Det er både en forsvarskamp, en fordelingskamp og klassekamp for at sikre mennesker et eksistensgrundlag. Det er også en kamp for at afskaffe kapitalismen og erstatte den med et globalt, retfærdigt system til gavn for mennesker og natur. 

Sundhed før profit:

Sæt produktionen af værnemidler samt medicin og vaccine til epidemier under offentlig, demokratisk kontrol. Garanti for test og værnemidler til sundheds- og omsorgspersonale og andet frontpersonale. 

Fremtiden er solidarisk og grøn

Ud med de fossile brændstoffer og ind med vedvarende energi. Stop udvindingen af olien i Nordsøen.Skab 10.000-vis af nye jobs i omstillingen til økologisk landbrug, kollektiv trafik, almennyttige boliger. Produktion til gavn for mennesker og natur.

  Spænd det sociale sikkerhedsnet ud

Dagpenge på 90 % af mindstelønnen, udvid dagpengeperioden. Fordel arbejdet. Væk med 225 timers reglen og hjemrejse-ydelsen, så ingen får mindre end kontanthjælpen. Styrk den fælles velfærd.

Stop racismen og den nationale selvtilstrækkelighed.

Lige rettigheder og muligheder for alle, som bor her i landet. Luk udrejsecentrene. Tag medansvar for verdens flygtninge. Global retfærdighed og solidaritet.

Forsvar frihedsrettighederne

Samtlige øgede beføjelse til politiet skal være midlertidige og skal falde bort efter få måneder, og kun fornys HVIS corona-situationen, gør det meningsfuldt. Beføjelserne skal ikke gælde et år ad gangen som nu.


Socialisering af centrale erhverv

Nye økonomiske hjælpepakker til banker, fødevareindustri, landbrug og medicinalindustrien skal følges op af offentlig, demokratisk kontrol og overtagelse.

Læs her de otte teser, som danner rammen for vores forståelse af den nuværende situation: http://socialister.dk/den-foreloebige-laere-af-coronakrisen/