Lørdag d. 13. april demonstrerede op mod 50.000 fagforeningsfolk og gule veste, da de marcherede sammen. Protesterne denne gang var at forsvare retten til at protestere mod angreb fra Macrons regering. Præsidenten for det største franske faglige landsforbund CGT sagde: “I lyset af regeringens udbredte ​​undertrykkelse og kriminalisering af de sociale bevægelser er det vigtigt at mobilisere massivt for at forsvare retten til at protestere”. Ifølge tal udarbejdet af journalist Philippe Dufresne har politiets brutalitet forårsaget mindst 200 hovedskader, blindet 22 personer på et øje og revet fem hænder fra hinanden.

Der var store protester i Paris, Lille, Toulouse, Bordeaux og andre områder. De gule veste og CGT-medlemmerne marcherede sammen i Rouen for at trodse et politiforbud mod demonstrationer. En lærerstrejke i begyndelsen af april mødte udbredt støtte fra forældre og skoleelever, som demonstrerede sammen med de strejkende.

Et andet tegn på fremskridt var den anden nationale forsamling af gule veste-repræsentanter i Saint-Nazaire i begyndelse af april for at koordinere aktiviteterne. Den første forsamling i slutningen af ​​januar samlede 75 repræsentanter. Denne gang deltog 200 repræsentanter i forsamlingen. Hver delegation blev valgt af sin lokale gule veste-gruppe, og over 700 mennesker deltog. Det repræsenterer ca. 10.000 gule veste, ifølge arrangørerne.

Her er et udpluk af erklæringen fra forsamlingen:

”Kig ikke på os – deltag”

”Vi gule veste, der blev valgt i lokale forsamlinger, samlet i Saint-Nazaire den 5., 6. og 7. april 2019, henvender os til folket som helhed. Vi fortsætter vores kamp mod liberal ekstremisme, for frihed, ligestilling og broderskab. På trods af regeringens eskalerende undertrykkelse, love der forværrer levevilkårene og ødelægger rettigheder og friheder, mobiliserer vi til at ændre det system, som Macron står for.

I femte måned overalt i Frankrig – på rundkørsler, parkeringspladser, pladser, toldsteder, demonstrationer og i vores forsamlinger – har vi debatteret og bekæmpet alle former for ulighed og uretfærdighed med solidaritet og værdighed. Vi kræver en generel stigning i lønninger, pensioner og ydelser samt velfærd for alle. Vores solidaritet går især til de 9 millioner mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen. Vi er opmærksomme på klima-problemerne. Vi siger: ”verdens ende”, ”slutningen af ​​måneden” – samme logik, samme kamp.

I lyset af Macrons “store debat”, i lyset af en ikke-repræsentativ regering, der tjener et privilegeret mindretal, ønsker vi at etablere nye former for direkte demokrati. I tre dage, i plenum og i workshop-grupper, diskuterede og udarbejdede vi forslag til vores krav… Vi beslutter at afholde en kommende forsamling i juni 2019.

Vi opfordrer til en” gule veste-aktionsuge” fra 1. maj.

Vi er klar over, at hvis vi skal kæmpe imod et globalt system, bliver det nødvendigt at forlade kapitalismen. Vi vil sammen bygge den berømte parole “alle – sammen” (“tous – ensemble”), som vi råber og derved gør det hele muligt.

Kig ikke på os, deltag! Al magt til folket.”

Den 24. april afsluttede Marcon sin “store debat” med en tale, som gav nogle små indrømmelser til de Gule Veste, hvilket de dog hånligt afviste.

Samtidig forsøgte han at splitte bevægelsen ved også at mane til kamp mod politisk islam, som han påstod udgjorde en trussel for sammenholdet i Frankrig.