Overenskomst 21 – skulder ved skulder eller hver for sig?

Forhandlingerne om en ny overenskomst for alle offentligt ansatte er i gang.

Arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Staten går, i modsætning til OK18, stille med dørene. Og KL’s chefforhandler, Zieler siger, at det blot handler om at vedligeholde de bestående overenskomster. Arbejdsgiverne ønsker for enhver pris at undgå såvel den musketered, solidaritets pagt og mobilisering, som blev udviklet under OK18. Den sikrede et langt bedre resultat for de fleste, selvom lærere og undervisere ikke kom i mål med en arbejdstidsaftale. Der er siden indgået en arbejdstidsaftale, A20,  som desværre hverken garanterer et minimum af forberedelse eller et loft over undervisningen. 

Covid19 og lockdown lægger godt nok en dæmper på mulighederne for at mødes, demonstrere og aktionere. Samtidig kæmper mange offentligt ansatte en brav kamp i sundhedsvæsenet, ældreplejen og på børneområdet.

Offentlige ansatte viser hver dag, hvor stor en betydning deres arbejde har for hele samfundet. Desværre mangler der både pædagoger, sundhedspersonale og personale til at tage sig af de ældre. 

Det er et stærkt udgangspunkt for de faglige organisationer at gå til forhandlingerne med og de har da også alle bedyret at de vil slås til det sidste for medlemmernes interesser. Den “sang” har vi hørt før, især når krav og forventninger ikke er tydelige. Så er det alene forhandlernes vurderinger, som er i spil. De har ikke indgået en musketered, men står “hver for sig”. Fagbureaukratiet har desværre ikke taget erfaringerne fra OK18 om at stå skulder ved skulder til sig. Måske blev de skræmte af den mobilisering og håb de vakte denne gang.

Læs: http://arkiv.socialister.dk/avis/visartikel.asp?art=36455

“Vi står i frontlinjen – men får ikke løn som fortjent”

Men heldigvis er der et græsrodsinitiativ som kan holde dem fast. Et nyt fagligt initiativ som kræver 3000 kr mere i løn om måneden til alle offentlige ansatte så dagens lys i januar. Initiativgruppe: FOA/KLS, Uddannelsesforbundet i Hovedstaden, Landsforeningen for Socialpædagoger, PMF afd.1, men det er åbent for alle. De har flere punkter på programmet:

  1. Selv om de offentligt ansatte udøver livsvigtige og samfunds nødvendige opgaver hver eneste dag og time året rundt, så afspejles det ikke i løn- og arbejdsvilkår. Tværtimod. Samfundssindet når ikke ud til store grupper af offentligt ansatte, som er lønnet lavt, ulige og har en presset hverdag. 
  2. Offentlige ansatte betalte dyrt for finanskrisen i 2008 med efterfølgende tre dårlige overenskomster. Nu skal vi have løn som fortjent, og politikernes rosende ord skal omsættes til kontant belønning.
  3. Derfor har en række lokale fagforeninger, FTF’ere, tillidsrepræsentanter og andre offentlige ansatte gået sammen om et OK 21 græsrodsinitiativ: Løn som fortjent. Med to krav: Alle offentlige ansatte er 3000 kroner mere værd – hver eneste måned & 5 milliarder kroner til en lavt- og ligelønspulje (som blev rejst ved OK 2008). Kampagnen skal skabe et pres på arbejdsgiverne og understøtte vores forhandlere i Forhandlingsfællesskabet og fagforbund.
  4. OK18 lærte os, at sammen kan vi nå meget, og alene når vi kun lidt. Denne vigtige erfaring skal vi tage med os i OK21 i form af en solidaritetspagt, hvor vi står sammen om fælles krav til kronestigninger og lavt- og ligelønløft.
  5. Pga. coronakrisen vil kampagnen først og fremmest foregå på de sociale medier. Så udbredelse af budskabet kan kun ske ved at rigtig mange deler budskabet om at alle offentlige ansatte er 3000 mere værd – hver eneste måned. Alle offentligt ansatte er inviteret og vi håber på opbakning fra privatansatte kolleger og deres fagforeninger. Kun skulder ved skulder kan vi få vores krav opfyldt.

Følg kampagnen her: https://www.facebook.com/3000merevaerd/  

3500 har ved den 20.1.21 skrevet under på appellen. Du kan også gøre det her: https://forms.gle/4MX6FMGVuZqRLsgPA

Socialistisk Arbejderavis opfordrer sine læsere til at gå med i dette initiativ. Det forsøger at tage de bedste erfaringer fra OK 18 med videre. Det er for alle på tværs af fag og faglig organisation.