Det er bestemt ikke tilfældigt, at Sundhedsstyrelsen i 2013 etablerede et pandemi-beredskab i Danmark – som så ikke kom til at fungere, da det gjaldt, fordi den nyliberalt styrede sundhedssektor er blevet skåret så hårdt ned, at den ikke kunne hamle op med coronakrisen, da den opstod i marts. – Men årsagen til Sundhedsstyrelsens pandemi-beredskab i 2013 var, at styrelsen i årene forinden havde kunnet observere en stigende hyppighed af epidemier – bl.a. SARS, fugleinfluenza og svineinfluenza – som alle havde potentialet til at kunne udvikle sig til pandemier, hvilket dog ikke skete. Derfor ville det kun være et spørgsmål om tid, førend Danmark ville blive ramt, forstod Sundhedsstyrelsen.

Hvorfor reagerede Danmark så sent på Corona-epidemien? Socialistisk Arbejderavis 25. marts:

http://socialister.dk/de-skandaloese-politiske-grunde-til-myndighedernes-noelen-i-starten-af-corona-epidemien/

Igennem historien har der været en længere række store epidemier og pandemier. (Ordforklaring: En pandemi er en epidemi, der spreder sig til hele verden). Men idag opstår epidemierne hyppigere end nogensinde før – og spredes langt hurtigere end tidligere.

Corona markerer således, at vi er kommet ind i pandemiernes tidsalder. Med en betydelig grad af sandsynlighed vil vi kunne forvente, at pandemierne afløser hinanden med korte intervaller – lige indtil selve årsagen til dem udryddes: Kapitalismen og dens konflikt med naturen.

Den aktuelle pandemi kan derfor betragtes som en advarsel. Og her skal vi prise os lykkelige for, at covid-19 har en begrænset dødelighed på kun 2 – 3% af de smittede. Andre virusser og bakterier har en langt højere dødelighed … Velkommen til pandemiernes tidsalder.

Årsagerne til den aktuelle corona-pandemi

Der er en ret stor sandsynlighed for, at virussen oprindeligt stammer fra vilde flagermus. Af ganske særlige grunde kan flagermus være vært for sygdomsfremkaldende virusser uden selv at blive syge heraf. Hvis mennesker kommer i kontakt med flagermus eller deres ekskrementer, kan de blive smittede. Det kan også ske igennem husdyr eller jagtdyr, som har været i kontakt med flagermusenes ekskrementer på jorden. I Kina og en række asiatiske lande er der nogen mennesker, der spiser flagermus, og således kan smitten blive overført til de mennesker, der sælger de små pattedyr eller spiser dem. Her har man peget på et fødevaremarked i millionbyen Wuhan som stedet, hvorfra sygdommen blev spredt.

Jamen – hvad har det med kapitalismen at gøre? Er kapitalismen ikke uskyldig – er det ikke blot et spørgsmål om sund fornuft i omgangen med vilde dyr? – I alle mainstream borgerlige medier finder vi da heller ikke et ord om, at der skulle være noget galt med kapitalismen på dette punkt! Her har man lagt vægt på, at fødevaremarkedet i Wuhan sammen med 20.000 tilsvarende andre i Kina er blevet lukket for at stoppe denne smittekilde. Tilsyneladende handler det mere om veterinærhygiejne end om kapitalismen som system.

Sagen er imidlertid, at kapitalismen overalt ekspanderer: Mennesker kommer derfor tættere på de vilde flagermus – og disse bliver en vare: De bliver indfanget og solgt, fordi der er et marked for dem. Og med det ekspanderende landbrug og skovbrug trænger mennesker i meget højere grad ind i de hidtil vilde skove. Hvor der i tidligere tider var afstand mellem mennesker og flagermus, så invaderer mennesker nu i langt højere grad flagermusenes territorier. Og her kommer de i kontakt med deres ekskrementer, enten direkte eller via husdyr.

Bats are not to blame for coronavirus. Humans are – CNN, 20. marts:

https://edition.cnn.com/2020/03/19/health/coronavirus-human-actions-intl/index.html

Samtidig er der en anden smittevej: Virussen kan spredes fra flagermus til det lille pattedyr skældyr – og herfra til mennesker. Det er et mindre dyr, der lever i Asien og i Afrika. Skældyrene er blevet genstand for en kæmpe business, som der er et stort marked for i Kina og dele af Asien. Skældyrene kan spises, og de kan indgå i traditionel kinesisk medicin, hvor de tilskrives alle mulige virkninger. Pga. stigende priser tjener de også som et statussymbol – ganske ligesom hornene fra næsehornene i Afrika. Det udrydningstruede skældyr er blevet en del af en kæmpe international forretning:

Milliardforretningen med skældyr (på engelsk pangolins): The Most Trafficked Mammal (= pattedyr) You’ve Never Heard Of – National Geographic maj 2018: https://www.youtube.com/watch?v=DqC3ieJJlFM

Den bedste og mest kvalificerede gennemgang af årsagerne til den aktuelle corona-pandemi: Is factory farming to blame for coronavirus? ( = Kan det industrialiserede landbrug kritiseres for at være skyld i corona-virussen? ) – Den britiske avis The Guardian 28. marts: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/28/is-factory-farming-to-blame-for-coronavirus?fbclid=IwAR3qwLfPhr3I-Nd8aou8DoE0mh4gC0ZZypYZE4Ykn04jO5elISzNQsPP9kw

Uhyggelige epidemier i kølvandet på naturens McDonaldisering

I dele af Afrika opstod den meget farlige ebola-virus, da store multinationale selskaber ryddede skov til brug for plantager til f.eks. kakao – og en masse flagermus blev hjemløse og efterfølgende kom meget tættere på mennesker, som herved risikerede at blive smittet. – Ebola-epidemien opstod i 2013, og her døde 90% af de mennesker, der blev smittet – en dødsrate i en radikalt anden liga end corona.

I andre lande foregår enorme skovafbrændinger og rydninger til gavn for f.eks. dyrkning af soyabønner til slagtedyr i hele verden, anlæggelse af palme-plantager til udvinding af palmeolie eller med henblik på opdræt af slagtekvæg, der omsættes til burgere. Her bliver naturen McDonaldiseret. Alle steder bliver flagermusene hjemløse og tvinges til at komme meget tættere på mennesker.

Man undersøger for tiden, om den frygtelige zika-virus i Brasilien skyldes frugtædende flagermus. I så fald vil disse være blevet fortrængt fra deres skove, da disse blev ryddet. I 2015 opstod en alvorlig epidemi i Brasilien, hvor der blev født babyer med abnormt små hoveder. Man mener, at 1,5 mio. mennesker blev smittet, og det resulterede i 3.500 tilfælde af babyer med alt for små hoveder.

Klimaskiftets ekstreme vejr – som altsammen skyldes kapitalismens uhæmmede forbrug af fossile brændstoffer – har også fremkaldt store skader i naturen, og tvunget flagermusene på flugt.

Agrobusiness gør dyrene syge – og skaber herved risiko for epidemier blandt mennesker

Big business: Landbruget er overalt i verden tæt sammenvævet med finanskapitalen og andre industrier og erhverv. Alene i Danmark er 125.000 personer direkte eller indirekte beskæftigede i tilknytning til det, der kaldes “fødevareklyngen”. Selve det danske landbrug har aktiver (bygninger, inventar, maskiner, besætninger og jord) for 565 mia. kr. (2017), og heraf er ca. 2/3 optaget som lån ved banker og kreditforeninger. Både i Danmark og resten af verden udgør landbruget derfor en ganske stor del af den samlede kapital.

Når en yngre landmand har etableret sig og optaget store lån til finansiering af hans landbrug, er han således kraftigt forgældet – og dermed tvunget til at skulle præstere et økonomisk overskud hver eneste måned. Den gennemsnitlige gård i Danmark havde i 2017 en gæld på 26 mio. kr. – men en gæld på 100 mio. kr. ved større landbrug er heller ikke helt ualmindeligt. Så der skal tjenes penge for at afvikle gælden.

Stærke kræfter fastholder således agrobusiness’ måde at producere på:

Den amerikanske, socialistiske biolog Rob Wallace gjorde i 2016 opmærksom på den fare for pandemier, der udgår fra det industrialiserede landbrugs store stalde. Han skrev bogen: “Big Farms Make Big Flu” = “store farme forårsager store influenza-epidemier”. Heri gennemgår han den stadigt større risiko for epidemier og pandemier, der udgår fra agrobusiness.

Rob Wallace: “Big Farms Make Big Flu” – køb bogen her: https://nyupress.org/9781583675892/big-farms-make-big-flu/

Han peger på, at dyrene alt for let kan blive smittede – og herfra smitte det omgivende samfund, og sætte gang i en pandemi. Et eksempel er svineinfluenza – eller fugleinfluenza fra fjerkræbesætninger.

Flere faktorer bevirker, at dyrene alt for let kan blive syge: Dels ønsker producenterne så mange dyr som muligt produceret pr. kvadratmeter i de kostbare stalde – og derfor kommer dyrene til at stå alt for tæt og i alt for meget snavs og indånde alt for mange sundhedsskadelige dampe fra afføringen. Der er simpelthen uhygiejnisk i staldene, og det kan udsugningen ikke i tilstrækkelig grad modvirke. Sygdomsfremkaldende mikroorganismer får derfor ekstremt gunstige forhold. Staldmiljøet er så forskelligt fra den vilde natur, som overhovedet tænkes kan.

Hertil kommer, at man i profittens uhellige navn har fremavlet dyr med ganske bestemte egenskaber, som der er penge i – men som oftest på bekostning af modstandsdygtighed mod sygdom. Således har slagtekyllinger en abnorm hurtig og stor kødtilvækst. Og ved slagtesvin ser vi en stor kødtilvækst ved et i forhold hertil lavt foderforbrug. Og ved malkekvæg en høj mælkeydelse.

Desuden er der penge i at fremavle søer, som kan få meget store kuld af nyfødte grise. Imidlertid er mange af disse så små og svage, at der DAGLIGT dør 25.000 små grise ( … du læste ikke forkert: fem og tyve tusinde). Jo større kuld, der overlever – jo større indtjening pr. so. Men det betyder, at de alt for små og svagelige smågrise – også dem, der klarer sig – er meget mere udsatte for sygdom end ellers.

Samtidig bliver smågrisene taget fra soen langt, langt tidligere end under naturlige forhold. Herved kan smågrisene hurtigere omstille sig fra soens mælk til foder – og herved vil de hurtigere kunne vokse og nå den slagteklare vægt. – Og samtidig kan soen hurtigere blive klar til at blive insemineret ( = kunstigt befrugtet) igen med henblik på at føde næste kuld.

Imidlertid får smågrisene ikke den mængde antistoffer mod sygdomme i sig, når de unaturligt  tidligt bliver tvunget væk fra at kunne die ved soen sammenlignet med, hvis de havde kunnet die lige så længe, som der ville have været mulighed for under naturlige forhold.

Med færre antistoffer i sig er det “logik for perlehøns”, at smågrisene er mere modtagelige for sygdom.

Og dels er det ingen hemmelighed, at dyrene vantrives psykisk i de trange stalde uden mulighed for beskæftigelse for dyrene.

Hertil kommer, at de i de alt for små folde ikke kan løbe væk, hvis der opstår konflikter i rangordenen (svin er flokdyr, der opbygger en rangorden). Der kan blive tvivl om rangordenen, hvis et svin bliver sygt eller såret f.eks. pga. bid. Sådanne konflikter, hvor de ikke kan løbe væk, udløser naturligvis stress.

Og når de mistrives psykisk og er stressede, bliver de også lettere syge:

“Når grisene mangler at få opfyldt deres mest basale behov, bliver sygdomsresistensen nedsat, så landmændene må give dem antibiotika for at holde dem raske til slagtning”, siger professor emeritus Jan Ladewig ved Sektion for Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse, Københavns Universitet. “Svineopdræt strider mod grisenes biologi”, siger han, og det har han videnskabeligt belæg for.

Så alt i alt er forholdene for dyrene helt igennem naturstridige.

Advarslen

I 2007 udsendte FN’s fødevare og landbrugsorganisation FAO en advarsel, der ikke var til at misforstå: “Dramatiske forandringer i den globale kødproduktion vil kunne forhøje risikoen for sygdomme” http://www.fao.org/newsroom/en/news/2007/1000660/index.html

Her byggede FAO på denne meget vigtige rapport: FAO “Industrial Livestock Production and Global Health Risks”, 2007: http://www.fao.org/3/a-bp285e.pdf

“Den globale fødevareproduktion undergår en større forandring, som kunne føre til en højere risiko for overførsel af sygdomme fra dyr til mennesker”, skrev FAO i 2007.

FAO anbefalede derfor, at “ … overdreven koncentration af dyr i industrielle produktionsenheder i stor skala bør undgås, og at der bør foretages passende investeringer i forhøjet biosikkerhed og forbedret overvågning af sygdomme for at sikre offentlighedens helbred”, forklarede FAO’s ekspert på området, Joachim Otte. Han var godt klar over, at han skulle formulere sig forsigtigt og nøjes med kompromisser, da han her var oppe imod meget store interesser på verdensplan …

Hvad er der så sket siden 2007 ? Ja, gæt selv …

Resistente bakterier: Når farlige sygdomme ikke kan kureres

Når sygdomsbakterier bliver bekæmpet med antibiotika, vil næsten alle dø. Imidlertid forandrer bakterier sig jævnligt, når de deler sig: De muterer. Og her kan der opstå varianter af den samme bakterie, som er modstandsdygtig mod antibiotika, så de ikke dør. Nogle bakterier er kun modstandsdygtige mod en enkelt type antibiotika. Andre er modstandsdygtige imod flere forskellige slags antibiotika. De sidste bakterier kalder man multiresistente.

Når alle de ikke-resistente sygdomsbakterier dør under en antibiotika-behandling, vil de resistente bakterier derfor kunne brede sig i en grad, som de ellers ikke ville have kunnet …

FN’s verdenssundhedsorganisation WHO advarer på globalt plan om, at de multiresistente bakterier hvert år dræber 700.000 mennesker på verdensplan – og hvis ikke udviklingen ændres, vil 10 millioner mennesker årligt i år 2050 kunne dø af infektioner som følge af de sejlivede bakterier.

Altså en årlig massedød fra og med år 2050 – altså om kun 30 år! – svarende til, hvor mange der omkom under hele 1. Verdenskrig! Tallet er fuldstændigt absurd stort …

Det betyder, at hvis man f.eks. har fået lungebetændelse forårsaget af en resistent bakterie, så vil det være sværere og måske endda umuligt at bekæmpe den.

WHO’s advarsel: https://www.dr.dk/nyheder/viden/who-advarer-mod-global-resistens-10-millioner-risikerer-doe-hvert-aar

Syge dyr yder ikke det, de skal, og truer dermed agrobusiness’ indtjening. Derfor er der penge i at behandle dyrene med antibiotika – også selv om det forøger regningen til dyrlægen og til medicin og vaccine. Landbrugets forbrug er meget højt sammenlignet med forbruget ved mennesker. Denne massive brug fremkalder næsten uundgåeligt resistente bakterier – som trods alle mulige forsøg på at forhindre disse ikke desto mindre spredes ud til omgivelserne og dermed mennesker.

I EU dør 33.000 på nuværende tidspunkt hvert år af resistente bakterier. I vores del af verden er problemet heldigvis ikke helt så stort som i andre dele af verden, hvor myndigheder og dyrlæger er mere ligeglade og mere korrupte end i Europa: https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/ny-rapport-resistente-bakterier-slaar-flere-europaeere-ihjel-end-nogensinde

Men at problemet også er stigende i Danmark, fremgår af, at Sundheds- og Ældreministeriet i 2017 for første gang nogensinde iværksatte en national handlingsplan imod antibiotikaresistens – se beskrivelsen fra Statens Serum Institut: https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2017/2017-ny-dansk-handlingsplan-skal-bremse-antibiotikaresistens

En af de mest kendte resistente bakterier i Danmark er MRSA blandt svin. Husdyr-MRSA findes i næsten alle danske svinebesætninger, konstaterer en ekspertgruppe i en rapport, og det anslås at ville koste 14 mia. at slippe af med problemet.

I 2010 blev den første undersøgelse i EU offentliggjort om resistente bakterier, og den afspejlede bekymringen over dette voksende problem.

Agrobusiness har skabt forhold for dyrene, der er helt igennem naturstridige – og det rammer nu menneskene:

Velkommen ind i pandemiernes tidsalder, hvor vi har udsigt til hyppigere epidemier og pandemier samt stadigt flere dødsfald som følge af resistente bakterier.

Corona-pandamien var blot et første varsel – med en lav dødelighed, hvor kun 2 – 3% af de smittede dør. 

Velbekomme. 

Internationale Socialister: Den foreløbige lære af Covid-19 – 8 teser om årsagerne hertil og betydningen heraf: Socialistisk Arbejderavis 6. april: http://socialister.dk/den-foreloebige-laere-af-coronakrisen/

Se disse meget vigtige diskussioner af årsagen til pandemi-krisen

Denne artikel bygger på de opfattelser, International Socialist Tendency har gjort sig til talsmand for (den internationale strømning, som Internationale Socialister i Danmark støtter): Socialistisk Arbejderavis 3. april: http://socialister.dk/international-socialist-tendencys-udtalelse-om-corona-epidemien/

Artiklen her er endvidere baseret på de synspunkter, som fremsættes her: Joseph Choonara: “Socialism in a Time of Pandemics”, International Socialism 166 (Spring 2020), http://isj.org.uk/socialism-in-a-time-of-pandemics/ – “International Socialism” er Internationale Socialisters britiske søsterparti SWP’s teoretiske blad.

Opfattelsen af pandemien som hovedsageligt forårsaget af kapitalismen fremsættes også i Socialistisk Arbejderavis’ leder 16. marts: http://socialister.dk/corona-og-kapitalisme/

Artiklen her står endvidere i gæld til: Rob Wallace: “Kapitalistisk landbrug og Covid-19: En dødbringende cocktail” (1. marts 2020) https://solidaritet.dk/kapitalistisk-landbrug-og-covid-19-en-doedbringende-cocktail/ – Interviewet er foretaget af Internationale Socialisters tyske søsterorganisation marx21.de

Forebyggelse af epidemier kræver et opgør med kødproduktionen – Vegetarisk Forening 5. april: https://vegetarisk.dk/forebyggelse-af-epidemier-kraever-et-opgor-med-kodproduktionen/?fbclid=IwAR2627GzBNkZbpov96chLCxSm7mPsxggv2AbEN4u0h18XdHvo_-3yK3BQC4