DLF ledelsen har indgået  arbejdstidsaftale: Utilfredsheden ulmer blandt lærerne og en Stem nej kampagne er startet op

I tirsdags forlød det, at der omsider er indgået en arbejdstidsaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Danmarks Lærerforening (DLF). Udsigten til at komme af med den forkætrede LOV 409 lyder jo godt. Problemer er imidlertid, at den indgåede arbejdstidsaftale i store træk blåstempler LOV 409´s ensidige tyveri af værns-regler i form af loft over antallet af undervisningslektioner og en fast forberedelsesfaktor. 

Forhandlingsresultatet ligger i direkte forlængelse af arbejdstidskommissionens rapport, hvori det blev konkluderet, at DLF skulle undlade at stille krav til en kommende arbejdstidsaftale. I stedet skulle man træde ind på det såkaldte ”samarbejdsspor”, hvor man accepterede, at aftalen skulle være budgetneutral og uden krav. Det var det ultimative krav fra KL´s side for at ville indgå i en forhandling . Resultatet er derefter og er da også af mange blevet sammenlignet med et vist eventyr, hvor hele hoffet (læs – DLF´s hovedstyrelse) spiller med på illusionen om, at Kejseren har fået nye klæder. 

Mange lærere er utilfredse og en gruppe lærere har taget initiativ til en stem nej kampagne, bygget op omkring en fb-side. De skriver blandt andet: ”Vi kan ikke stiltiende acceptere, at lov 409 skal erstattes af tillids- og hensigtserklæringer uden reelle værn, der fagretsligt kan beskytte vores arbejdsvilkår. Vi vil også fastholde at en arbejdstidsaftale skal indeholde centralt fastlagte regler, der gælder i alle landets kommuner, hvad er ellers pointen med kollektiv faglig organisering, hvis vi ikke står sammen om at få ordentlige arbejdsvilkår for ALLE lærere!

Gruppen har udgivet en Stem nej folder og kan findes her

https://www.facebook.com/OK21-L%C3%A6rere-stem-NEJ-til-uklare-aftaler-103252221261173

Stem nej folder

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:458cb8ff-2e65-4aed-b7da-7a5b170b4939