Sådan præsenterede Rockwoolfonden sin undersøgelse om konsekvenserne af starthjælpen i marts i år.

Før 2002 var alle borgere i landet stillet lige i det sociale system. Med starthjælpens indførelse blev flygtninges ydelser drastisk forringet. Integrationsydelsen har afløst starthjælpen. Hensigten om at få flere i job og fremme integration har vist sig at være “varm luft”. Derimod har den tjent til at grundlægge accepten af den åbenlyse økonomiske diskrimination og forskelsbehandling, som skiftende regeringer og et flertal i folketinget har udsat flygtninge for. Denne fattiggørelse har desuden de afledte konsekvenser, ifølge Rockwoolfondens rapport, at børnene klarer sig dårligere i skolen, at især kvindernes beskæftigelse er faldet og at berigelseskriminaliteten er vokset.

Starthjælpen, integrationsydelsen og de øvrige “asylbremse”-love er desuden ledsaget af en nedgørende og racistisk omtale af flygtningene.

Paradigmeskiftet, der reelt flytter fokus fra integration til hjemrejse, er den foreløbige kulmination på denne diskrimination og og fattiggørelse. Uanset hvad en flygtning gør for at blive en del af samfundet på lige vilkår, så kan han eller hun aldrig få permanent ophold endsige statsborgerskab. De vil altid være her på lånt tid og tage til takke med et liv i udkanten af samfundet.

Paradigmeskiftet og alle andre diskriminerende love skal afskaffes. Vi må kæmpe for et samfund med lige rettigheder og muligheder for alle. I den forbindelse skal vi huske, at fattiggørelse og tab af rettigheder også rammer syge og arbejdsløse pga. de mange asociale reformer, som er gennemført i samme periode.

De er to alen ud af samme dårlige stykke, fordi det samtidig tjener til at splitte og disciplinere arbejderklassen. Fagforeningen FOA organiserer mange paradigme-ramte og taler deres sag. 3F organiserer mange østarbejderne og taler deres sag. FH, den nye faglige hovedorganisation (tidligere LO og FTF), kører kampagne mod ulighed. Det er nøglen til at bekæmpe splittelse, diskrimination og fattigdom. Men fagbevægelsen skal op i et højere gear og organisere fællesskaber for alle uanset hvilke reformer eller love, som har dømt dem ude. Lige nu er det de sociale bevægelser Venligboerne, Næstehjælperne og Jobcentrenes Ofre som hjælper, organiserer flygtninge, fattige og sygdomsramte. Og de gør et godt stykke arbejde. Men uden den organiserede arbejderklasses solidaritet og styrke, kan vi ikke vende ræset mod bunden og sikre lige rettigheder og muligheder for alle.

Læs mere på www.rockwoolfonden.dk “Starthjælp gør flygtninge til Danmarks fattigste”