I september 2018 offentliggjorde Odense Byråd “Den Sidste Vollsmoseplan” – en opfyldelse af regeringens DF, S og SF´s “ghettolove”. Almen Modstand Odense blev dannet på et møde samme dag. Der har været afholdt en demonstration den 29. september sammen med Almen Modstand i Aarhus og København, og Almen Modstand har protesteret foran byrådsmøder og stillet spørgsmål til byrådet vedrørende beboernes rettigheder og konsekvenserne for resten af de almene beboere i byen. De to boligorganisationer, som har lejligheder i Vollsmose, FAB og Civica, er siden gået positivt ind i arbejdet.  Den 7. maj  blev “Udviklingsplanen for Vollsmose” så offentliggjort.

SAA: Fortæl, hvad der er sket siden, og hvordan Almen Modstand har forsøgt at organisere modstanden?

Rina Krøyer: Den. 7 maj holdt begge boligorganisationer infomøde om deres planer for Vollsmose. Almen Modstand var til stede hos Civica, og vi måtte desværre korrigere flere af deres forklaringer, fordi de forsøgte at give  usande informationer til os. Det fremstod, som om at deres udviklingsplan var den eneste mulige plan.

Det gjorde sig også gældende, da Civica i den efterfølgende uge afholdt en række “kaffemøder”, hvor beboerne kunne stille spørgsmål.

I kraft af at Almen Modstand havde sat sig ind i “Den sidste Vollsmoseplan”, som byrådet endeligt vedtog den 15. maj, kunne vi adskillige gange stille spørgsmålstegn ved og modbevise deres påstande. Dét gjorde, at vi på en uge fik mobiliseret over 200 mennesker til at omdele infomateriale om Vollsmose-aftalen samt samle underskrifter til Civicas repræsentantskabsmøde. Enhedslisten, der som det eneste parti i byrådet var imod aftalen, inviterede til lyttemøde i Vollsmose. Dette samlede over 100 mennesker og udviklede sig til et møde, hvor modstanden blev organiseret og flere mennesker involveret.

Den 15. maj var der demonstration forud for det byrådsmøde, som ville vedtage “Den sidste Vollsmoseplan”. Samme dag meldte Alternativet sig også som modstander af planen. Demonstrationen samlede 200 mennesker, hvoraf mange derefter overværede byrådets debat med skilte-bannere og 1000 papirsnøgler, som blev kastet ned i byrådssalen.

En del af beboerne har fået tro og håb tilbage, og er gået aktivt med i Almen Modstand, som nu har 5 undergrupper.

SAA: Hvad sker der nu og sommeren over?

Rina Krøyer: Almen Modstand har en landsdækkende “juragruppe “, hvis udgangspunkt er det lovmæssige. To fra Odense er med her. I den kommende tid afholder vi infomøde med advokaterne fra juragruppen her i Odense. Alle deltagere får et grundkursus i “ghetto-lovgivningen” og udbygger samarbejdet med dem.

Almen Modstand er ved at planlægge et socialt/hygge/oplysnings-event i Vollsmose i samarbejde med lokale foreninger for at tiltrække flere, både fra Vollsmose og fra Odense. Der er planer om et event mere senere på sommeren, også i samarbejde med lokale foreninger.

SAA: Hvordan bliver man aktiv i Almen Modstand?

Man kan melde sig ind i Facebook-grupperne Almen Modstand lokalt og på landsplan. Så kan man følge med i, hvad der sker og deltage. Alle kan være med og byde ind med den tid og energi, man har til rådighed. Man kan også kontakte Rina Krøyer på Facebook, hvis man har spørgsmål eller vil være aktiv.

Vollsmose er ikke det eneste sted i landet, hvor ghetto-lovene bliver udmøntet af velvillige byråd og boligorganisationer. Almen Modstand er til stede overalt. Og der er nu et forstærket samarbejde på landsplan. Du kan følge med her: https://www.facebook.com/almenmodstand/