Årsag: Det naturstridige og dyrefjendtlige kapitalistiske landbrug

Intensiv kapitalistisk, industriel fødevareproduktion giver rig mulighed for virus til at mutere og sprede sig over dyreværter, samtidig med at nærheden og størrelsen af ​​den menneskelige befolkning (i det her tilfælde Kina) giver en krydsningsport for virus til at inficere menneskelige populationer.

Udvidelse af landbrugsproduktionen igennem skovrydning har skubbet søgen efter vilde fødevarer dybere ind i det sidste af de primære landskaber og ødelagt biodiversiteten. Den industrielle model for landbrug og husdyropdræt forklarer, hvordan vi er kommet til et punkt, hvor hvert år bringer truslen om en ny og potentielt dødbringende, global virus. Corona er således ikke den sidste! Naturen slår tilbage.

Den skrantende sundhedssektor 

Corona-krisen afslører også den elendige situation, som mange sundhedsvæsener befinder sig i. Årevis af nedskæringer har gjort sundhedsvæsenet sårbart, og vi har allerede set, at det italienske sundhedsvæsen er bukket under. Det, som man skal lægge mærke til her, er de prioriteringer, som de har foretaget: Man behandler først folk under 60 år – de er jo stadig produktive. Også herhjemme begynder man at italesætte, at der vil komme prioriteringer: På grund af den national-konservative stemning, vil man kunne frygte, at folk fra ikke-vestlige lande vil komme bagest i køen. Her er der brug for, at vi råber vagt i gevær, hvis noget sådant skulle komme på tale. Eller hvis der skulle blive foretaget en anden prioritering, som ikke er solidarisk med alle borgere uanset statsborgerskab, alder eller sundhedstilstand.

Trepartsaftalen 

Midt under corona-krisen afholdt Danske Bank generalforsamling, og her bekendtgjorde de, at de vil udbetale 7,3 milliarder til deres aktionærer i udbytte. Det er, hvad de forstår ved ”samfundssind og solidaritet”. Økonomisk støtte til bankerne bør i det mindste være betinget af, at de ikke samtidig udbetaler udbytter til aktionærerne. Alle virksomheder får både udsættelse for skat og moms og bliver kompenseret for tabet af produktion under corona-virussens hærgen.

En trepartsaftale mellem regering, lønmodtagere og arbejdsgivere betyder, at alle virksomheder med over 50 ansatte, som hjemsender mere end 30% af arbejdsstyrken, nu kan hjemsende folk til fuld løn med en stor kompensation fra staten. Dermed undgår en del arbejdere at skulle overleve på arbejdsløshedsunderstøttelse, som reelt kun dækker halvdelen lønnen. Men hvad med alle de andre, som nu er i fare for at miste jobbet? Rigtig mange står stadig i en usikker situation.

Byggebranchens overenskomst-forhandlinger bliver bombet tilbage

Forligsinstitutionen er heller ikke sen til at udnytte situationen i forhold til den store knast – overenskomsten for byggebranchen. De lader hånt om, at det vil være naturligt at holde en pause i forhandlingerne, fordi landet er lukket ned. Men ak nej. Ligesom under krigen ser de deres snit til, at genoptage forhandlingerne for at tvinge de faglige forhandlere i 3F til at vise ”samfundssind” og underskrive noget, som de ellers ikke ville have gjort. Igen ser vi, hvordan klassesamfundet bliver afdækket under corona-krisen.

Symbolpolitik, der bidrager til fremmedfjendskheden

Også den racistiske dagsorden i Danmark fornægter sig ikke under corona-krisen. Således har regeringen lukket grænserne for alle, der ikke har et “anerkendelsesværdigt formål” til at komme ind i landet. Sundhedsstyrelsens direktør erklærede, at dette skridt ikke er nødvendigt til at bekæmpe smittespredningen. Det betyder, at grænselukningen blot er  symbolpolitik, der skal tjene til at få regeringen til at fremstå som “handlekraftig”, samtidig med at den politisk søger at tage luften ud af  Dansk Folkeparti, som altid er klart til at piske racismen op og give indvandringen skyld for corona.

Ikke så snart anbefalingen om ikke at give hånd under krisen – for at hindre smittespredning – var blevet givet, var Mattias Tesfaye ude og sige, at ceremonier for nye danske statsborgere skulle udskydes, således at de beordrede håndtryk ville kunne blive gennemtrumfet! Heldigvis er der nogen borgermestre (også socialdemokratiske), som har trodset anbefalingen. Martin Henriksen fra DF har krævet stop for al indvandring, og Peter Skaarup har spurgt sundhedsministeren, om ikke man skulle stoppe for asylansøgninger, mens man nu havde lukket grænserne. Om regeringen vil kunne fastholde et minimum af anstændighed i denne  situation, er tvivlsomt.

Imidlertid er medicin alene ikke nok – der kan være andre behandlinger, der er effektive. Hvad er risici forbundet med Potenspiller Er Bedst? En af de mulige risici forbundet med er en lille stigning i blodtrykket.

Pas på vores frihedsrettigheder

Selv om mange af de tiltag som regeringen har lavet er umiddelbart fornuftige, skal vi passe meget på, at situationen ikke misbruges til at undergrave frihedsrettighederne. Forsamlingsfriheden er stærkt indskrænket og det giver mening lige nu. Heldigvis fik politiet ikke beføjelser til at gå ind i folks hjem uden dommerkendelse, som regeringen oprindeligt foreslog. Epidemilovgivningen giver i forevejen staten vide beføjelser. Hasteloven ophører først 1. marts 2021. Hvorfor ikke 1. juni 2020 – da er epidemien stort overstået. Det er derfor grund til at holde et vågent øje med hvordan disse nye magtmidler fra statens side udmøntes.

Solidariteten er vores våben

I hverdagen må vi passe på hinanden og hjælpe hinanden, så ingen står alene. Et godt eksempel er de hjælpegrupper som er sprunget op på Facebook og fælles sang fra altanerne på Nørrebro og Vesterbro. Samtidig må vi ikke glemme de millioner af flygtninge, som flygter fra krig og klimakaos lige uden for Europa dør.

Coronavirus blotlægger ikke bare det fundamentale, katastrofale overgreb på vores fælles planet, som den kapitalistiske produktions profitmaksimering er skyld i. Det blotlægger også, hvordan magthaverne reagerer, når virus spreder sig og truer deres magt og kontrol. Corona-krisen er således et studie i, hvor skadelig kapitalismens inderste væsen er for os alle.

Det er på høje tid at den globale kapitalisme stoppes og erstattes af et globalt system, som sætter mennesker og natur først.

Læs artiklen: Kapitalistisk landbrug og Covid19 – en dødbringende cocktail.

https://solidaritet.dk/kapitalistisk-landbrug-og-covid-19-en-doedbringende-cocktail/?fbclid=IwAR3cA65EAnwXxHePJVJb_SrRd1vFFr9BnR3yzXc0ShcFOyikVSf9gKVWDGc