned natten til den 9. september, og 13.000 flygtninge med et stod hjemløse og hjælpeløse, blev der igen skabt globalt fokus på at hjælpe flygtningene. Store NGO´ere og masser at mindre netværk i hele Europa er rykket til undsætning. 

Solidaritetsdemonstrationer og aktioner kræver evakuering og genhusning af Moria flygtningene i Grækenland og resten af EU: Der var en stor solidaritetsdemonstration i Athen den 12. september og også demonstrationer flere steder i Tyskland. Også i Danmark hvor Mellemfolkeligt Samvirke, DFUNK mfl. den 15. september demonstrerede i København og Aarhus. Det er præcis de samme krav, som Moria flygtningene selv stiller og demonstrerer for hver dag.

Lige nu opbygges der fra mange sider et pres på europæiske regeringer om at modtage Moria-flygtninge, og en del lande gør det i mindre målestok. Dog ikke Danmark, endnu. Regeringens støttepartier har krævet, at Danmark tager imod 300 flygtninge. Det vil kræve en mega solidaritetsmobilisering at få regeringen til at skifte standpunkt.

Derfor må solidaritetsaktioner og krav til den danske regering fortsætte. Keerfa, den græske bevægelse mod racisme og fascistisk trussel opfordrer til international solidaritetsdag den 17. oktober. 

Den danske regering og europæiske regeringer støtter den højrenationale græske regering, hvis politik er, at flygtningene skal tilbage til Tyrkiet, som led i den aftale EU og Tyrkiet har indgået. Indtil da, skal de forblive i en ny lejr på øerne, som i al hast er ved at blive bygget. EU betaler Grækenland for at drive lejrene. Så Danmark og EU er ansvarlige for de helt umenneskelige forhold i lejrene på de græske øer. Forholdene er veldokumenterede og af mange beskrevet som en tidsindstillet bombe.