Det er beskeden fra mange arbejdspladser i byggeriet, industrien, transport- og servicebranchen.

Sidste overenskomst i 2017 blev stemt igennem med et meget snævert flertal til stor vrede blandt bygningsarbejdere og transportarbejdere, hvor flertallet stemte nej.

Siden har virksomhederne skovlet penge ind og direktører og aktionærer beriget sig. Samtidig har aktive arbejdspladser og faglige aktivister forberedt sig på at stå stærkest muligt overfor de faglige ledere samt overfor arbejdsgiverne. De har dannet det landsdækkende og tværfaglige netværk “Arbejdere i Bevægelse”, som allerede har stået bag en række mobiliseringer her i januar måned.

Læs interview med Benny Allermand fra “Arbejdere i Bevægelse” http://socialister.dk/ok20-aktivister-oplever-mere-solidaritet-og-stoerre-forventninger/

Læs hvordan toppen i Danmark har beriget sig:http://socialister.dk/ok20-rigeligt-raad-til-en-langt-bedre-overenskomst/

Strejkerne i Frankrig er det bedste sted at hente inspiration til OK20  http://socialister.dk/frankrigs-massebevaegelse-af-strejker-og-demonstrationer-gaar-langt-videre-end-normalt/

Regeringen sidder på hænderne – hvornår bliver det vores tur?

På det ene af valgets store temaer, klimaet, har regeringen leveret en målsætning på 70% reduktion og underskrevet en mangelfuld klimalov, som først skal udmøntes konkret i løbet af foråret. Fortsat udvinding af olie og gas ser ud til at skulle fortsætte. Det er ellers en nem og hurtig måde hvorpå man kan nedsætte udledningen af CO2. Støt op om næste globale klimastrejke den 13. marts.

Læs mere om klimaloven:http://socialister.dk/klimalov-med-saa-graverende-mangler-at-vi-maa-kalde-den-fup-og-bedrag/

På det andet af valget store temaer, velfærden, har regeringen leveret noget på minimumsnormeringerne i daginstitutionerne og givet lidt til de fattigste børnefamilier. Der er sat en stopper for tyve års udhuling af velfærden. Men det er endnu ikke blevet Arnes tur, og dermed fortsætter pensionsalderens himmelflugt efter de nuværende regler. En stærk mobilisering og konflikt ved OK 20 vil tvinge fagbevægelsens top og regeringen til at gøre noget ved den voksende ulighed og stigende pensionsalder.

Regeringen er hurtig på aftrækkeren – mere tvang og kontrol og mere syndebukkepolitik 

Regeringen har hurtigt tillagt sig en nationalkonservativ, populistisk tilgang til alle spørgsmål vedrørende de etniske minoriteter i landet. Først blev børnene i Al-Hol lejren i Syrien offer for nationalkonservatismen. Her er børnene selv ude om at have været uheldige med deres forældre. Til gengæld kan flere børn forvente at blive tvangsfjernet fra deres forældre af hensyn til deres eget bedste, selvom alle fagligt kompetente folk advarer mod dette.  Mattias Tesfaye har tildelt sig selv retten til at fratage en borger statsborgerskabet rent administrativt. Det er ikke et retssamfund værdigt. Herudover forsøger regeringen, som det eneste land overhovedet, at starte hjemsendelsen af syriske flygtninge.

Ghettolovens konstruktion “ikke-vestlige lande” udbredes nu til også at gælde på jobcentrene, således at arbejdsløse fra “ikke vestlige lande” skal præstere 37 timers arbejde/aktivitet om ugen for ikke at blive trukket i kontanthjælpen. De umenneskelige vilkår, som bydes afviste asylansøgere i udrejsecentrene, specielt Ellebæk, som Europarådets torturkommité har kritiseret, forsvares af Nick Hækkerup med samme argumentation som Inger Støjberg. Sidste udmelding fra Mette Frederiksen inden hun rejser til Israel er at beskylde indvandringen og venstrefløjen for den stigende antisemitisme. Hun benytter sig bevidst af zionisternes gamle kneb: At sidestille kritik af Israel med antisemitisme.

Samling, solidaritet og modstand mod racisme og fascisme.

Når den socialdemokratiske regering kan slippe afsted med ovenstående, uden de store protester især fra SF og Enhedslisten, så er det fordi racismen er normaliseret og bygget ind i lovgivningen.

Den yderste højrefløj og fascisterne har længe profiteret af dette, og er på vej til at blive normaliseret. Nye Borgerlige er valgt ind i folketinget, Stram Kurs holdt sin rigskongres der, og fornyligt inviterede Trykkefrihedsselskabet den britiske fascist, Tommy Robinson til Christiansborg. Den 27. februar er det Generation Identitærs tur til at blive normaliseret. Det skal mødes med protest og modstand.

Rundt omkring i landet og i resten af verden bliver der organiseret og mobiliseret til demonstrationer den 21. marts under sloganet worldagainstracism. Bliv en del af dette

Det kan du gøre i København: http://socialister.dk/ooptur-for-faellesinitiativet-mod-racisme-og-diskrimination-koebenhavn-og-omegn/

Det kan du gøre i Randers: http://socialister.dk/randers-mod-racisme-fortsaetter-kampen-21-marts/