Coronakrisen har varet en måneds tid i Europa, men det synes som flere måneder. For socialister er der mange lærdomme i alt det som lige nu foregår med lynets hast. Fra starten af betegnede vi coronakrisen som en krise for kapitalismen i sidste nr. af Socialistisk Arbejderavis den 17. marts.

http://socialister.dk/corona-og-kapitalisme/

1. Kapitalismens produktionsmåde er skyld i krisen

Covid19 virus er skabt af naturen, men dens udbredelse og smittevej er skabt af varegørelsen af vildt i naturen. Der har været en række virus i det 20 århundrede – Mers, Sars, Ebola – som alle har truet med at blive til pandemier. Alle som en er resultatet af den kapitalistiske udnyttelse af naturen, den industrielle kød- og landbrugsproduktion. Denne smadring af biodiversiteten og dyrenes immunsystemer, som var et værn imod spredning af dødelige virus i naturen, har afsløret den kapitalistiske produktionsmåde som en katastrofe for menneskeheden.

Smadring af naturen og den økologiske krise i verden er grundlaget for Covid19s dødbringende resultater. Det er et godt eksempel på, hvad Marx kaldte den “uoprettelige kløft i den indbyrdes afhængige proces mellem social metabolisme og naturlig metabolisme” skabt af det kapitalistiske landbrug – og mere bredt – den ødelæggelse af ​​naturen, som klimaændringerne medfører. Dette er grundlæggende en kapitalistisk pandemi, der kan tage livet fra omkring 40 millioner mennesker (ifølge fremskrivninger fra Imperial College London). Vores udgangspunkt for at forstå Corona Krisen er altså, at den er et produkt af den kapitalistiske produktionsmåde.

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/28/is-factory-farming-to-blame-for-coronavirus?fbclid=IwAR2nhqfSpD9bCMDYbXqxsyPfxRIqBezfg2cs_IHps_a_bGHxlQUv887IJB8

https://solidaritet.dk/kapitalistisk-landbrug-og-covid-19-en-doedbringende-cocktail/?fbclid=IwAR0gtED_zmAFh7qYN8n4qmUZ0EpMtfNpsdhrT9-XX4aHxgKjccgTj4aP09w

2. Markedet kan ikke løse krisen

Lige så snart at det blev klart, at det var nødvendigt at indskrænke bevægelsesfriheden og forbyde større forsamlinger for at inddæmme og opbremse smittefaren, har markedet vist sit totale mangel på svar. Markedet kunne ikke tage de initiativer som var nødvendige.  I stedet hører vi dagligt om firmaer, der udnytter mangelsituationen til at skrue priserne i vejret på værnemidler og andre vigtige produkter. Vi hører om stater, der hijacker og blokerer leverancer af hinandens værnemidler og medicin. I EU slås man indbyrdes om ressourcerne og de rigeste landes G7 nøjes med at udsende hensigtserklæringer. Frem for at løse krisen, forstærker markedskræfterne krisen. Det er det civile samfund, velfærdsamfundet og staten, dog hvert land for sig, som nu forsøger at gribe ind og klare ærterne.

https://www.dr.dk/nyheder/udland/saadan-forvandlede-fodslaebende-myndigheder-alpeby-til-et-virus-hotspot?fbclid=IwAR36s-1sN-jeGrWXw_w7mwK7UtAYS6UjgmVoaVJ7v3paEY31bvlU62uqkb4

http://socialister.dk/valg-i-usa-er-graensen-for-bernie-sanders-kampagne-naaet/

3. Sundhedsvæsnet er håbløst nedskåret

Alle de vestlige sundhedsvæsner (inklusiv den private sektor i USA) kørte på pumperne før coronakrisen. Så selv om den ene rapport efter den anden siden begyndelsen af 00’erne havde opfordret til at sørge for kapacitet nok til at kunne modstå en pandemi, så valgte den ene regering efter den anden at skære ned på kapaciteten,  så der var overbelægninger, mangel på personale og mangel på investeringer i nye maskiner. Lager af håndsprit, hospitals ansigtsværn og beskyttelsesdragter kom langt ned på listen. Det er derfor samfundet skulle lukke ned. For blot en lidt større belastning på sundhedsvæsnet ville betyde et nedbrud. Hvis der havde været kapacitet nok, ville det kun have været nødvendigt med meget mindre drastiske tiltag. Det er neoliberalistiske borgerlige så vel som socialdemokratiske (SF) regeringer, som har  bragt os i denne situation. Det er  medicinalindustriens jagt på profit, som gør at de store firmaer ikke forsker i vaccine mod virus, da de ikke er særlig profitable. De vil meget hellere investere i forskning af livsstilsproblemer.

Derfor må vi kræve massive investeringer i sundhedsvæsenet så det er modstandsdygtig over for kommende pandemier.  De store medicinalvirksomheder må nationaliseres og deres prioritering rettes mod menneskers behov og ikke efter hvad der giver profit.

http://socialister.dk/de-skandaloese-politiske-grunde-til-myndighedernes-noelen-i-starten-af-corona-epidemien/

http://socialister.dk/forstaa-corona-krisen-og-staa-sammen-imod-den/

http://socialister.dk/medicinalindustriens-profitjagt-spaender-ben-for-effektiv-bekaempelse-af-viruspandemier/

4. Klassesamfundet er ikke ophævet.

Arbejdsgiverne i byggeriet fastholdt, at de ville fortsætte forhandlinger i Forligsinstitution om OK20  selv om der var en nedlukning og forbud mod at samles mere end 10 personer. De fik hvad de vil have og fagtoppen nikkede og bukkede. Det var  lagt op til en kamp om mindstelønnen for at modvirke løndumping. Aktive byggearbejdspladser og fagforeninger krævede forhandlingerne udsat, men deres topforhandlere fortsatte forhandlingerne og indgik et forlig uden den nødvendige forhøjelse af mindstelønnen.

Man udbetaler milliardbeløb til virksomheder for at de kan holdes igang, selvom nogen udbetaler udbytte til aktionærerne og har penge i skattely eller aldrig har betalt skat her i landet. Men fyrede arbejdere arbejderes dagpenge er ikke blevet forhøjet.

https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2020/03/26/klinikassistenter-skal-ikke-stemme-nu-alligevel?utm_medium=email&utm_campaign=Nyhedsbrev_SC_Privat_20200326&utm_source=responsys&fbclid=IwAR2AnNuQ_rGuy2jEafXDLgqKrxZIkzcpVQjaoS8xxZVdmG21zY_fGmRC-ds

https://www.a4arbejdsliv.dk/artikel/3f-kraever-coronatillaeg-haev-dagpenge-satsen-til-25-000-redde-arbejdsloese?fbclid=IwAR0lAyE0FmNRskF6fVpxfIwbyAh5l0wLkumhGkhfcaPBWbiln3b-5sfqP10

http://socialister.dk/mange-er-ikke-velkomne-i-det-sammenhold-regeringen-kraever/

https://arbejderen.dk/indland/store-firmaer-betaler-nul-kroner-i-skat-femte-%C3%A5r-i-tr%C3%A6k?fbclid=IwAR3NGzkdMM-YEtNZ1nfgxf1cUdLCFM-c_HAhwrXGPAOcVcup3ZhSYccdmJ

5. Covid19 krisen er ikke skyld i den økonomiske recession.

En økonomisk krise er næsten uundgåelig på vej. National Banken regner med et fald i BNP (Brutto National Produkt) på i bedste fald 3 % og i værste fald 10 % i år. På verdensplan taler man højlydt om en krise endnu værre end finans kollapset i 2008/9

Der vil være rigtig mange, som vil give corona skylden for både den økonomiske krise og de ”nødvendige” velfærdsnedskæringer,  som vi vil se efter det her. Men alle tegn i sol og måne pegede på at vi stod over for et kollaps i verdens økonomi. Corona nedlukningen kommer til at forværre krisen,  men det er ikke årsagen. Årsagen er den faldende protitrate, de manglende produktive investeringer og den massive virksomheds- og statsgæld.

https://solidaritet.dk/det-var-virussen-der-gjorde-det/

http://socialister.dk/den-naeste-oekonomiske-krise/

http://socialister.dk/3233-2/

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2020/04/ANALYSE_Nr%204_Dansk%20og%20international%20%C3%B8konomi%20ramt%20af%20pandemi.pdf

6. Vi skal forsvare vores frihedsrettigheder

Mange af brede initiativer som regeringen har taget for at beskytte mod smittefaren har været fornuftige, men det er de opfølgende uhørte indskrænkninger af vores frihedsrettigheder ikke. I uhørt hast og uhørt styrke har regeringen bakket op af alle folketingets partier givet den udøvende og dømmende magt nye magtbeføjelser, som ikke er nødvendige ud fra den nuværende situation.  Enhedslisten og Det Radikale Venstre har dog stemte imod den sidste pakke (2. april).

Advokatsamfundet og Dommerforening har allerede været ud og advare imod hastelovgivning som kan danne præcedens fremadrettet. Der savnes enhver evidens for at de tiltag er nødvendige. Retspolitisk Forening skriver i et brev til Justisministeren:

”… erfaringerne viser, at den slags straffeforhøjelser har en meget beskeden, om overhovedet nogen reel afskrækkende effekt,…. det vil koste mange titusinde af kroner om måneden at skulle effektuere de pågældende ubetingede fængselsstraffe. Og det er ikke særlig klog politik … i den nuværende situation, hvor de mange forskelligartede udgifter til COVID-19 medfører massive træk på statsfinanserne” .

Faktisk kunne næsten alle de tiltag som regeringen har taget været på frivilligheds basis. Den hjælpsomhed og hensyntagen som foregår overalt i samfundet viser, at folk vil hinanden det godt uden bål og brand. Men lidt hamstring i starten og nogle få  tyverier bruges som undskyldning for strengere straffe. Mens hjælpepakkerne til firmaer har udløb til 1. juni strækker hastelovgivning om forsamlingsfrihed og skærpet straf (herunder udvisning til udlænding som forbryder sig mod lovene) helt hen til marts/april næste år. Hvorfor? Disse love kunne tænkes at bruges mod social uro under den kommende økonomiske krise eller i en ”flygtninge krise”.

https://dommerforeningen.dk/meddelelser/2020/brev-til-justitsministeren-i-forbindelse-med-coronarelateret-hastelov/

7. Racisme og national selvtilstrækkelig stiger under Covid19

Også den racistiske dagsorden i Danmark fornægter sig ikke under corona-krisen. Således har regeringen lukket grænserne for alle, der ikke har et “anerkendelsesværdigt formål” til at komme ind i landet. Sundhedsstyrelsens direktør erklærede, at dette skridt ikke er nødvendigt til at bekæmpe smittespredningen. Det betyder, at grænselukningen blot er  symbolpolitik, der skal tjene til at få regeringen til at fremstå som “handlekraftig”, samtidig med at den politisk søger at tage luften ud af  Dansk Folkeparti, som altid er klart til at piske racismen op og give indvandringen skyld for coronavirus.

Ikke så snart anbefalingen om ikke at give hånd under krisen – for at hindre smittespredning – var blevet givet, var Mattias Tesfaye ude og sige, at ceremonier for nye danske statsborgere skulle udskydes, således at de beordrede håndtryk ville kunne blive gennemtrumfet! Han har ligeledes nægtet at forholde sig til det ukendte antal illegale immigranter, der lever i Danmark og sikre dem ret til hjælp og behandling. Ligesom mange hundrede mennesker er stuvet sammen i landets udrejsecentre og udlændinge-fængslet Ellebæk.

Men også en masse asiatiske udseende mennesker har været udsat for hverdagsracisme på gaden og i den offentlige transport. Godt gejlet op af både Trump som kalder Covid-19 en ”Kina virus”. Mens selveste organet til højere oplysning, Politiken har begået en leder som lægger skylden for Covid-19 krisen på Kina.

Endelige fornægter de nationale toner sig ikke når Udenrigsminister Jeppe Kofoed (d. 1. april) afviser at hjælpe patienter fra Spanien og Italien i Danmark,  hvor alle kan se der er kapacitet nok, som Sundhedsstyrelsen bliver ved med at fortælle os.

https://solidaritet.dk/stigende-racisme-mod-asiatisk-udseende-personer-ogsaa-i-danmark/?fbclid=IwAR1g-q8e78hHrTyx0vDZIaOmNUJHK4dxOMShkgqzFtEDW0znAd77RFmnDZs

8. Socialisme eller barbari

Kapitalismen med dens evige profitjagt, rå markedskræfter og smadring af øko-systemer er den grundlæggende årsag til coronakrisen. Samtidig står vi magtesløse og handlingslammede overfor at løse denne og kommende pandemier, så længe vi er tvunget til at gøre det inden for kapitalismens rammer. Ingen internationale organisationer har kunnet løfte opgaven, hverken FN eller EU. Landene og deres ledere er splittede, og det internationale samarbejde vakler. Hvert land forsøger på bekostning af hinanden og især verdens fattigste lande at klare sig igennem.

Prisen kommer vi de 99% af befolkningen til at betale Dette barbari – koronakrisen, som vi gennemlever lige nu, vil der komme flere af. Samtidigt ved vi, at lige om hjørnet venter den kommende økonomiske recession og klimakrisen med store sociale og menneskelige tragedier til følge.

Vi vil argumentere for og slås for et samfund og en verden, hvor menneskers behov sættes før profit. Et samfund hvor produktionen er socialiseret og underlagt demokratisk kontrol. Vi vil kæmpe for international solidaritet og samarbejde som kan bringe verdens befolkninger sammen. Det kræver et opgør med det kapitalistiske system, og det er endnu mere nødvendigt end nogensinde før!

 https://www.youtube.com/watch?v=LyzhKQHw2VY&t=2600s