Parisaftalen kalder på aktivisme – ikke jubel

Helle Sas er aktiv i klimabevægelsen Extinction Rebellion, der bruger direkte aktioner og fredelig civil ulydighed som redskaber. Helle Sas deltog i klimadebatten på Marxisme 2020. Dette er en fortsættelse af debatten blandt de kræfter, som kæmper for “Systemchange - not climatechange” Derfor må en så vigtig sag som overholdelse af Paris Aftalen  ikke overlades til politikere alene. Det kalder på store samfundsforandrende beslutninger. ”Vækst” skal simpelthen fjernes fra samfundets ligning - uanset hvis interesser, som trues.

Borgerting

For at få handling bag aftalen bør der derfor nedsættes et Borgerting der, sammen med klimaforskere og den data, der ligger tilgængelig for politikerne, på demokratisk vis kan komme med bindende forslag til politikere.  Modsat nu  hvor folketinget kan forholde sig til et Borgerforslag, der har opnået 50.000 underskrifter. Borgertinget kunne sammensættes ud fra sammensætningen af befolkningen, kunne være 1. eller 2.årig, kunne være ulønnet/symbolsk betalt, en udvidet interessegruppe? Pointen er, at det skal have  direkte indflydelse på klimahandlinger  og politiske beslutninger.  Det er et mere direkte demokrati. Irland har allerede med succes oprettet et Borgerting.

Borgertinget vil  fremme klima aktivismen og de direkte demokrati.

Hvorfor er det en god ide med et Borgerting? De beslutninger som politikerne ikke tør tage ud fra enten manglende viden, fornægtelse eller angst for ikke at opnå genvalg, skal jo tages. Hvordan kan et Borgerting være med til at fremme klimaaktivismen?  Har danske politikere ikke allerede sat ambitiøse mål med reduktion af CO2 udledningen frem mod 2030 på 70%? Og det er vel bedre end ingen reduktion? Det er altid trist at være party-killer, men desværre må jeg sige; nej og nej.  Domino-effekten af de klimaændringer der lige nu sker med stigende hastighed betyder med al sandsynlighed, at vi kommer til at stå overfor en kamp for at overleve. Selv vores privilegerede del af verden bliver også mere og mere ramt. 

De folkeoprør, der har været mange af i 2020 rundt om i Verden er symptomer på folket, der er presset.  Når jeg læser kilder bag om de umiddelbare fotos og efterretninger i vores mainstream medier om uro og oprør, kan jeg se tråde, der næsten alle sammen på en eller anden måde kan føres tilbage til magthavere, der holder fast på magten til trods for at befolkningen protesterer mod ulighed og elitens ragen til sig. Elitens har særlige privilegier. Eliten har eksklusiv  adgang til rent vand, sanitet, sund mad, råd til uddannelse. Den almindelig befolkning oplever ringe livsvilkår og indskrænkning af rettigheder, forbud og ulige fordeling af de goder der er til rådighed. 

Et Borgerting er det direkte demokrati i et parlamentarisk system, der stadig primært ønsker at bevare status quo for eliten/magten. Borgertinget er derfor folkets fredelige civile aktivisme. Klimabevægelsen Extinction Rebellion læner sig op ad FN klimapanels rapporter. vi tolker rapporterne som at CO2 udledningen skal ned på 0 allerede i 2025. Alle senere mål vil kun koste mange gange mere.  Så når Parisaftalen fremhæves som en sejr og politikere i Danmark satser på 70% mens arbejdet hen mod opfyldelsen af mål skal ske ud fra hockeymetoden,  så er det som en bulldozer, der blot skubber beslutningerne foran sig. Det er en bullshit løsning.

Konklusion

Selvfølgelig kan vi alle godt hver især være lidt mere klima aktive i hverdagen. Men det er i fællesskabet, at vi sammen kan lægge pres på magthavere/politikere og kræve løsninger  til gavn  for de mange og ikke for de få. Det kan ske med hjælp fra et Borgerting, der må kræve en klimavenlig og ikke økonomi venlig lovgivning. Det vil også være nødvendigt at ændre samfundet grundlæggende. Det ser svært ud. Men optimisten siger: Kom nu, vi kan, vi skal – Begynd at handle aktivt nu. Tag det første skridt nu! Rejs dig!