Mobiliserer til det næste slag for en verden uden racisme og fascisme

FN´s internationale dag mod racisme og diskrimination

Demonstrationerne den 10. december var en overraskende succes, fordi 9 byer med ialt 10.000 deltagere demonstrerede imod regeringen og DF´s finanslov med tilhørende paradigmeskift i udlændingepolitiken.

Fællesinitiativet mod Racisme og Diskriminations holdt landsmøde i Aalborg den 19. januar forsøger derfor at bygge videre på denne succes og planlægger demonstrationer tæt på FN´s internationale dag mod racisme og diskrimination,  16. marts. “One World Against Racism & Fascism” er det fælles slogan i Danmark og mange andre lande i verden. Samme tema vil også stå centralt frem mod folketingsvalget og europaparlamentsvalget den 26. maj.

“Mange er trætte af højredrejningen – men hver for sig er vi usynlige og langt fra at kunne påvirke udviklingen. Derfor er vi nødt til at gøre noget i fællesskab – og det lykkedes vi med den 10. december. Nogle steder kom de til demonstrationen, som plejer at møde op – men der kom også rigtigt mange, som ikke er så vant til at deltage i sådanne aktiviteter. Vi arbejder nu for at opbygge lokalgrupper over hele landet”, sagde Lene Junker fra koordinationsgruppen i hendes indledning.

Regeringens ghettoplan brændemærker en større gruppe beboere i almennyttige boligselskaber, og planerne om at rive et større antal gode og billige boliger ned har derfor sat sindene i kog. Poul fra Ålborg, der selv er lejer i et almennyttigt boligbyggeri, talte derfor om at koordinere mobiliseringen frem til demonstrationen den 16. marts med “Almen modstand”, som organiserer aktiviteterne imod de blå partiers, S’s og SF’s ghettoplan.

Frank fra Odense pointerede, at demonstrationen den 10. december var præget af et stort indslag af flygtninge – halvdelen af demo-deltagerne var syriske flygtninge, som virkelig har forstået, at nu måtte de forsvare deres menneskerettigheder.

Lars Henrik fra Århus sagde, at gruppen frem til den 16. marts forsøger at samle alt og alle, der kan gå ind for demonstrationens grundlag, Mellemfolkeligt Samvirke, Amnesty International med flere. Samarbejdet med lokale fagforeninger, ikke mindst 3F, blev også fremhævet af flere konference-deltagere som betydningsfuldt.

Dagen efter mødtes en række antiracistiske netværk og aktivister hos Mellemfolkeligt Samvirke i København. Her dannede de Fællesintiativet mod Racisme og Diskrimination København og Omegn. Første fælles opgaver bliver at organisere demonstration den 16. marts i København.

Dermed kan vi forvente demonstrationer den 16. marts i Aalborg, Aarhus, Odense og København.

Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination arbejder nu på at flere byer i landet også får demonstrationer den 16. marts. Bl.a. ved at stille sit materiale, plakater og klistermærker til rådighed for alle.