Banner: IS/U

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Dette grundlag er fra marts 2006. Det blev i 2012 erstattet af et nyt Her står IS/U.

Her står Internationale Socialister/ISU (2006)

Vi lever i en verden, hvor vi dagligt er vidner til kapitalismens barbari. Halvdelen af jordens befolkning lever for under 2$ om dagen, mens 67 pct. af verdens værdier ejes af 2 pct. De multinationale selskaber tromler frem med en dagsorden om mere profit, straf og disciplin, og politikerne verden over hjælper dem gerne med nyliberalistiske reformer og nedskæringer. Krige bliver startet, lande besat og befolkninger undertrykt, hvis det kan give adgang til olie, markedsandele og billig arbejdskraft.

Men vi lever også i en verden hvor millioner verden over går i protest og kamp for en bedre verden under overskriften “En anden verden er mulig”. Denne globale bevægelse giver håb og mulighed for at skabe en bedre verden, og derfor er vi som socialister i spidsen for at opbygge den.

For socialisme

I IS/U tror vi ikke på at det kapitalistiske system kan lappes – problemerne skyldes ikke fejl eller dumme politikere – men at et lille mindretal sidder på den økonomiske magt og reelt bestemmer over samfundet, hvem der skal fyres, hvad der skal produceres, hvor mange der skal være i klasserne og hvad vi skal lære, etc. Derfor skal hele systemet afskaffes og erstattes af et socialistisk samfund. Arbejderklassen skaber alle værdier og udgør det overvældende befolkningsflertal. Et samfund, hvor værdierne tilhører os alle og ejendomsretten er afskaffet, hvor produktion og samfund styres direkte af arbejderklassen – fra kassedame til skolelærer. Et sådan samfund – socialisme fra neden med lighed, frihed og direkte demokrati – har intet at gøre med de statskapitalistiske lande, som Sovjet, Kina eller Cuba der kaldte eller kalder sig socialistiske.

Det betyder ikke at vi ikke kæmper for og støtter forbedringer i dette samfund, eller at vi ikke kan bruge folketinget som kampplads til at få vores holdninger ud til folk på. Men forudsætningen for reformer og styrke i Folketinget er, at bevægelsen vokser i styrke udenfor Folketinget. Skal vi for alvor skabe et bedre samfund kræver det at det store flertal selv går i kamp og selv opbygger alternativet.

For internationalisme og imod racisme, sexisme, og undertrykkelse

Vi lever i en verden, hvor de store selskaber undertrykker og udbytter os på tværs af grænserne. Derfor må vores modsvar også være internationalistisk for at kunne vinde. Vi er modstandere af alt der skaber modsætninger mellem arbejdere fra et land og et andet, eller modsætninger mellem forskellige grupper af arbejdere internt i et land. Vi er for åbne grænser og solidaritet med arbejdere over hele verden. Vi vender os imod racisme, diskriminering af asylansøgere, flygtninge, homoseksuelle eller religiøse grupper. Vi støtter muslimer, sorte eller andre undertrykte grupper i deres kamp for lige rettigheder. Og vi støtter alle nationale befrielsesbevægelser der kæmper imod imperialismen, som fx i Irak og Palæstina.

For en styrket venstrefløj

Vores politiske modstandere er magtfulde fordi de er organiserede – de har økonomi, topmøder, massemedier og militær til deres rådighed. Hvis vi vil vinde over dem, skal vi også være organiserede.

IS/U arbejder for at organisere det stærkeste modsvar. Det gør vi ved at være aktive medlemmer af Enhedslisten, hvor vi sammen med tusinder andre giver magten organiseret modstand. IS/U vil skærpe Enhedslistens antikapitalistiske profil og styrke den aktivistiske deltagelse i bevægelsen, og på denne basis forøge Enhedslistens medlemsantal, vælgeropbakning og politiske rolle i bevægelsen. IS/U vil bakke op om initiativer til at skabe et større antiliberalistisk alternativ.

I IS/U arbejder vi på at bringe de bedste og mest engagerede aktivister fra bevægelserne og arbejderklassen sammen i en revolutionær organisation. Et revolutionært parti er nødvendigt for at styrke bevægelsen, og hjælpe aktivisterne med de ideer, argumenter og strategier der gør os i stand til helt at omstyrte kapitalismen. Derfor er vores strategiske perspektiv et revolutionært socialistisk masseparti med basis i arbejderklassen.

For en styrket bevægelse

Protesterne mod Irak-krigen i 2003 viste endnu engang, at vejen til at udfordre magten, går gennem de manges aktivitet. Derfor er vi som socialister en del af de brede protester mod krig, racisme, nedskæringer og asociale angreb på uddannelse og velfærd, og for at forsvare Christiania. Som socialister respekterer vi dem i bevægelsen der mener noget andet end os, og forsvarer derfor retten til forskellighed indenfor bevægelsen. Samtidig med at vi prøver at vinde andre for vores revolutionære ideer går vi imod tiltag der snævrer bevægelsen ind. For at vinde en bedre verden, skal vi involvere og kæmpe sammen med mange flere end dem der er organiseret på venstrefløjen.

Bredde alene er ikke nok. Det er også afgørende, at der i bevægelsens kerne er en gruppe af folk, der har argumenterne i orden og kan se sammenhængen mellem fx racisme og krig – og som kan komme med politiske og praktiske bud på hvordan bevægelsen kommer videre. Derfor gemmer vi ikke vores anti-kapitalistiske og anti-imperialistiske holdninger i bevægelsen – tværtimod argumenter vi åbent for dem, så bevægelsen udvikles.

For os er det ikke bare et spørgsmål om at vise modstand mod et barbarisk system. Vi vil ikke nøjes med at være en del af en kæmpende bevægelse – vi vil også vinde! Vi vil helt afskaffe det kapitalistiske system. Derfor må flertallet lave revolution, så vi kan få et helt anderledes samfund, hvor mennesker og miljø kommer før profit – og i vores øjne kan det ikke gå hurtigt nok!

 

Grundlag for Internationale Socialister/ISU, vedtaget på kongressen 4.-5. marts 2006

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 2034 3513
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside