Støt Borgerforslaget mod “Ghettoloven” 

Almen Modstand på gaden for at samle underskrifter mod "Ghettoloven" - Odense.

Almen Modstand blev startet i juni 2018 som et landsdækkende netværk, der organiserer beboermodstand mod den såkaldte “ghettolov”, som Lars Løkke lancerede i sin nytårstale, der betegner de mest sårbare boligområder som “sorte pletter” på Danmarkskortet. Det blev efterfølgende ledsaget af både en diskriminerende lovgivning og racistisk retorik, især i forhold til beboere fra “ikke-vestlige lande”.

Almen Modstand-grupper er nu dannet i Aarhus, Odense, Helsingør og København. De har stået bag en lang række lokale protester de sidste to år. I foråret samledes et hold af advokater og tilkendegav deres konkrete hjælp til at bekæmpe “ghettoloven” via domstolene. Så nu har beboere i Mjølnerparken på det ydre Nørrebro i København lagt sag an mod staten/boligministeriet for diskrimination sammen med advokat Eddie Khawaja.

Og beboere i Vollsmose i Odense er ved at forberede en sag om diskrimination i ligebehandlingsnævnet sammen med advokat Niels-Erik Hansen. 

Aktivister fra Almen Modstand kontakter alle beboere og opfordrer dem til at give deres fuldmagt til at køre sagen samlet. Aktivist i Almen Modstand Odense Rina Krøyer siger til Socialistisk Arbejderavis: “Vi har foreløbig fået indsamlet ca. 100 underskrifter i Bøgeparken, men vi mangler endnu at opsøge 178 lejemål. I Birkeparken er vi færdige, ud af 200 lejemål har vi fået 125 fuldmagter. 11 sagde nej eller kunne ikke træffes. De øvrige 64 lejemål kunne ikke deltage pga. tidsbegrænsede lejekontrakter, der fratager dem deres rettigheder. Det drejer sig om familier, der akut manglede en bolig, studerende, samt udenlandske håndværkere, der har fået stillet lejlighederne til rådighed af deres arbejdsgivere. De resterende lejligheder står tomme, nogle markeret som “Flyttelejlighed”, kryds over brevsprækken eller en træplade der dækkede dørene. Vi spurgte de øvrige beboere i opgangene, hvad det gik ud på. Det viser sig, at disse lejemål ikke bliver lejet ud, da boligselskaberne gemmer dem til senere genhusning. Det er en skændsel, når der er så lange ventelister på almene boliger i Odense.”

Almen Modstand har også iværksat borgerforslaget “Ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaf de såkaldte “ghettolister” og fører en meget aktivistisk kampagne både på de sociale medier, blandt beboerne og på gaden. Inden den 13. december 2020 skal de have 50.000 underskrifter og dermed krav på at få sagen bragt op i folketinget. Indtil nu er der indsamlet godt 10.000 underskrifter.

Så herfra skal lyde en kraftig opfordring til Socialistisk Arbejderavis til at støtte borgerforslaget.

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04982&fbclid=IwAR1dZCtHQ_UDPiJFOUW4mH2kfDLpfBFAldqNgxlo7aLU6jbJarP-4MYMGwQ

Der er mange flere aktiviteter i skøbeskeen i efteråret.

Møde: Myter og fakta om ghettoer: https://www.facebook.com/events/628299034750041/

Almen Modstand Odense holder tema-weekend fredag og lørdag den 18. og 19. september. Se mere her: https://www.facebook.com/almenmodstandodnese/

Almen Modstand: https://www.facebook.com/almenmodstand/