Sig fra overfor racismen i hverdagen

I Danmark har Black Lives Matter-bevægelsen bredt sig som ringe i vandet ud i samfundet. Racismen herhjemme er slået fast som en pinlig kendsgerning, som flere forholder sig til og ønsker at lave om på. Trods Covid-19 restriktionerne har vi i efteråret 2020 set store gadedemonstrationer for flygtningene i Moria-lejren på Lesbos, protester mod politikernes racistiske retorik og et fakkeloptog, som samlede tusinder mod “Ghettolovene”.

Byg solidariske fællesskaber og netværk i din fagforening

Det står i skærende kontrast til at Mette Frederiksen i sin nytårstale, igen igen talte de etniske minoriteter ud af samfundet og fællesskabets ligning. Tværtimod var det vigtigt for hende at slå fast, at flygtninge skal aktiveres/arbejde 37 timer om ugen for deres usle “hjemrejseydelse”. Når man ved hvilke urimelige og umenneskelige krav som arbejdsløse og syge bliver mødt med for at få kontanthjælp, så er dette endnu et “motivationsfremmende” tiltag for at få flygtninge til at give op og rejse tilbage. Samtidig giver det alle de grådige arbejdsgivere på det grå-sorte, og parallelle, arbejdsmarked kronede dage.

Men afgørende er det, at de faglige organisationer, som jo i alt organiserer 1,3 millioner lønmodtagere, for alvor er begyndt på at sætte racismen på dagsordenen.

Fagforeningerne har en vigtig opgave og gode muligheder for at bekæmpe racismen. Først og fremmest ved at stå op for deres medlemmer med anden etnisk baggrund, når de møder racisme eller diskrimination både på arbejdspladsen og i lovgivningen. Men også ved at række ud til de etniske minoriteter og invitere dem ind i et fagligt fællesskab.

3F og Fagbladet sætter racisme på dagsordenen

Fagbladet 3F iværksatte i november 2020 en stor undersøgelse om racisme på jobbet. 8.280 3F’ere er blevet spurgt, og 37 procent svarer, at racismen er ‘blevet mere udbredt i løbet af de seneste 10 år`.

838 af de adspurgte i undersøgelsen har enten selv indvandrerbaggrund, eller er efterkommere, og er samtidigt i job. Ud af denne gruppe nikker 35 procent til, at de har oplevet, at kollegaer eller andre på arbejdspladsen har kommenteret eller sagt vittigheder med udgangspunkt i deres sprog, etniske ophav, hudfarve eller religion. Omvendt siger hele 80 procent af de adspurgte med dansk baggrund, der samtidigt er i job, at de ikke har oplevet den slags kommentarer eller vittigheder om deres kollegaer.

At flere noterer sig en stigende racisme kommer ikke bag på Mira Skadegård, der er adjunkt ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. 

Det er blevet mere legitimt, også fra regeringens og politikeres side, at være mere åbenlys i det diskriminerende sprog. Og så ser resten af samfundet også en legitimering af det”,  siger Mira Skadegård, der blandt andet forsker i, hvordan diskrimination optræder i hverdagssituationer.

Læs hele artiklen i Fagbladet https://fagbladet3f.dk/artikel/racisme-er-blevet-mere-udbredt

Tema om racisme i BUPL´s fagblad, Børn & Unge

BUPL´s fagblad, Børn & Unge, har lige haft et tema om racisme, som specialpædagogen Lisbet Bro Clausen medvirker i. Socialistisk Arbejderavis har talt med Lisbet Bro Clausen, som er pædagogisk meningsdanner på børneområdet gennem Tænketanken Cevea og BUPL. Siden 2016 har hun derudover skrevet og talt om racisme og diskrimination i mange sammenhænge.

SAA: Flere mennesker i Danmark med brun hud og sort hår, forsøger at ignorere racismen og tager ikke til genmæle på deres skole, arbejdsplads eller i bussen. Hvad var det, som gjorde, at du i 2016 begyndte at blande dig i den offentlige debat?

Lisbet Bro Clausen: “Jeg fik simpelthen nok efter en særlig oplevelse, hvor jeg stod med min søn og gik hjem og skrev et offentligt opslag på Facebook om den racisme, jeg og mine børn løbende oplever. Jeg tænkte ikke på konsekvenserne, men blev glædeligt overrasket over den positive respons, jeg blev mødt med, da opslaget gik viralt. Det førte til at jeg blev lyttet til i flere forskellige sammenhænge, også fra nogle politikere, og kontaktet af journalister og oplevede, at man rent faktisk kan få sit budskab langt ud. Så derfor fortsatte jeg. Siden er jeg blevet uddannet “ pædagogisk meningsdanner”, er bl.a blogger og debattør, hvor jeg ytrer mig i forskellige medier og deltager i den offentlige debat omkring flere forskellige emner. Jeg skriver bl.a. på bloggen: “Vores virkelighed – usminkede fortællinger om velfærd”. Jeg føler mig privilegeret, fordi jeg nu har fået et stort netværk og en stemme og den bruger jeg, alt hvad jeg kan, også på børneområdet, hvor jeg bl.a. var med til at kickstarte kampagnen for minimumsnormeringer, som for alvor kom på den politiske dagsorden til folketingsvalget i 2019”.

SAA: Men du må have oplevet racisme i hele dit liv, for du er jo adopteret fra Sri Lanka?

Lisbet Bro Clausen: “Helt fra min barndom har jeg oplevet racisme. Men jeg har først ytret mig om det, da jeg blev voksen og har blandt mange oplevelser også fortalt om, da jeg som 14-årig, blev stoppet på cykel af to noget ældre fyre, som bad sådan en perker som mig om at skride hjem, hvor det så end var, for mit hjem er jo her i Danmark. De væltede min cykel, holdt mig tilbage, tog fat i mig og lod mig først gå, da jeg selv sagde, at jeg ikke hører til her i landet, som de ville tvinge mig til at sige. Det er hårdt at være alene med sin angst uden nogen til at hjælpe med at forsvare sig. Det går som en rød tråd for alle mine oplevelser, at stå alene, uden nogen hjælper og jeg føler det som et stort menneskeligt svigt.”  

SAA: Hvorfor tænker du at racismen i hverdagen, mellem kollegaer, naboer osv. er blevet så massiv?

Lisbet Bro Clausen: “Det er jo blevet legalt rent politisk gennem de sidste 25 år. Jeg har da stor tillid til at man gennem dialog og oplysning kan nå langt forskellige mennesker imellem. Men denne gentagende diskriminerende retorik om sorte og brune mennesker, som jeg oplever mere og mere både privat og som fagperson, men også uligheden i samfundet. Det er med til at fremme frygten og utrygheden mellem mennesker, til at øge kløften og skabe et dem og os”.

SAA: Det er jo rigtig vigtigt at din fagforening, BUPL sætter racismen på dagsordenen. Hvilken respons har du fået på det og hvad tænker du, der skal ske nu?

Lisbet Bro Clausen: “Jeg er meget glad for at BUPL har sat racismen op som et tema i Børn & Unge. Jeg havde håbet på en større respons og anerkendelse fra min faggruppe, for vi deler jo alle den samme hverdag, hvor jeg oplever at racisme og forskelsbehandling er et stigende problem. Men siden har der desværre været meget stille. 

Engang tænkte jeg, at hvis bare folk vidste, hvordan racismen sårer mennesker dybt og har af alvorlige konsekvenser, så ville mange flere reagere på det og det ville ændre sig. Men jeg fornemmer, at mange slet ikke oplever racismen i deres hverdag som et problem eller ser den. Måske fordi de ikke rammes personligt eller fordi andre problemer fylder mere. Anerkendelsen og omfanget af dette issue er vigtigt, for alle os, børn som voksne, der oplever forskelsbehandling og er afgørende, hvis vi i fællesskab skal ændre noget. Men jeg er en fighter, som ikke giver op og jeg fortsætter med at ytre mig. Jeg er åben overfor nye initiativer og nye muligheder for at bekæmpe racisme og diskrimination. Ord skaber virkelighed, så jeg tænker meget over, hvordan vi får politikerne til at være deres ansvar bevidst for tonen i det offentlige rum og det hele bliver løftet op i et større perspektiv og handlet anderledes på. Det er på høje tid”.

Læs mere af Lisbet Bro Clausen her: https://meningsdanner.dk/voresvirkelighed/author/lisbet-bro-clausen/

 

Antiracistisk Netværk i Dansk Magisterforening.

Dansk Magisterforening har et Antiracistisk Netværk, som er startet af tre DM-medlemmer i 2019. Det er et aktivistisk netværk, hvor de sammen arbejder for at gøre en forskel i forhold til både institutionel og strukturel racisme i Danmark. Netværket er åbent for alle interesserede medlemmer, som kan henvende sig til netvaerk@dm.dk.

Læs mere om antiracistisk Netværk i DM https://dm.dk/din-karriere/netvaerk/antiracistisk-netvaerk

 

3F Odense Gops har en multikulturel gruppe og et internationalt netværk.

3F Odense Gops
Multikulturelt Fællesskab og International Network

De skriver om sig selv på Facebook: “Multikulturelt Fællesskab og International Network. Begge to faglige netværk, som holder til i 3F Odense GOPS. Vi er alle deltagere med etniske minoritetsbaggrund og nogle af os er også tillidsvalgte for vores kolleger. Vi netværker om emner som arbejdsliv, uddannelse, ligestilling og menneskerettigheder. Har du lyst at blive en del af vores netværk, så send en besked til Multikulturelt Fællesskab via vores side her på Facebook eller til afdelingens mailadresse gops@3f.dk