Dette paradigmeskift, hvor der er fokus på udrejse, betyder ikke kun færre penge at leve for. Flygtningene mister også en række rettigheder: Ret til arbejde, uddannelse, bolig og stemmeret. Og endelig betyder det en større generel usikkerhed, fordi opholdstilladelsen forbliver midlertidig. Hjemsendelse af flygtninge vil hele tiden være aktuel. Sådan har det været for alle somaliere med midlertidig opholdstilladelse det sidste års tid, fordi regeringen skønner, at Somalia er et sikkert land at rejse hjem til.

Fagforbundet FOA har  20.000 medlemmer af anden etnisk oprindelse. Heraf er 10.000 i fare for at miste deres job, fordi de kun har en midlertidig opholdstilladelse.

FOA´s formand, Mona Striib, skriver i en udtalelse den 21. januar:

“Vi taler om at afvise mennesker, som hver dag er med til at gøre Danmark rigere. Mennesker som på bedste vis har levet op til kravene om arbejde, selvforsørgelse, uddannelse og aktivt medborgerskab. Mennesker som med deres arbejde bidrager til den danske velfærd. Vi kan kun indtrængende opfordre regeringen til at tænke sig om igen og rette op på, hvad der kun kan være en uigennemtænkt fejl,”

Regeringen og DF har foretaget mere end 100 stramninger/forringelser overfor flygtninge og indvandrere ledsaget af krænkende og mistænkeliggørende udtalelser – for at sikre en god integration. Den har lukket grænserne, sagt stop for kvoteflygtninge, udskudt og besværliggjort familiesammenføring – for at sikre god integration. Langsomt men sikkert har alle disse stramninger gjort det sværere og sværere for flygtninge og indvandrere at integrere sig og blive en aktiv og ligeværdig del af samfundet.

Paradigmeskiftet gør op med integrationstanken, de universelle menneskerettigheder og de demokratiske rettigheder. Paradigmeskiftet betyder midlertidigt ophold på kanten af samfundet og hjemrejse til usikre forhold.

Lokale antiracistiske netværk, samlet i Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination planlægger demonstrationer den 16. marts i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Svendborg.

https://www.facebook.com/events/542451562906079/