Den 29. september 2018 fandt den største demonstration i Hamborg imod racisme og for flygtninge sted med 30.000 deltagere. Den hed “Welcome United”, se linket til en video om den flotte demo nedenfor. Det var den største demonstration i Tyskland inden den gigantiske #unteilbar demonstration i Berlin i oktober med 240.000 deltagere.

Hvordan bærer man sig ad med at lave en så stor demonstration som “Welcome United” i Hamborg? På konferencen i Ålborg arrangeret af Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination træffer Socialistisk Arbejderavis den hamborgensiske aktivist W.

“Heldigvis var der nogle netværk, som vi kunne trække på, da vi skulle mobilisere til “Welcome United”-demonstrationen: Igennem 2 år i 2015 og 16 var der blevet arrangeret et par festivaller i Berlin og Hamborg, som intet havde med antiracisme og flygtninge at gøre: “Light Ride”, hvor byerne blev oplyst kunstnerisk og en masse cyklister cyklede rundt i store korteger med lys på. Men alle disse kunstneriske mennesker er selvfølgelig også humanister og idealistiske flygtningevenner – og alle disse kontakter og netværk kunne derfor “i en håndevending” bruges til at mobilisere til “Welcome United”-demonstrationen i 2018 !”, forklarer W.

“Således blev der arrangeret lastbiler, der kørte rundt med udstillinger om flygtninge-relaterede temaer. Der blev også sendt indbydelser til Amsterdam, København og Zürich, hvor de pågældende blev inviteret til at fortælle om deres aktiviteter”.

SAA: Hvilke organisationer og grupper mobiliserede til demonstrationen i Hamborg?

“400 organisationer og grupper opfordrede til demonstrationen. Det var meget bredt, lige fra venstrefløjs-organisationer, flygtninge-støttegrupper, over fagforeninger til humanistisk indstillede grupper som kirkelige grupper”, siger W. “Der var tale om den bredest tænkelige fællesnævner, og derfor blev der demonstreret imod eller for mange forskellige emner. Demonstrationen i Hamborg fandt sted kun en måned efter det yderste højres provokerende demoer i Chemnitz. Det aktiverede mange antifascister og flygtningevenner i Hamborg. De mange flygtninge, der er omkommet på Middelhavet, var også et stort tema for mange, og i forbindelse hermed også kriminaliseringen af de mennesker, der forsøger at redde nødstedte flygtninge på havet”, siger W.

“I samtlige Hamborgs bydele finder man en organisation, Bündnis Hamburger Flüchtlingsinitiativen. Den blev grundlagt i juni 2016 af 90 organisationer i Hamborg, der arbejder for flygtninge. Aktiviteterne er meget humanitært præget, og de politisk mere radikalt venstreorienterede synes ofte, at det er lidt for apolitisk og mainstream”, griner W.

SAA: Hvilke fagforeninger støttede demonstrationen?

“Fagforbundet Ver.di har et symbolsk medlemsskab, og har støttet med lokaler og penge. Det er Tysklands næststørste fagforbund og organiserer funktionærer, postansatte, bankassistenter, journalister, jernbanearbejdere, og offentligt ansatte. Også fagforbundet GEW, der organiserer pædagoger, lærere, gymnasielærere og universitetslærere, har støttet med penge”, siger W.

Det viser sig, at aktivisten W. – selvom han ser “pære-tysk” ud – også har en speciel baggrund, der bevirker, at han forstår flygtninge, asylansøgere og migranter meget bedre: Hans forældre er såkaldte Ruslands-tyskere, hvoraf 2 mio. kom til Tyskland, begyndende i 80’erne fra Sovjetunionen og efter 1991 fra Rusland. I 40’erne var disse blevet tvangsdeporteret til Kasakhstan samt vest- og syd-Sibirien. W.’s forældre kom fra Altai-regionen i syd-Sibirien. Selv om de var etnisk tyske, bliver de ikke desto mindre af mange snævertsynede tyskere betragtet som “russere” (mens de omvendt i Rusland bliver set ned på som “tyskere” … ). Lige siden W. som 5-årig kom til Tyskland, har han derfor mærket denne forskelsbehandling.

Lampedusa-gruppen af udvisningstruede flygtninge i Hamborg

På konferencen i Ålborg arrangeret af Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination talte aktivisterne Shaban fra Ghana og Ali fra Niger om deres kamp for at blive anerkendt som flygtninge. I 2011 var de undsluppet krigen i Libyen og havnet som flygtninge på den italienske ø Lampedusa. Senere overførte Italien dem til Tyskland, og nu startede slagsmålet om, hvorvidt de kunne anerkendes som flygtninge eller ej. Denne kamp fik stor opmærksomhed i Hamborg. – Ali fra Niger betonede meget stærkt vigtigheden af at stå sammen, ikke lade sig splitte og opbygge solidaritet fra det omgivende samfund.

Noter

Video om demonstrationen “Welcome United” 29. september 2018 i Hamborg https://www.youtube.com/watch?v=C85YEilrgJA

Video om en demonstration for Lampedusa-gruppen af udvisningstruede flygtninge i Hamborg i november 2013 https://www.youtube.com/watch?v=eLVaKrbf8qQ

Video om skoleelevers strejke i Hamborg 12 dec. 2013 for Lampedusa-gruppen af udvisningstruede flygtninge https://www.youtube.com/watch?v=QNWI0_HVFBY