I efteråret  stiftede vi en forening for at skabe en bedre ramme omkring beslutninger og aktiviteter. Da vi ønsker så bred en mobilisering som muligt, er vi også åbne for individuelle aktivister og organisationer inklusive politiske partier og fagforeninger.

Siden har vi indledt samarbejde med “Ord har Konsekvenser” og  været medarrangør af en række demonstrationer og debatmøder fra “Stop Hetz mod Muslimer, Afskaf ”Ghetto”pakken, Stop paradigmeskidtet”  til “Aldrig mere en Krystalnat” og “Politisk Folkekøkken hos Mellemfolkelig Samvirke” og “Ingen nazister på Christiansborg – mod Stram Kurs”, “Close the Camps demo” og sidst demonstrationen mod fascisten Tommy Robinson og Trykkefrihedsselskabet på Christiansborg.

Efter Fællesinitiativet mod Racisme og Diskriminations landsmøde og Stand Up To Racisms internationale møde i London i oktober inviterede vi til et åbent organiseringsmøde for 21. marts 2020 i slutningen af november.  Her kom nye grupper og enkeltpersoner til, som har gjort det muligt for Fællesinitiativet i København at fortsætte med at bygge bredt og vidt. Vi er nu med i et fagligt samarbejde, som organiserer antiracistisk brunch den 21. marts. Her deltager bla. 3F, FOA, Dansk Metal og NNF. Vi har også indledt et samarbejde med et nyt antiracistisk netværk i Dansk Magisterforening og med en af de kurdiske kvindeforeninger i København.

I 2020 fortsætter mobiliseringen for 21. marts 2020, hvor forskellige aktivistgrupper er i gang.  Vi har derudover en aktivistgruppe, som arbejder på at få den britiske kampagne “Love Music – Hate Racism” til Danmark. I samarbejde med kulturhuset Union har vi arrangeret en koncert den 21. marts med blandt andre Isam B og JJ Paulo.

Det er ret overvældende, at der er så mange racistiske hændelser og tiltag, som vi bliver nødt til at sige fra overfor. Lige fra paradigmeskidt til ”ghetto”-pakker, til tortur i interneringslejre, til fysiske overgreb på kvinder med tørklæder og niqab og aggression ved iftar på Rådhuspladsen til angreb på menneskerettigheder og administrativ rettergang omkring statsborgerskab. Men den største kamp, vi står overfor, er modstanden mod normalisering af den yderste højrefløj, som vi har set udfolde sig siden Folketingsvalget, hvor den yderste højrefløj tager scenen på Christiansborg og dermed skaffer sig en bredere platform.

Erfaringerne fra København er, at der er rigtigt mange mindre grupper, som støtter op om det antiracistiske arbejde, eller hvor aktivisterne arbejder mod racisme. Vi vil fortsætte med at forsøge at samle de mange kræfter og tiltrække nye. Racismen er blevet mainstream, og skal det ændres,  kræver det, at vi står sammen og handler sammen i en langt større udstrækning, end vi er vant til.

Vi vil have så mange med som muligt, for at give håb og mod til de mange til ikke længere at se stiltiende til, når vi bliver mødt med racisme i hverdagen, når racistisk lovgivning bliver vedtaget i Folketinget eller når racisterne går på gaden. Alle antiracister er velkomne til vores møder.

Find os på FB eller skriv til cph@modracisme.dk

Link til FB side

https://www.facebook.com/AntidiskriminationKbhOmegn/ 

Link til event 21. marts

https://www.facebook.com/events/2840816839331392/ 

Link til LMHR 21. marts :https://www.facebook.com/events/1283039595230563/