Men aktivister i såvel klimabevægelsen som i de antiracistiske netværk har længe været igang med at planlægge og mobilisere til lokale demonstrationer, som en del af de internationale protester den 15. marts og 16. marts. Begge bevægelser rækker langt ud over den snævre nationale dagsorden, som alt for ofte sætter den politiske dagsorden.

Både Folkets Klimamarch i København i september, der samlede 15.000 og demonstrationerne mod Finansloven, og paradigmeskiftet i december, som samlede 10.000 i hele landet, har boostet håbet om at ændre det politiske klima og givet aktivister mere selvtillid til at organisere demonstrationer og strejker.

Internationale Socialister har også siden Marxisme 2018 i november oplevet en større interesse og deltagelse i vores åbne møder. Vores tilbud om antikapitalistisk kritik, en marxistisk analyse/forklaring og mulighed for selv at blive aktiv og gøre en forskel, har interesseret langt flere end tidligere.

Det gælder også på klimaspørgsmålet, som heldigvis rangerer højt i manges bevidsthed, hvilket har fået især mange unge til at kaste sig ind i kampen for en internationale klima strejke 15. marts. Læs side 6 og 7.

I dette nr. af Socialistisk Arbejderavis ser vi på begrænsningerne i det borgerlige demokrati og peger på arbejderklassens kollektive magt som redskab til at udfordre kapitalismen. Vi opfordrer til at stemme på Enhedslisten, for at styrke en socialistisk stemme i Folketinget. Læs side 12.

Vi ser også på EU´s flygtningepolitik, som siden 2015 har udviklet sig katastrofalt med lukkede grænser og havne suppleret af bilaterale aftaler med diktatorer og militser for at holde flygtningene væk. Samtidig har regeringen revurderet situationen i Afghanistan, Irak, Somalia og Syrien. Der er ikke længere grund til at folk flygter, tværtimod står hjemsendelse på dagsordenen. FN deler dog ikke disse vurderinger. Læs side 9.

Vi giver ordet til aktivister i de fem lokale antiracistiske netværk, der organiserer demonstrationer den 16. marts på en fælles platform, som er skabt af Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination. Og vi udfolder det nye internationale netværk, som bygges op sammen med 16. marts demonstrationerne og ser på højrefløjens fremmarch i Latinamerika. Læs side 4-5-8.

Der er brug for at bygge brede antiracistiske bevægelser og standse truslen fra højrefløjen og fascismen, også efter 16. marts.

Derfor er det positivt at dele af fagbevægelsen på forskellig vis støtter op om 16. marts, ligesom FOA har været en vigtig stemme mod paradigmeskifte, fordi det vil kunne ramme 10.000 af deres medlemmer, som ikke har dansk statsborgerskab, men midlertidig opholdstilladelse.