I sin rapport, “Langsom nedsmeltning af velfærden”, har Henrik Herløv Lund systematisk belyst, hvordan både borgerlige og socialdemokratiske regeringer har forringet overførselsindkomsterne. Angrebene er sket snigende med en skjult dagsorden, som aldrig blev lagt ud til vælgerne. De er en del af forklaringen på den voksende ulighed og fattigdom i samfundet.

Arbejdsløshedsdagpengenes aktuelle købekraft (ekskl. pension) er udhulet med omkring 15 pct. point fra 1990 til i dag. I 1980 udgjorde arbejdsløsheds-dagpengesatsen 63 procent af gennemsnitslønnen i industrien. I dag udgør dagpengene kun 46 procent af en gennemsnitsløn. For en gennemsnitlig LO- arbejder er dagpengene blevet 30.000 kroner mindre værd på årsbasis siden midten af 90’erne.

Samtidig er retten til arbejdsløshedsdagpenge blevet væsentligt indskrænket igennem en halvering af dagpengeperioden, og herved presses et stigende antal langtidsledige i 00 ́erne og første halvdel af 10 ́erne ud af dagpengesystemet og over på den lavere kontanthjælp.

I 2012 udgjorde kontanthjælpen 31 pct. af gennemsnitslønnen imod 38 pct. i 1988. Faldet på 7 procentpoint svarer til en reduktion af kompensationsgrad med 19 pct.

For førtidspensionerne er udgifterne til ordningen fra 2010 til 2017 faldet med op mod 10 pct.

Folkepensionen i dag for en enlig med fuld pension er 8.000 kr. mindre værd i dag end i 1995.

Læs mere på https://henrikherloevlund.dk