Nej til pigeløn – ja til ligeløn!

Denne artikel blev først publiceret i Danmarks Lærerforenings blad "Folkeskolen" d. 16 juli 2021.

Lærer Konni Nørlem (eget billede).

Under dette rammende slogan er sygeplejerskernes strejke nu gået ind i sin 4. uge, og med få undtagelser ser det ud til, at de andre store offentlige fagforeninger har tænkt sig at lade sygeplejerskerne i stikken.

Sygeplejerskernes strejke er nu gået ind i sin 4. uge, og de andre store offentlige fagforeninger, herunder DLF er totalt fraværende. Herfra kommer absolut ingen sympatitilkendegivelser, tværtimod bliver sygeplejerskerne klandret for at være egoistiske og gå enegang. I stedet skal de, hvis det står til fagtoppen, sætte deres lid til ATTER en syltekrukke, som denne gang kaldes en lønkomité, der skal kigge på lønstrukturen i den offentlige sektor.

www.folkeskolen.dk/1874520/dlf-sygeplejerskernes-strejke-loeser-ikke-problemet-med-ulige-loen?fbclid=IwAR3OQ7Iz25prCQmRGLili4J2XMVlBYd50JhnRdDy76iPzX6HbC-31k2YwMY

Men allerede ved overenskomstforhandlingerne i 2008 fik strejkende sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og pædagoger for første gang i mange år for alvor sat ligeløn mellem kønnene på den politiske dagsorden. Dengang blev der nedsat en ligelønskommission, som i 2010 afsluttede sit arbejde uden, at der blev rykket nævneværdigt på lønforskellene mellem de kvinde- og mande-dominerede fagområder.

Så her mere en 10 år senere forsøger fagtoppen sammen med de offentlige arbejdsgivere nok en gang at spise et stort underbetalt kvindefag af med, at der først skal laves en samlet afdækning af arbejdsforhold og lønforskelle indenfor den offentlige sektor.

For de fleste lønmodtagere er det dog temmelig iøjefaldende, at 1) alle offentligt ansatte løber alt for stærkt i dag og 2) lønforskellene er meget store og uretfærdige.

Hvordan kan DLF sidde på hænderne, når slutlønnen for en sygeplejerske mere eller mindre svarer til startlønnen for en folkeskolelærer? Hvorfor går DLF ikke ud sammen med DSR og kræver lige løn for alle offentligt ansatte med en sammenlignelig uddannelses-baggrund, uanset om det hedder 3 ½ eller 4 års uddannelse? At sosu´er og pædagoger får endnu mindre i løn er da ikke noget godt argument for ikke at støtte sygeplejerskernes lønkamp. Hvis fagtoppen er så optaget af ligeløn, hvilket ville være klædeligt og til fordel for alle offentligt ansatte, skal der jo stilles krav om ligeløn og dermed størst lønfremgang for de dårligst lønnede til overenskomst-forhandlingerne!

Kun arbejdsgiverne profiterer fra de store lønforskelle indenfor den offentlige sektor, for jo mere splittede vi er, jo lettere er det at spise os af med ingenting. Desværre ser det ud til, at fagtoppen har tænkt sig at gøre fælles sag med de offentlige arbejdsgivere og isolere sygeplejerskerne, så de ”lærer” at bøje nakken.

Jeg vil alternativt opfordre til, at vi lokalt viser vores støtte til sygeplejerskernes kamp for en fair løn og samtidig forsøger at lægge pres på DLF for aktivt at støtte sygeplejerskernes kamp. Sammen står vi stærkere og udover lønspørgsmålet, har vi som lærere sammen med de øvrige faggrupper indenfor den offentlige sektor en fælles interesse i at få markant bedre arbejdsforhold!

Læs også:

http://socialister.dk/sygeplejerske-strejken-kan-vende-krisen-i-pleje-og-sundhedssektoren/