Fra globalt oprør til revolution og arbejdermagt

Det globale oprør fra 2019 som følge af fattigdom, ulighed og undertrykkelse blev sat på stand by grundet Covid-19 krisen. – Denne pandemi har samtidig stillet skarpt på og forværret alle de problemer, som lå til grund for dette oprør.

Billedet foroven viser banneret “Beirut – revolutionens hovedstad”. Det blev hængt op ved indgangen til den libanesiske elites udenrigsministerium, da tusinder af protesterende besatte et antal ministerier og regeringskontorer lige efter eksplosionen på Beiruts havn – en skandale, der til fulde viser den ligegyldighed overfor befolkningen, som landets øverste lag udviser.

Så vi lever i en verden, hvor både økonomisk krise og kollaps, galopperende klimakrise og Covid-19 krisen gensidigt forstærker hinanden og vil få lande/samfund til at bryde sammen. Libanon er det seneste eksempel og flere vil følge efter.

Chok og sorg vendt til vrede og modstand

Tidligere var Libanon kendetegnet af borgerkrig og en sekterisk opdeling. Dette kendetegner stadig landets politiske system, men det globale oprør i 2019 samlede for første gang libaneserne i en fælles kamp mod fattigdom og korruption samt krav om et nyt politisk system.

Tre dage efter eksplosionen i Beirut var der massedemonstrationer med besættelse af ministerier og banker, men militæret blev sat ind mod demonstranterne. Dette viser, at den herskende klasse i Libanon forsøger at bruge statens militære magt til at slå oprøret ned i stedet for at bruge den til at rydde op og evakuere befolkningen i Beirut, hvis hjem er ødelagte. Tværtimod har vi set, hvordan folk selv er i gang med at rydde op, sikre deres hjem og hjælpe de sårede og hinanden.

Økonomisk krise, kollaps og oprør i Syrien og Libanon – Socialistisk Arbejderavis 17. august 2020: http://socialister.dk/oekonomisk-krise-kollaps-og-oproer-i-syrien-og-libanon/

Beirut er revolutionens hovedstad

Kæmpe bannere med dette slogan både på arabisk og engelsk gik verden rundt, og forbindelserne til de arabiske revolutioner i 2011 var tydelige. Ordet REVOLUTION sætter gang i mange forskellige forestillinger i folks hoveder. Men folk i Libanon opfatter selv, at de har startet en revolution, og at den er nødvendig. Så de har organiseret sig omkring nogle basale krav, som er til gavn for flertallet, samt afskaffelse af hele det rådne politiske system. De har allerede tvunget regeringen til at gå af, og nu fortsætter kampen for at få de ansvarlige stillet til ansvar. Folk er også begyndt at organisere sig selv for at løse dagliglivets og de samfundsmæssige opgaver, som ikke bliver løst, fordi den herskende klasse prioriterer at redde sig selv. Det er vejen frem, men det er ikke nok.

Revolutionen er en proces

Som vi har set både i Libanon, men også mange andre steder, er militæret magthavernes ultimative redskab til at bekæmpe oprør, strejker, besættelser mv. Derfor stilles den revolutionære proces overfor spørgsmålet om, hvem der regerer samfundet, den herskende klasse eller arbejderklassen, og i sidste instans hvem der har kontrol og magt over staten.

Den revolutionære proces over tid må sikre, at militæret og dermed statens magt undermineres, så den ikke kan stoppe den revolutionære proces i at udvikle sig.

Solidaritet med det globale oprør – Socialistisk Arbejderavis 11. nov. 2019: http://socialister.dk/solidaritet-med-det-globale-oproer/

Arbejdermagt er nødvendig

Hvis revolution skal føre til sejr, må arbejderklassen på banen. Kun den besidder en reel magt til at lamme systemet og udfordre statens magtmidler. Arbejderklassen må derfor organisere sig for at kunne tage kontrol over produktion, transport, banker, handel og service. Det er nødvendigt for at sikre, at der produceres og omstilles for at tilfredsstille folks behov. Det vil stoppe magthavernes kontrol med økonomien og deres fortsatte mulighed for at rage til sig.

Arbejderstrejker og protester øger presset på regimet i Hviderusland – Socialistisk Arbejderavis 17. august 2020: http://socialister.dk/nyt-hvideruslands-arbejdere-har-overvundet-angsten-og-udfolder-arbejdermagt/

Bliver oprøret i Hviderusland til en revolution? – Socialistisk Arbejderavis 19. august 2020: http://socialister.dk/bliver-oproeret-i-hviderusland-til-en-revolution/

Regimet i Hviderusland slår tilbage – Socialistisk Arbejderavis 20. august 2020: http://socialister.dk/regimet-i-hviderusland-slaar-tilbage/

Meld dig ind i kampen – www.socialister.dk