Det er flygtningene der kommer til at betale prisen for krigen i Mellemøsten. Mens regeringerne i Tyrkiet og Grækenland forsøger at profitere på konflikten mellem de imperialistiske blokke, gør de begge deres bedste for at slippe af med de flygtning, der befinder sig inden for deres grænser, og for at blokere grænserne for mennesker, der flygter fra krigens rædsler.

Stillet overfor de russiske styrker og Assad-regimet i Idlib, har Tyrkiet erklæret at det ikke længere vil blokere for at flygtninge krydser grænsen til Europa. Efter at have hørt dette, er flygtninge, syge og trætte af den fattigdom, udbytning og racisme de har måttet udstå i Tyrkiet, i titusindvis begyndt at bevæge sig mod vest for at komme videre, enten over havet eller over land.

Mens tusindvis af flygtninge er fanget ved den tyrkiske grænse, har de græske sikkerhedsstyrker, i samarbejde med EUs grænse og kystvagt – FRONTEX, taget barbariske midler i brug for at stoppe flygtningene.

Det er klart som dagen at AKP-regeringens beslutning om at åbne grænsen, intet har at gøre med goodwill overfor flygtningene. Det forklarer snarere hvorfor flygtningene er så ivrige for at komme ud af Tyrkiet. Den tyrkiske regering praler med hvor mange flygtninge der har krydset grænsen til Europa. Tusinder har begivet sig ud på dødsrejser i plastjoller, og andre tusinder venter ved grænsen under skrækkelige forhold.

Det græske politi, på deres side, angriber flygtningen med tåregas og endda kugler. Og racister på de ægæiske øer, åbent animeret af den græske regerings racistiske politik, prøver at stoppe flygtninge der forsøger at krydse havet. Vi hilser de almindelige mennesker, der har jaget politiet væk, og som nægter at tillade at der etableres flygtningefængsler på deres jord. Vi hilser de kvinder på Lesbos, der siger at kvindelige flygtninge ikke er forskellige fra os.

De tyrkiske og græske arbejderes interesser ligger ikke hos US eller den russiske imperialisme, eller hos EU, eller hos de tyrkiske og græske magthavere. De ligger i international arbejdersolidaritet med alle flygtninge, og især syriske arbejdere lige nu.

Vi kræver af regeringerne i Grækenland og Tyrkiet, at de afholder sig fra militær optrapning i det østlige Middelhav og i Mellemøsten, og afstår fra eventyr der sætter almindelige menneskers liv i fare. Vi modsætter os både Assad-regimets og Ruslands bombardementer af Idlib, og Tyrkiets militære operationer i regionen.

Politikker der tvinger flygtninge ud i skrækscenarier og død, såvel til lands som til vands, må stoppes straks!

Vi kræver at den syrisk-tyrkiske grænse åbnes for de tusinder, der forsøger at undslippe fra Idlib, og at EU og Grækenlands politik for at stoppe flygtningene opgives. Flygtninge der flygter fra krig skal have lov til at opholde sig i Tyrkiet og Grækenland, hvis det er hvad de ønsker, og de skal have lov til at tage til et hvilket som helst andet land, hvis det er det de ønsker. Tyrkiet og Grækenland, såvel som alle andre lande i Europa, skal tage de nødvendige midler i brug for at forbedre livet for flygtninge inden for deres grænser.

Vi, socialister på begge sider af Ægæerhavet, har i årevis kæmpet for rettigheder og frihed for flygtninge, og imod racisterne. Vi opfordrer arbejdere i alle lande til at vise solidaritet med flygtningene, og til at hæve fredens flag imod krig, imperialisme og racisme.

DSIP i Tyrkiet og SEK i Grækenland vil fortsætte med at samarbejde i vores kamp, og for at organisere antiracistiske aktiviteter i ugen 15. – 21. marts.

Flygtninge er velkommen her!

Nej til racisme!

Længe leve broderskabet mellem mennesker!

Revolutionært Socialistisk Arbejder Parti (DSIP), Tyrkiet https://www.dsip.org.tr/

Socialistisk Arbejder Parti (SEK), Grækenland http://www.sekonline.gr/