Solidaritet i stedet for at gå arm i arm med nazister.

Frustrationer over de restriktioner, som staterne pålægger menneskers liv pga Covid 19-pandemien, breder sig i hele verden. Konspirationsteorier mv blandes med utilfredshed og frustration og samler titusinder til demonstrationer. Overalt, også i Danmark, har højrefløjen og fascisterne succes med at fiske i rørt vande. Særligt i Tyskland. Læs her om baggrund og modstand i Tyskland

Bevægelsen “Querdenken” ( = tænke anderledes med øje for ubehagelige sandheder) blev grundlagt i april af IT-firma indehaveren Michael Ballweg i Stuttgart. Den kritiserer tiltagene til at inddæmme  Covid-19 som et “diktatorisk” overgreb imod frihedsrettighederne. De samfundsøkonomiske følger af disse skridt er ifølge “Querdenken”-bevægelsen mere tungtvejende end følgerne for de smittede af en sygdom infektion. Men “Querdenken”-tilhængerne stiller ingen sociale krav om f.eks. økonomisk støtte til de, der lider under nedlukningen som følge af pandemien. 

I mellemtiden er “Querdenken” vokset fra at være en mindre gruppe til at blive en stor bevægelse, som ud over de regelmæssige demonstrationer i Stuttgart efterhånden også organiserer protestaktioner i hele forbundsrepublikken. Den 1. august deltog 30.000 til 50.000 ved en demonstration i Berlin ( – og det gentog sig den 29. august – oversætterens anmærkning). Demonstrationen havde det mål at forene “Querdenken”-bevægelsen til én samlet bevægelse, og rent faktisk steg antallet af deltagere herefter til det flerdobbelte,  selv på steder, hvor der hidtil næppe havde været mere end et par dusin deltagere. Den 15. august var der i Hamborg omkring 3.000 på gaden, i Stuttgart godt 2.000 og i Dortmund omkring 5.000 mennesker på gaden. 

Den 29. august har “Querdenken” påny indkaldt til demonstration i byen under sloganet “Berlin invites Europe”

Ingen afgrænsning mod højre

Bevægelsen “Querdenken” ser ingen problemer i, at medlemmer af partierne på det yderste højre AfD og NPD samt aktive i bevægelsen “Reichsbürger” samt nynazister deltager. Fascisme og racisme synes blot at være “synspunkter”, som man uden videre bare skal acceptere. Således skriver “Querdenken” selv i sit manifest: “Vi står over partierne og udelukker ingen synspunkter”. “Querdenken”-stifteren Michael Ballwegs parole om enhed i bevægelsen lyder: “Where we go one, we go all” – et slogan, der stammer fra “QAnon”, en antisemitisk sammensværgelsesteori. I stakkato siger “Querdenken”: “Vi står ikke til højre, ikke til venstre, vi er for friheden, freden og grundloven”. Til gengæld opfatter “Querdenken”-bevægelsen “Angela Merkels regime”, “mainstream-medierne” og en formodet “vaccinations-tvang” som modstanderne. 

Igennem disse simple statements tiltrækker “Querdenken”  tilhængere af konspirationsteorier, som i corona-pandemien ser en hemmelig plan til magt over verden (“New World Order”, NWO), og som udnytter den tilstedeværende usikkerhed til at udbrede deres forrykte ideer. Sådanne myter gøder jorden for højreorienterede, antisemitiske og nationalistiske påstande. Denne evne til at tiltrække hører til konceptet bag “Querdenken”.

Alle er fælles om et klart fjendebillede: Den politiske verden, videnskaben og ganske særligt de borgerlige medier. Overalt, hvor TV-kameraer dukker op, hører man råbet om mainstream-medierne som “løgne-pressen”. Den overvejende del af de demonstrerende slutter åbenbart op bag organisatorernes strategi om, at der ikke kan tillades at ske nogen afgrænsning mod højre. Under den store demonstration i Berlin den 1. august lød det med jævne mellemrum fra højttalervognene: “Vi ser her nogle rigsfaner. Det vil for medierne påny være en anledning til at tale om højreorienterede konspirations-teoretikere og antisemitter under demonstrationen. Men vi vil ikke lade os splitte. For de sande fascister sidder i regeringen”. 

Nynazister deltager uforstyrret

Under demonstrationen den 1. august i Berlin blev der også lystigt gjort brug af denne velkomst-kultur: Selv den terroristiske del af det fascistiske højre var med – således også Martin Wiese, der i 2003 sammen med andre nynazister planlagde et sprængstofattentat mod et arrangement, hvor der skulle nedlægges en grundsten til det jødiske kulturcentrum i München. Herudover deltog nynazister fra partiet NPD, aktive fra Generation Identitær, organisationen “Compact”, partiet AfD, kendte holocaust-benægtere, medlemmer af bevægelsen “Reichsbürger” og nazi-hooligans – allesammen med faner. Den højreorienterede italiener Eric Graziani Gruenwalds organisation “Patriotic Opposition Europe” og “Corona-Rebellerne” kørte sammen på en slags Love Parade party-lastbil. Medlemmer af “Reichsbürger” agiterer endda uden at blive hindret heri ved “Querdenken”-demonstrationerne over hele forbundsrepublikken for en folkeafstemning om afskaffelse af grundloven. 

Partiet AfD’s og Generation Identitærs taktik

Partiet AfD, som på grund af de store antifascistiske mobiliseringer samt på grund af interne magtkampe er i krise, udnytter “Querdenken”-bevægelsen til at præsentere sig som corona-benægternes parlamentariske repræsentation. Særligt de aktive fra AfD’s nyfascistiske fløj opfordrer til “Querdenken” – dvs. til at “tænke alternativt”. 

Den fascistiske højrefløj indenfor og udenfor AfD forfølger den taktik, at udbygge deres indflydelse indenfor “Querdenken”-bevægelsen – uden at dominere den på en synlig måde. Martin Sellner fra Generation Identitær udbreder således den taktik at deltage aktivt men på en ikke alt for synlig og påfaldende måde indenfor “Querdenken”, hvor det gælder om at “rekruttere folk” og “opbygge modstandsceller” med henblik på “ikke at forstyrre bevægelsens vækst ved at undlade at fremføre alt for markante højreorienterede synspunkter, der ville kunne blive genstand for kritik udefra – således at bevægelsen vil kunne vokse uforstyrret lige indtil, den er blevet tilstrækkeligt stor”. Først når de økonomiske konsekvenser af pandemien bliver mærkbare, vil tiden være kommet til at “afprøve og aktivere det latente potentiale ved disse protester”. Ud fra en meningsudveksling mellem Martin Sellner fra Generation Identitær og Bodo Schiffmann (en af de ledende hoveder i “Querdenken”) kan vi se, at Sellner har sagt, at “basis i “Querdenken”-bevægelsen imidlertid ikke i længere tid ønsker at tie stille med deres modstand imod indvandring”. 

For tiden er Generation Identitær og partiet AfD således endnu taktisk tilbageholdende overfor at dominere “Querdenken”-bevægelsen med deres racistiske temaer om indvandring, islam og “befolkningssammenblanding”. 

Den offentligt støttede institution “Den Mobile Rådgivning om Højreekstremisme” oplyser, at nogle nynazister er tilbageholdende med at optræde med udtalt racistiske og fascistiske slagord og derfor ikke er så lette at identificere. Men efter succesen med at mobilisere til demonstrationen den 1. august begyndte talere ved “Querdenken”-demonstrationerne i Stuttgart, Dortmund og Augsburg den efterfølgende weekend utvetydigt at pege på, at man skulle begynde at træde mere åbent frem med racistiske slagord.

Et område, hvor fascister indenfor og udenfor AfD kan blive styrkede

Til den 29. august mobiliserer “Querdenken” påny til demonstration i Berlin. Ud fra parolen “Berlin invites Europe – en fest for frihed og fred” mobiliseres der i hele Europa. Turistbus-selskaber sørger for, at deltagere kan komme frem. Også nynazister og fascister forstår at udnytte lejligheden: Lederen af den åbent fascistiske fløj “Der Flügel” i partiet AfD, Björn Höcke, har i en video opfordret til deltagelse den 29. august: “De bør gøre deres Land denne tjeneste”. Man må gå ud fra, at adskillige volds-parate nazister vil deltage. 

Ligesom Pegida-bevægelsen er “Querdenken”-bevægelsen et tilløbsstykke for fascisterne indenfor og udenfor partiet AfD. AfD ligger for tiden lavt i opinionsundersøgelserne og forsøger derfor at rejse sig påny ved at satse på et tema, igennem hvilket partiet vil kunne nå ud til nye miljøer. Fascister indenfor og udenfor AfD har en forventning om, at de herigennem vil kunne vinde nye tilhængere til opbygning af en højreorienteret gadebevægelse. For at kunne forhindre dette har vi brug for brede mod-protester. 

Partiet “Die Linke” må være en del af en modbevægelse

På initiativ af den antiracistiske bevægelse “Aufstehen gegen Rassismus” er der i Berlin ved at blive  opbygget et samarbejde mellem den tyske faglige landsorganisation DGB, Tysklands største fagforening “ver.di”, Socialdemokratiet (SPD), bevægelserne “Bedstemødre Mod Højre”, “Unteilbar”, “Campact”, Sammenslutningen af Forfulgte under Naziregimet og beboer-sammenslutninger. I opfordringen til moddemonstrationen den 29. august – “Solidaritet i stedet for sammenhold med nazisterne” – skriver den antiracistiske bevægelse “Aufstehen gegen Rassismus”: “Netop i en tid med pandemi har vi brug for social sikkerhed og adgang til et godt sundhedsvæsen for alle. Derfor og af mange andre grunde er solidariske kampe mulige og nødvendige. Nazisters og racisters hetz imod syndebukke kan vi ikke acceptere!”

I hvilket omfang “Querdenken” vil kunne vokse yderligere og kunne tiltrække det fascistiske højre er også afhængigt af, hvor stærke protesterne imod vil blive. Som medlemmer af partiet “Die Linke” kan vi ikke tillade, at nynazister uhindret marcherer på gaden for at udbrede deres fascistiske ideologi. Derfor er det vigtigt, at vi som medlemmer af “Die Linke” kan blive en aktiv og synlig del af protesterne imod, at “Querdenken” kan gå sammen med AfD og andre nynazister. 

Det afhænger af os alle sammen: “Die Linke” må gøre dens kritik af forbundsregeringens socialpolitik meget mere synlig, og Die Linke” må mobilisere intensivt samt finde solidariske svar  på de spørgsmål, som trænger sig på som følge af Covid-19, således at de rige og de store koncerner kommer til at betale for pandemiens omkostninger – i stedet for at vælte dem over på det store flertal af befolkningen. 

Den højreorienterede demonstration den 29. august er blevet forbudt af byen Berlin på grund af den forventede overtrædelse af bestemmelser til forhindring af smittespredning. Det vil dog vise sig, om forbuddet rent faktisk vil blive håndhævet ( … det gjorde det ikke, først til allersidst krævede politiet stop for demonstrationen – oversætterens anmærkning). Men helt uafhængigt heraf har den hidtidige mobilisering afsløret meget om denne bevægelses karakter. 

Oversat fra “Die Linke”s online-magasin “Links Bewegt” af Jens Riis Bojsen

 

 

Venstreorienteret kritik af den borgerlige stats autoritære tiltag under corona-pandemien:

“Regeringen udnytter corona-epidemien til de mest autoritære skridt” – Socialistisk Arbejderavis 17. august: http://socialister.dk/regeringen-udnytter-corona-epidemien-til-de-mest-autoritaere-skridt%E2%80%A8/

“Corona spreder kapitalismens autoritære virus” – Socialistiske Arbejderavis 29. april:

http://socialister.dk/corona-spreder-kapitalismens-autoritaere-virus/

Det tyske yderste højres ganske anderledes kritik af “corona-diktaturet”:

 

Skræmmende video-billeder af det yderste højres store demonstration i Berlin den 29. august:https://www.youtube.com/watch?v=iRw0CXOH3yY

Tilmeld dig Internationale Socialisters nyhedsbrev.