Det spontant opståede arbejder-oprør nedefra, de gule veste (les gilets jaunes), fortsatte lørdag den 15. december for femte gang med omfattende demonstrationer mange steder i Frankrig: bl.a. i Paris, Marseille, Dieppe, Rennes, Caen, Perpignan, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille, Lyon, Avignon, Calais, Besançon, Nancy og Saint-Étienne.

Det faktum, at den franske regering indsatte 69.000 politifolk, heraf 8.000 i Paris, viser mere end tydeligt, hvor politisk udfordret præsident Macron føler sig af de gule vestes massebevægelse.   

Antal af demonstranter er stadig meget stor

Antallet af demonstrerende gule veste var med 65.000 i hele Frankrig lørdag den 15. december ca. halvt så stort som ugen før lørdag den 8. december.   Selv om demonstrationerne var mindre, tyder intet dog på, at vreden i arbejderbefolkningen er blevet mindsket. At den franske arbejderbefolkning virkeligt er på den anden ende, fremgik af reaktionerne på præsident Emmanuel Macrons TV-tale til det franske folk mandag den 10. december: Talen blev set af 23 millioner, hvilket er det højeste antal seere, der nogensinde har set en fransk præsidents TV-tale.   

Alle gule veste, der efterfølgende er blevet interviewet om deres holdning, gav præsidenten den kolde skulder: Hans politiske indrømmelser kommer alt for sent og er slet ikke tilstrækkelige. Således vil Macron fra og med januar hæve mindstelønnen med 100 euro om måneden, ligesom hans regering har trukket tidligere bebudede afgiftsstigninger på benzin og diesel tilbage samt sløjfet skatter på pensioner.   

Han nægtede dog at opgive annulleringen af rigmandsskatten, men påstod, at han i stedet vil sætte ind mod skatteunddragelser. Det havde været Macrons plan, at fjernelsen af rigmandsskatten – som udelukkende er til gavn for de rigeste – i stedet skulle finansieres af benzin- og diesel-afgiftsstigningerne, som især skal betales af arbejderne.

Attentatet i Strasbourg 

Skyderierne i Strasbourg ved et julemarked onsdag den 12. december, hvor 4 blev dræbt og 11 såret i et formodet terror-anslag, blev udnyttet maksimalt af de franske myndigheder til at lægge pres på de gule veste.   

Myndighederne satte øjeblikkeligt en kæmpe styrke af svært bevæbnet politi ind i Strasbourg, vel vidende at dette naturligvis ville få de borgerlige medier til at gå totalt i selvsving. Og ganske rigtigt: Sendefladerne og forsiderne blev øjeblikkeligt ryddet – også i Danmark – og for en stund drejet væk fra de gule vestes dagsorden.   

Længe efter at den formodede attentatmand Cherif Chekatt var forsvundet og efter alt at dømme på flugt, vedblev utroligt store “sikkerhedsstyrker” med at patruljere i Strasbourg. Antallet af indsatte politifolk var naturligvis mange, mange gange højere end ved helt normale drab og skyderier.   

Dette var således bestemt ikke nogen normal politiindsats imod drab og skyderier. Repræsentanter for de gule veste vakte da også opsigt ved på de sociale medier at anklage regeringen for at udnytte attentatet i Strasbourg. Ved myndighedernes aktion i Strasbourg blev diskussionen om de gule veste i to dage afbrudt – yderst belejligt for regeringen op til de gule vestes bebudede demonstrationer den 15. december.   

Macrons skræmmekampagne 

Formålet med det kolossale politiopbud imod de gule veste er dels at skræmme de aktionerende, dels at fremmane det falske billede, at de gule veste skulle være voldelige, og at staten derfor skulle have behov for at beskytte sig overfor den angivelige trussel om vold og kaos.   

Samtidig spreder den franske stat og de store medier nyheder, der giver et bestemt billede af politiindsatsen mod de angiveligt voldelige gule veste: En lille højrefløjs-udbrydergruppe fra de gule veste, der stort set ingen indflydelse har (de kalder sig “frie gule veste”), bliver interviewet dag og nat i TV-nyhederne.   

Urobetjente bliver interviewet anonymt, hvor de taler om, hvor skrækslagne de skulle være over at blive sendt ud til demonstrationer, hvor de angiveligt frygter for deres liv. Og nogle af medierne bliver ved med at påstå, at bevægelsen er kontrolleret af den yderste højrefløj, og at Macron derfor skulle være det eneste værn mod fascismen. Det sidste er ikke rigtigt, og faktum er, at Marine le Pen’s indflydelse i bevægelsen er dalende – jo større bevægelsen er blevet.   

I begyndelsen af december udsendte de tre faglige landsorganisationer CGT, CFDT og FO en fælles udtalelse, “en opfordring om at komme til orden”, hvori de fordømte “volden” – uden med ét eneste ord at nævne politivolden som den helt centrale udløsende faktor. Indenfor CGT, der står mest til venstre, var et stort antal fagforbund og regionale fagforeninger imod.   

Ledelsen fik dog et par timer senere kolde fødder og trak i land i forhold til den skandaløse udtalelse. Under pres fra medlemmerne besluttede CGT herefter at opfordre til en national aktionsdag fredag den 14. december.   

Det er muligt, at den druknede som følge af Strasbourg-attentatet dagen forinden – men det er mere sandsynligt, at CGT-lederne ikke havde megen lyst til at stoppe det klassesamarbejde, de er syltet ind i. De gule veste måtte derfor aktionere alene om lørdagen den 15. december.   

Opinionsundersøgelser på det sidste har dog vist, at den politiske opbakning i befolkningen og især i arbejderklassen er særdeles stor – trods al snak om de angiveligt voldelige gule veste.

Klima-spørgsmålet 

Præsident Emmanuel Macron havde påstået, at den forhøjede benzin- og diesel-afgift skulle indføres af hensyn til klimaet. Realiteten er imidlertid, at arbejderne skulle finansiere fjernelse af rigmandsskatten, der kommer de rigeste til gode. Udadtil overfor den internationale offentlighed vil han gerne fremstå som progressiv på klimaspørgsmålet. Men hjemme i Frankrig fører han en klimafjendsk politik ved bl.a. at nedlægge jernbaner og ved at fortsætte med at give de store olieselskaber skatterabat.    

Lørdag den 8. december var de gule vestes store, fjerde aktionsdag. Men nøjagtigt samme dag var der blevet planlagt klima-demonstrationer i Frankrig, og gule veste valgte derfor i Paris, Amiens og Nantes også at gå med i klima-demonstrationerne for at understrege Macrons klima-løgn.   

De studerende er blevet opildnede af de gule veste  “Mobiliseringer har spredt sig som en løbeild på hundreder af gymnasier, hvoraf nogen ikke har set nogen som helst politisk bevægelse i årevis. Blokader, møder og demonstrationer har fået tusinder af gymnasieelever ud på gaden overalt i landet”, fortæller det revolutionært-socialistiske parti NPA.  “Gul feber er smitsom! Kravet “Macron træd tilbage!” ses foran gymnasierne, og nogle gymnasieelever bærer endda en gul vest. Eleverne ved, at manglen på ressourcer til undervisningen skyldes de samme årsager som elendige lønninger og pensioner”, forklarer NPA.   

Lørdag den 8. december sang demonstrerende studerende og gule veste i Bordeaux “Studerende og gule veste, samme Macron, samme kamp”.  På mange universiteter – Rennes, Toulouse og Paris-Nanterre bl.a. – var der massemøder, hvor tusinder stemte for at blokere universiteterne og slutte sig til de gule veste.

De gule vestes aktioner har spredt sig videre til helt andre grupper, som har det mere end svært:  Grupper af handicappede, ledsaget af andre, protesterende gule veste, kørte i den forløbne uge med deres el-kørestole ind på landingsbanen på lufthavnen Toulouse-Blagnac og tvang alle fly på vej til lufthavnen til at stoppe eller til at blive omdirigeret til andre lufthavne. De handicappede protesterede over forholdene for og pensionerne til dem.

Således protesterede de over en ny lov, der sænker kravene til adgangsforholdene for handicappede i nybyggeri.   

Disse mobiliseringer af uddannelsessøgende og handicappede fortæller noget om, hvor bredt de gule vestes budskaber og aktioner er nået ud i det franske samfund.   

Ved en korsvej 

De gule veste er blevet mødt med stenhård undertrykkelse af politiet og CRS, de franske “sikkerhedsstyrker”. 4.000 gule veste er blevet anholdt. De fleste gule veste har aldrig prøvet at demonstrere før – og har aldrig prøvet grov politivold med tåregas, peberspray, vandkanoner, knipler, slag og spark. De fleste aktionerende, der har mødt den, er derfor blevet overrasket over omfanget og grovheden i politivolden.

Macron har givet indrømmelser – omend ret beskedne. Og nu kommer julen, hvor bevægelsen sandsynligvis – måske for en stund – ebber ud. Derfor vil det være forståeligt, hvis nogen gule veste tænker, at de nu er nået så langt, som bevægelsen vil have mulighed for.   

Fagbevægelsens svigt er meget alvorlig, for hvis de gule veste ikke får opbakning af den organiserede fagbevægelse med massive sympatistrejker på arbejdspladserne, vil der være en betydelig risiko for, at bevægelsen løber ud i sandet. Der er tre faglige landsorganisationer, CGT, CFDT og FO, og de tre har i den forløbne tid gjort meget lidt.

I den forløbne uge offentliggjorde en gruppe fagforeningsfolk fra CGT en udtalelse i avisen Libération. Heri præciserede de med stor klarhed, at både CGT og de gule veste står ved en korsvej:

“De, der bærer de gule veste, er vores kolleger, vores venner. De er ofte løst ansatte arbejdere, bosat uden for de store byer, små selvstændige eller arbejdsløse. De er arbejdere, som ikke kan få økonomien til at hænge sammen, ligesom det gør sig gældende for mange af os”.   

“De består i stort omfang af dem, som ikke er organiserede i vores fagforeninger, og dette faktum må rejse spørgsmål for os. CGT og græsrods-aktivister kan ikke tillade sig at se bort fra denne sociale vrede”.   

“Vores faglige landsorganisation står ved en korsvej. Enten vender CGT ryggen til bevægelsen og det flertal af arbejdere, som udgør den, hvilket utvivlsomt vil uddybe krisen for fagbevægelsen og gøre det lettere for det yderste højre at indfange de arbejdende klassers vrede – eller vi forsøger at forenes og at realisere sloganet “Vi står alle sammen”, det slogan, der udgik fra de store strejker i 1995”, skrev gruppen af fagforeningsfolk fra CGT i avisen Libération.     

Noter

Videoer om de gule veste’s demonstrationer lørdag den 15. december  Gule veste demonstrerer i Paris lørdag den 15. december på Avenue des Champs-Élysées og i tilstødende gader. Taktfast råber de i takt i begyndelsen “tous ensemble, tous ensemble, hey !” ( = “vi står alle sammen !” ) (videoen begynder efter 22 sekunder): https://www.youtube.com/watch?v=dpBqFISZOmo

Gule Veste samles i Paris på Place de l’Opéra lørdag 15. december – kolossalt politi-opbud https://www.youtube.com/watch?v=WXiGnHiE4ac

En anden video fra samme sted https://www.youtube.com/watch?v=663EvfDTORQ 

Gule veste i aktion under den 5. demonstrations-weekend, “acte V”, i Nantes, Paris og

Bordeaux lørdag den 15. december https://www.youtube.com/watch?v=rqQCaiY5tuQ 

Gule veste blokerer lørdag 15. december motorvejs-betalingsanlægget ved motorvej A 63 ved Biarritz i sydvest-Frankrig (Baskerlandet) https://www.youtube.com/watch?v=ha2uqZK6njo

En spontan protest 19. november mod “sikkerhedsstyrkerne” CRS, der omfatter 13.000 mand og indsættes for at undertrykke demonstrationer: Gule veste blokerer CRS’s kassevogne https://www.youtube.com/watch?v=DlQPFUom2UY

De gule veste forsøger den 8. december at blokere ringmotorvejen rundt om Paris’ centrum, le périphérique, men stoppes af et særdeles massivt, kampberedt politiopbud https://www.youtube.com/watch?v=AyardX56_NA   

Politi-undertrykkelse mod unge gymnasieelever  153 gymnasieelever blev kollektivt groft ydmyget af politiet – som i en politistat – den 6. december efter blokader af det lokale gymnasium i Paris-forstaden Mantes-la-Jolie – og videoen heraf har vakt stor opsigt på de sociale medier og i den franske offentlighed – klik på videoen et lille stykke nede i artiklen https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/12/06/mantes-la-jolie-des-images-choquantes-de-lyceens-interpelles-par-la-police_5393757_1653578.html?fbclid=IwAR2WC78NVqHjAwTXeruq0FiC98jqAOgV2whk4tA6FRhwmTykG-XMwv4GvKM

De gule veste i aktion for at blokere olieraffinaderier i Frankrig:   Blokade af olieselskabet Totals raffinaderi Grandpuits, lidt øst for Paris, 20. november https://www.youtube.com/watch?v=N-im6gKu19w

Blokade af olieselskabet Totals benzin- og olielager i Portes-lès-Valence i Drôme-området nord for Provence, 29. november https://www.youtube.com/watch?v=30rJimrs3ho

De gule veste slutter sig til strejken ved olieselskabet Totals raffinaderi la Mède i området ved Rhône-mundingen ved Middelhavet, strejken ledes af den faglige landsorganisation CGT’s lokale fagforening https://www.youtube.com/watch?v=AcO4koYEv_c