Serie: Er atomkraft et bæredygtige alternativ til fossil energi?  Del 1. Atomkraft – en livsfarlig gambling

Nye Borgerliges Pernille Vermund konfronterede den 2. februar på Facebook klimaminister Dan Jørgensen, som havde ytret sig kritisk om atomkraft, med følgende: “Påstår du, at vi i dag opfører atomkraftværker efter samme teknologi, som Sovjetunionen gjorde? Og hvor mange mennesker døde af radioaktivt udslip ved jordskælvet, der ødelagde Fukushima?”, spurgte Pernille Vermund. Vi vil i det følgende forsøge at give svar på disse spørgsmål.

Er de moderne vestlige atomkraftværker sikrere end de gamle sovjetiske?

De lidt ældre sovjetiske reaktorer blev med rette – allerede længe før Tjernobyl – kritiseret for at mangle en meget kraftig, tryksikker beton-indeslutning rundt om hele reaktoren. Den skulle kunne holde radioaktive udslip tilbage, hvis der skulle ske et brud på reaktoren. Ved de lidt nyere sovjetiske reaktorer var indeslutningen for svag.

Men et faktum er, at under Fukushima-katastrofen blev denne meget kraftige beton-indeslutning sprængt i stumper og stykker, da der under reaktor-nedsmeltningerne opstod hhv. voldsomme damp-eksplosioner samt lige så voldsomme brint-eksplosioner. 

I Vesttyskland blev det afsløret, at betonindeslutningen på reaktor A ved atomkraftværket Biblis ved Rhinen syd for Frankfurt am Main var alt for svag. Det samme ved atomkraftværket Krümmel tæt på Hamborg. Så også her ydede den påståede “sikkerhed” en falsk tryghed.

Kapitalisme og atomkraft er en giftig cocktail

Fukushima-katastrofen 2011 – reaktor 3 sprænges som en brint-eksplosion -Foto: Skærmbillede af TV-optagelse på stor afstand

Tokyos elselskab Tepco havde opført Fukushima-atomkraftværket. Reaktortypen var blevet udviklet af General Electric i USA og var tilsyneladende ”state-of-the-art”.

Tepco ville dog spare penge, for atomkraftværker er dyre at opføre. Man vidste godt, at jordskælv under havet ville kunne udløse en tsunami-flodbølge, som ville kunne oversvømme atomkraftværket. Derfor byggede man en beskyttelsesmur – men den blev langt fra høj nok.

Da tsunamien i Fukushima kom og oversvømmede atomkraftværket, blev strømforsyningen til alle 4 reaktorer kortsluttet. Og der var ingen nød-strømforsyning. Overfor denne graverende mangel havde myndighederne ikke grebet ind. Nu gik der panik i reaktor-personalet, som stod i en situation, de ikke var blevet forberedt på. 

Hvad så i Vesteuropa, hvor der ikke er tsunamier?

Dårlige konstruktioner er resultatet af besparelser i projekteringsfasen. Og defekt teknik, der ikke bliver rettet i tide, er resultatet af besparelser under den daglige drift. 

I Vesttyskland ved Biblis reaktor A opstod i 1987 en situation, der meget let ville kunne have udviklet sig til en katastrofe – mindst på niveau med Tjernobyl året forinden. Det er den alvorligste situation på noget tidspunkt i Tyskland: En defekt ventil havde ført til tab af kølevand, og det blev først opdaget efter 4 dage. Det blev forsøgt holdt hemmeligt, og det er bestemt ikke hverken første eller sidste gang, noget sådant er sket i Tyskland.

I 2006 kom det svenske atomkraftværk Forsmark nordøst for Stockholm ligeledes tæt på en katastrofe. Her havde sjusk ført til tekniske fejl ved strømforsyningen. Da man i en bestemt situation blev tvunget til at starte nød-generatorerne op, var det kun 2 ud af 4, der overhovedet virkede. Hvis ingen havde virket, ville der være sket nøjagtigt det samme som i Fukushima. Det blev først afsløret 5 år senere i 2011 – og danske medier har aldrig berettet herom. 

Ved atomkraftværket Biblis i Tyskland opstod nøjagtigt samme type fejl i 2004, da strømforsyningen kortsluttede under en storm. Strømmen til reaktorerne A og B blev afbrudt og truede med at afbryde reaktorkølingen – ganske som det skete i Fukushima. Heldigvis startede diesel-nødstrømsgeneratorerne og reddede situationen. Det var heldigvis også tilfældet i 1987 – men flere gange tidligere havde nødstrømsgeneratorerne ikke virket! 

“Sikkerheden” ved Europas nyeste state-of-the-art reaktorer 

Både i Vesttyskland, det genforenede Tyskland samt i Sverige har “sikkerheds”-myndighederne ligesom i Japan holdt hånden over erhvervslivet og har nægtet at gribe ind imod selv de allermest graverende mangler. Og man har holdt det hemmeligt over for offentligheden. 

Propaganda-billedet, at der kun skulle have været sikkerhedsproblemer ved ældre sovjetiske atomkraftværker, er således ikke korrekt!

Europas nyeste reaktor type, EPR i Finland. Ved garanti masser af fejl. Foto: Ukendt.

I Finland er Vesteuropas nyeste reaktortype EPR netop blevet sat i drift i 2022 ved atomkraftværket Olkiluoto. Men omkostningerne steg dramatisk under byggeriet, og for at spare indsatte man firmaer – blandt andet ejet af den bulgarske mafia – der benyttede sig af social dumping med underbetalt østeuropæisk arbejdskraft. Derfor kan man være temmelig sikker på, at der vil være opstået fejl under bygningen af den nye reaktor. 

Nøjagtigt den samme type reaktor EPR er blevet installeret på atomkraftværket Flamanville i Frankrig. Her opdagede man i 2015 en meget alvorlig metal-fejl ved reaktorens stålbeholder, som derfor ikke har den nødvendige styrke. Den samme fejl gentog sig ved de samme reaktorer Taishan-1 og -2 i Kina. De tekniske fejl ved Flamanville har karakter af en skandale. 

Generelt er der ved atomkraftværker utroligt mange fejl: De franske atomkraftmodstandere “Sortir du Nucléaire” (1) har en hjemmeside, hvor de afslører tekniske fejl, som de har fået kendskab til. Og der er mange! 

“Næsten ingen døde efter Fukushima og Tjernobyl” 

De japanske atom-“sikkerheds”-myndigheder gjorde alt for at nedtone og skjule konsekvenserne af Fukushima-katastrofen. Kun 154.000 blev evakueret, fordi vinden heldigvis førte atomskyen ud over Stillehavet i stedet for ned over Tokyo-regionen!

I Rusland og i Hviderusland blev følgerne af Tjernobyl “fejet ind under gulvtæppet”, og de forskere, der forsøgte at klarlægge den radioaktive forurenings konsekvenser, blev forfulgt og fængslet. 

Myndighederne kan sagtens gå ud og måle en ret svag radioaktiv belastning – og “så er der jo ikke noget større problem”. Men det giver langt fra det fulde billede, for det er således, at de radioaktive stoffer bliver koncentreret igennem fødekæderne. Og øverst er menneskene. De forskere, der forsøgte at påvise konsekvenserne heraf, blev stoppet. Fængslingen af forskeren Jurij Bandazjevskij for hans forskning af Tjernobyl katastrofen er et godt eksempel. Samtidig forfalsker man kræft-statistikkerne, så man ikke kan se atomkatastrofens nøjagtige betydning. 

Den internationale atomenergi kommission IAEA negligerer bevidst betydningen af, at 5 mio. mennesker blev dænget til med radioaktivitet efter Tjernobyl. Det er ikke tilfældigt, for også i Vesteuropa og i USA er både atomindustrien og myndighederne interesserede i det falske skønmaleri af situationen i hhv. Hviderusland, Rusland og Japan. Alle holder kæft. Og derfor kan du ikke finde ret mange afsløringer af de faktiske forhold på området i de borgerlige medier. 

I Japan lukkede “miljø ”-myndighederne endvidere øjnene, da tvivlsomme firmaer i jagten på profit systematisk brugte social dumping under oprensningen af den radioaktivt forurenede zone rundt om Fukushima. Så her har oprensningen med garanti været elendig. 

Atomkraft, kapitalisme og borgerlige myndigheder er en giftig cocktail. Fukushima er prototypen på en atomkatastrofe under kapitalistiske forhold. 

(1) Herefter viser søgemaskinen Google resultatet, og tryk da på “oversæt denne side”, som herefter vises på dansk. Gå ned til den nederste del af siden og læs om de tekniske fejl ved de enkelte atomkraftværker. – EDF er det franske statslige elselskab.

I næste del af serien behandles ”Risikoen for et plutonium helvede”.