logo
Indhold
Kapitler
Internationale Socialisters Ungdom
Internationale Socialisters Ungdom – Tlf. 35 35 76 03 – isu@socialister.dk
     

VI VIL HAVE SOCIALISME
En introduktion til hvad Internationale Socialisters Ungdom står for.
*

  Kort sagt - Den korte version om hvad vi mener. Læs her.
 
1: Indledning - oprør mod kapitalismen. Læs her.
 
2: Kapitalismens barbari. Læs her.
  Global ulighed. Læs her.
  Hvor kommer rigdommen fra? Læs her.
  Kapitalismen skaber krig. Læs her.
  Kapitalismen ødelægger kloden. Læs her.
 
3: Det socialistiske alternativ. Læs her.
  Demokrati og arbejderråd. Læs her.
  Planøkonomi. Læs her.
 
4: Arbejderklassen. Læs her.
  Hvem er arbejderklassen idag? Læs her.
  Klassekampen skaber forandring. Læs her.
  Vil arbejderklassen lave revolution? Læs her.
 
5: Kan man stemme sig til socialisme? Læs her.
  Hvor ligger magten i samfundet Læs her.
  Vil kapitalisterne acceptere demokratiet? Læs her.
  Opgør med den herskende klasses ideer. Læs her.
 
6: Hvad forstår vi ved en revolution? Læs her.
  Revolution i Danmark. Læs her.
  Den russiske revolution. Læs her.
 
7: Det revolutionære partis nødvendighed. Læs her.
  Partiet og arbejderklassen. Læs her.
  En samlet kamp. Læs her.
  Bolsjevikpartiet. Læs her.
 
8: Hvordan arbejder revolutionære socialister i dag? Læs her.
  Altid forrest i kampen. Læs her.
  Socialistisk Arbejderavis. Læs her.
  Flere organiserede socialister. Læs her.
  Demokratisk centralisme. Læs her.
  Aktiv socialisme. Læs her.

"Alle disse forhold kan ikke udfyldes af pjecer og løbesedler, men kun af den levende politiske skole, af kampen og i kampen, i den fortsatte vej mod revolutionen." - Rosa Luxemburg

Teksten kan hentes i word-format intrpj.doc og
udgives også af IS -forlag, som pjece. -Pris 10 kr.

Skrevet af Rikke Holm og opsat på sitet af Søren Peter Fynboe,
© Internationale Socialisters Ungdom, September 2001