De landsdækkende demonstrationer den 6. april imod de stadigt dårligere normeringer i daginstitutionerne var uden diskussion de absolut største nogensinde. Langt flere deltog end forventet. Selv om demonstrationerne havde stor gennemslagskraft i de borgerlige medier på selve dagen, gjorde de selvsamme medier imidlertid intet for at følge op på de massive forældreprotester: Det viser sig nu, at de er langt større end det indtryk, man som almindelig TV-seer kunne få:

“På baggrund af indberetninger fra de 59 demonstrationer beregnes det samlede deltagerantal til 70.000, og det er lavt sat. Det betyder, at langt flere end de i forvejen tilmeldte via Facebook, og langt flere end forventet, har været på gaden”, skriver fagforbundet BUPL i en opfølgning.

At det meget betydelige antal protesterende forældre må have gjort indtryk på de nyliberale nedskæringspolitikere, kan der næppe være tvivl om: Således skrev Berlingske-Tidende mandag den 8. april i den stort opsatte forsideartikel: “Landets førende børneforskere gennem en menneskealder er ikke i tvivl: Vi er lige nu vidner til det største forældreoprør i vor tid – de landsdækkende massive demonstrationer for normeringer i vuggestuer og børnehaver”

Det var da også betegnende, at den konservative børne- og socialminister Mai Mercado forsøgte at “ride på to heste” ved både at deltage i Lars Løkkes nedskærings-regering – og samtidig deltage i demonstrationen lørdag den 6. april i København.

Spredt over hele landet

Der blev protesteret i 59 byer. Alene dette faktum viser noget om forældrebevægelsens massive udbredelse. Selv i de egne af landet, hvor der bliver stemt mest borgerligt – og hvor der sjældent bliver demonstreret – var der stor deltagelse: Dette gælder f.eks. Venstre-højborgen Herning, hvor et par tusinde deltog. I udkantsbyen Struer var fremmødet mere end godkendt og fik en flot dækning i lokalavisen. I Skive fyldte flere hundrede forældre gågaden. – I Slagelse i udkantsområdet Vestsjælland kom der væsentligt flere, end initiativtagerne havde forventet – men kommunen ligger da også under BUPL’s anbefalede pædagog-normeringer. – I København kom mindst 10.000 og i de andre store byer var fremmødet ligeledes pænt.

Et oprør nedefra på kun 3 uger

Ingen faglige eller politiske organisationer har bygget demonstrationen op. I stedet tændte oprøret blandt forældrene, og det spredte sig som en steppebrand:

Det startede med, at SF i folketinget havde stillet forslag om minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver. Det blev den 12. marts nedstemt af hele “blå blok” sammen med Socialdemokratiet – mens Enhedslisten, Alternativet, SF og de radikale stemte for.

Tina Albertsen fra Roskilde læste nu om det, fór i flint og fløj til tasterne på Facebook:

“Jeg kalder på en strejke! Eller demonstration. Ud på motorvejen med alle. Luk hele pisset ned, velvidende at det påvirker hele DK på den ene eller anden måde. Pædagoger, og forældre må op på barrikaderne.”

I løbet af kort tid fik hendes kommentar knap 1.500 positive tilkendegivelser. Sammen med en række andre forældre oprettede Tina Albertsen nu Facebookgruppen “Demonstration for minimumsnormeringer i daginstitutioner”. I løbet af kun 3 uger fik den 27.000 medlemmer og fik organiseret den største forældre-demo nogensinde.

Forældre, som aldrig har prøvet at demonstrere før, kastede sig nu ud i at være organisatorer. Kommunikationen gik overvejende fra mund til mund og via Facebook – de borgerlige lokalaviser opdagede først sent, hvilket oprør, der var på vej. Ifølge fagbladet “Danske kommuner” har flere kommuner forbudt ophængning af reklamer for demonstrationen både på opslagstavler, ved indgangsdøre og i børnenes egne garderober.

Problemet skærpes

Søndag den 7. april kom det frem, at Danmarks Statistik forventer 50.000 flere børn allerede i 2025 – som kommunerne overhovedet ikke har indregnet i deres planlægning.

Blandt forældrene er der nogen, som synes at have illusioner om, at den største forældreprotest nogensinde har gjort et så stort indtryk på politikerne, at de vil reagere ved at forbedre normeringerne. Men andre forstår, at der kun vil ske ske positive forandringer, hvis presset opretholdes:

“Vi har fået så mange erfaringer. Husk på, at vi kun er amatører, men på tre uger lykkedes det os at skabe en forrygende landsdækkende demonstrationsdag. Nu ved vi, hvordan man gør, og vi kan lynhurtigt rykke ud igen, hvis ikke politikerne handler”, siger Marie Blønd fra styregruppen til BUPL.

Faktaboks

Pædagog-normeringerne forværret

Der bør ikke være mere end 3 børn pr. pædagog i vuggestuer og ikke mere end 6 børn pr. pædagog i børnehaver.

Tilbage i 2009 manglede der på landsplan 1.000 pædagoger for at opfylde dette mål, som pædagogernes fagforbund BUPL har sat. Men siden er normeringen blevet stærkt forværret under regeringerne Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen, og siden 2009 er der forsvundet 4.000 pædagogstillinger.

Idag mangler der altså på landsplan 5.000 pædagoger. At ansætte dette antal ville koste 2 mia. kr., oplyser BUPL.

Ingen kommuner lever op til BUPL’s minimumsnormering.

I de kommende 10 år – frem til 2028 – viser beregninger fra Danmarks Statistik, at der pga. det aktuelle baby-boom vil komme 70.000 flere børn i alderen 0 – 5 år. De skal sikres plads i vuggestuer og børnehaver. Hvis den aktuelle helt utilfredsstillende normering blot skal fastholdes, vil det kræve 10.000 flere pædagoger – og mange flere, hvis normeringen skal være tilfredsstillende.