Den økonomiske og politiske elite har lige været samlet i Davos, bortset fra alle dem, som står med så mange hjemlige problemer til op over halsen, at de ikke har haft tid til at deltage: Trump, Macron, Merkel og May. IMF´s chef varsler ny økonomisk usikkerhed pga. manglende vækst. Det er ikke kun Oxfam, som taler om den voksende ulighed og skæve fordeling i verden. Det gør den økonomiske og politiske elite i Davos også, for de frygter konsekvenserne i form af social uro og oprør i stil med med de gule vestes oprør i Frankrig.

Kapitalismen er i krise og arbejderklassen modsætter sig igen, igen at skulle betale. Det har splittet den herskende klasse, skabt en tillidskrise og et opbrud i den kendte verdensorden. (Læs mere side 6-7-12 )

For første gang i lang tid udløste regeringen og DF´s forslag til finanslov for 2019 massive protester og store demonstrationer landet over. 10.000 mennesker gik på gaden i 9 byer den 10. december og dagene efter.

Finansloven sammen med Kommuneaftalen varsler yderligere velfærdsforringelser, som allerede nu kommer til udtryk i mange kommuner landet over. Den varsler også flere fattige børn og flere hjemløse. Det er blå bloks finanslov, men både R, S og SF stemte for den.

Men det var paradigmeskiftet og undermineringen af de universelle menneskerettigheder, som fik de mange tusinder på gaden. (læs mere om paradigmeskiftet på side 5). Mellemfolkelig Samvirke tog initiativet til en NOK ER NOK – HOLD FAST I MENNESKERETTIGHEDERNE – demonstration i København og andre NGO´ere, flygtningevenner og antiracistiske netværk greb ideen og organiserede lokalt.

Dette er blot toppen af det isbjerg, som reelt er en stor folkelig, men ret usynlig bevægelse, som rummer mennesker, der hver dag på tusinde forskellige måder gør en forskel, fordi de har fået nok af den racistiske politik.

Denne mobilisering må fortsætte og brede sig til de sociale protestbevægelser som Jobcentrenes Ofre og Næste Hjælperne. FN-dagen mod racisme den 16. marts er dagen, som skal samle de mange i store brede demonstrationer. Den kamp er også fagbevægelsens kamp. Medlemmerne af fagforeningerne har alle kulturer og baggrunde og en fælles interesse i, at alle er omfattet af ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination har skabt en fælles platform for 16. marts demonstrationerne i Danmark, og allerede nu ved vi, at der bliver demonstrationer i Aalborg, Aarhus, Odense, Svendborg og København. Det er samtidig også en international demonstrationsdag tæt ved FN´s internationale dag mod racisme og diskrimination (læs også side 4).

Finansloven blev også en sort dag for klimaet. Til gengæld er flere mennesker, især unge, optaget af og engageret i at stoppe den globale opvarmning. Det er dog ikke fra verdens topledere, der var forsamlet til klimatopmøde COP24 i Polen, at man skal have de store forventninger. De overhørte FN´s klimapanels sidste alarmerende rapport, og vedtog blot et “regelsæt, som skal kunne måle om Parisaftalens målsætninger fra 2015 bliver overholdt”.

Folkets Klimamarch i september 2018, som samlede 15000 mennesker, ser ud til at have kickstartet en række nye aktivistiske initiativer, som “Den Grønne Studenterbevægelse” og “Klimapåmindelsen”, som regelmæssigt er på gaden. Den 1. februar er der varslet klimastrejke. (læs også side 9)

2018 gav os Solidaritetspagten, som stadig lever i bedste velgående under overfladen. Opbakningen og solidariteten med DSB´s ansatte viser dette. Vi må arbejde for at få sat  solidaritet og fælles kamp på dagsordenen igen.

Modsat den økonomiske og politiske elite i Davos, så frygter Socialistisk Arbejderavis ikke social uro og oprør.

Tværtimod, vi fejrer det. Velvidende at det også kan gavne højrefløjen. Men vi vil arbejde for at oprøret retter sig mod toppen af samfundet – ikke mod flygtninge, etniske mindretal eller andre nationaliteter.

Vær med til at bygge modstand og protest i Danmark. Et godt sted at starte er at blive medlem af Internationale Socialister. Alle vores møder er åbne for interesserede (se mødeplan side 11) Du kan også kontakte os på www.socialister.dk