Hvem sprængte Nord Stream rørledningerne?

Opklaringen af sprængningerne af gasrørledningerne i Østersøen i oktober 2022 bliver stadig mere mystisk. Hele affæren er en påmindelse om, at al snak om transparens og det åbne demokrati går fløjten lige så snart,  krigsinteresser  er på spil.

Først blev den svenske og nu den danske undersøgelse skrinlagt. Begge med begrundelsen at man ikke kan føre en straffesag mod statsborgere i de to lande. Mere ville de ikke sige, andet end at det var bevidst sabotage. Det var politiet i begge lande, der efterforskede eksplosionerne, og ikke så underligt forholder de sig til, om nogen kan straffes. Mette Frederiksen slår ud med armene og siger at nu har ”myndighederne talt”, og nu kan hun ikke gøre mere. 

Hvorfor kan hun ikke, som statsminister, bede sin justitsminister om at offentliggøre hvad de har fundet ud af? Selvfølgelig kan hun det

Citat: Charlie Lywood

Nå, hvorfor ikke? Hvorfor kan hun ikke, som statsminister, bede sin justitsminister om at offentliggøre hvad de har fundet ud af? Selvfølgelig kan hun det. Det er vel ikke politiet der skal bestemme, hvad offentligheden skal vide? Man kan være stensikker på, at hvis man havde fundet beviser for at Rusland var skyldige, så var det blevet skreget ud over hele verden. Så hvad skjuler de? Hun kunne også stille sig i spidsen for en undersøgelse som ikke var ledet af politiet, men af uafhængige eksperter som søgte efter sandheden. Men ak.

Den ukrainske forbindelse

Tyskland, et af de tre lande der deler den såkaldte ”økonomiske zone” i den del af Østersøen, hvor rørene blev sprængt, har ikke indstillet deres undersøgelse endnu. Foreløbige lækager, viderebragt fra en meget mere pågående presse end den dikkende lammehale af en dansk presse, tyder på at deres ”hotte” spor er en ukrainsk forbindelse. CIA havde ifølge Washington Post advaret alle tre lande om mulig sabotage fra ukrainsk side allerede i juni 2022. 

I starten spekulerede mange i, at det sikkert var Rusland, som sprængte sine egne rørledninger i luften for at sætte en skræk i livet på Vesten. Blot endnu et eksempel på at alt ondt i verden stammer fra Rusland. Siden har de skingre toner været mere afdæmpede. Der findes ingen beviser på at Rusland var involveret. Det ville også have været sært, hvis det var tilfældet. En noget særpræget selvskade skulle man mene, eftersom gasleverancerne var ekstremt indbringende for Rusland. Samt at det russiske statslige selskab Gazprom ejede over 50 % af aktierne i rørledningerne.

Tværtimod foreslog Rusland, at de tre lande skulle lave en fælles undersøgelse, og at man tillod russiske eksperter at deltage i projektet. I stedet besluttede alle tre lande at lave hver deres undersøgelser uafhængigt af hinanden. Og besluttede samtidig at holde Rusland udenfor. Rusland foreslog derefter, at der skulle nedsættes en international uafhængig undersøgelse, men det blev også afvist af de tre lande.

Biden og Nord Stream 2

Hvem havde så en interesse i at stoppe russisk gas til Tyskland og resten af Europa? Det havde Ukraine og NATO tydeligvis. Allerede før den russiske invasion i februar 2022 holdt Biden en pressekonference, hvor han forsikrede at Nord Stream ville blive lukket ned. Hvis Rusland invaderer, sagde han, ”vil der ikke længere være en Nord Stream 2, vi vil bringe den til ophør”. Spurgt til hvordan han ville gøre det, da det lå under Tysklands kontrol, svarede han; ”Jeg lover dig, vi kan godt gøre det”. 

Hvis Rusland invaderer, sagde (Biden), ”vil der ikke længere være en Nord Stream 2, vi vil bringe den til ophør”

Citat: Joe Biden februar 2022

Som sagt så gjort. Det kan godt harmonere med, at det blev udført af en ukrainsk special task force, som antydet af tysk presse, men det udelukker heller ikke at danske specialstyrker kunne have gjort det. Man kan sagtens forestille sig Mette Frederiksen som en velvillig fødselshjælper for Biden.

Hvis det var en hemmelig operation der handlede om ”statens sikkerhed”, som terminologien typisk er for at hemmeligholde ting fra offentligheden, så ville de involverede jo faktisk være straffri, eftersom de handlede på statslig ordre.  

Mørklægningen 

Hvorfor skulle det mørklægges? Hele affæren er en påmindelse om, at al snak om transparens og det åbne demokrati går fløjten lige så snart,  krigsinteresser  er på spil. Det må være en oplagt sag for venstrefløjen i Folketinget at kræve åbenhed. At politiet fremlægger alle deres konklusioner – selv om det kan gå ud over såkaldt “venligtsindede” lande.