Både globalt og nationalt hersker markedskræfterne og således også på arbejdsmarkedet. Her gælder  “den stærkes ret” som et fælles vilkår for alle arbejdere. Derfor er en stærk faglig organisering altafgørende for alle, som hver dag sælger deres arbejdskraft. (Læs om strejker og faglige aktioner hos tech-giganterne side 5)

Og det er lige præcis derfor, at borgerlige ideologer, politikere, magthavere og medier benytter ENHVER lejlighed til at mistænkeliggøre og svække fagbevægelsen med forlorne frihedsbegreber og voldsanklager.

3F organiserer nogle af de mest udsatte arbejdere, men også nogle af de mest aktive, idérige og solidariske klubber og afdelinger. 3F har vist hvordan man stopper social dumping, afsløret grådige arbejdsgivere og organiseret østarbejderne og sikret dem ordentlige løn og arbejdsvilkår.

Selvom Socialistisk Arbejderavis deler mange arbejderes kritik af fagforeningerne for at være topstyrede, udemokratiske og halehæng til Socialdemokratiet, så ser vi intet perspektiv i at melde sig ud, hverken for den enkelte eller for de kommende kampe.

Valgløfter sat på pause og velfærdsforringelserne fortsætter

En del af regeringens valgløfter er desværre sat på pause eller udsat. Børnefamilierne på Sjælsmark bor stadig under trøstesløse forhold snart fire måneder efter valget. Heller ingen ændringer på den automatiske stigning i pensionsalderen. Minimumsnormeringerne er også ude af billedet.

Derimod varsler Kommuneaftalen for 2020, mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, fortsatte velfærdsforringelser. Det sker, fordi kommunerne ikke kompenseres for det faktum, at der bliver flere børn og ældre. Nu ser vi, at nye besparelser varsles i de fleste kommuner i 2020.

Lige nu foregår der små, spredte protester, mens regeringens støttepartier og fagbevægelsen er afventende eller har stillet sig tilfreds med løfterne. Der er nu op til utilfredse forældre, pædagoger m.fl. at genstarte mobiliseringerne og protesterne. Se mere side 9.

Fuld stop for olien i Nordsøen

Den historisk globale klimastrejke 20. september med fire millioner deltagere,  efterfulgt af FN´s klimatopmøde, hvor Greta Thunberg rettede en sønderlemmende kritik af de globale magthaveres ligegyldighed over for klimaet, har sat rammen for den fortsatte globale klimakamp.

Næste globale fokus bliver 7. oktober i Berlin, London, Paris og New York, hvor Extinction Rebellion vil aktionere. Den 11. oktober vil der være en ny Folkets Klimamarch i København. Det sker samtidig med C40-byernes klimatopmøde i København.

Herhjemme er der brug for, at klimabevægelsens mange forskellige dele – NGO´er, politiske partier og fagbevægelsen – finder sammen og løfter mobiliseringerne op på niveau med tiden før folketingsvalget i juni.

Fuld stop for olien i Nordsøen må være et helt centralt krav, fordi det vil fremme en hurtigere vej til en fossilfri verden, og fordi det allerede nu er et krav fra regeringens støttepartier samt dele af fagbevægelsen og NGO`erne samlet i “Broen for Fremtiden” netværket. (læs mere om klimastrejkerne side 8)