Sygeplejerskernes kamp er en kamp for os alle!

I sygeplejerske strejkens 7. uge er den udvidet med 702 flere strejkende. Det kunne lyde som en mindre optrapning - men effekten heraf er ikke desto mindre ganske stor. Pr. 21. juli var 42.000 operationer aflyste. 

Sygeplejerskerne har som den eneste faglige gruppe påtaget sig at bryde med årtiers ulighed i kvindefagene. Og det er en populær strejke. Både hos andre faggruppers medlemmer men også generelt i befolkning. De første meningsmålinger viser, at op imod halvdelen af befolkningen støtter strejken (under 20 % er imod og 35 % ved ikke). For de fleste lønmodtagere er det temmelige åbenlyst, at alle offentligt ansatte løber alt for stærkt i dag, og at lønforskellene er meget store og uretfærdige. Som sygeplejersken Anne Boddum fra Odder skriver i et læserbrev til Politiken d. 1.08.21 ”… vores kamp kan være en løftestang for en bedre løn til kvindefagene” og samtidige er der for mange sygeplejersker mere end løn på spil. Manglen på sygeplejersker er skrigende:På min arbejdsplads er det en medvirkende årsag til, at en medicinsk afdeling aktuelt er uden sygeplejerske bemanding om natten. Hvis ikke vi sygeplejersker får en løn, der anerkender vores ansvars- og kompetenceniveau, vil denne udvikling accelerere, og jeg gruer for, hvordan sundhedsvæsenet vil se ud om få år.” skriver Anne Boddum.

Man skulle tro, at alle andre fagforeninger med samme problemstilling – dårlige, stressende arbejdsvilkår og lav løn – ville klappe i deres hænder og slutte op om sygeplejerskerne. Men desværre har næsten alle fagforbund vendt ryggen til DSR’s kamp. Med LFS (Landsforening for Socialpædagoger der er en del af FOA) som en beundringsværdi undtagelse. Inklusive Fagbevægelsens Hovedorganisation, som blot henviser til syltekrukken – en lønstrukturkomité. En løsning som sygeplejerskerne allerede har forkastet. Og med god grund efter så mange årtiers ”kommissions”-arbejde uden resultater på bundlinjen.

Lærer og aktivist Konni Nørlem, Århus, fortæller om fagbureaukratiets strategi overfor de strejkende sygeplejersker til Socialistisk Arbejderavis: ”Kun arbejdsgiverne profiterer af de store lønforskelle indenfor den offentlige sektor, for jo mere splittede vi er, jo lettere er det at spise os af med ingenting. Desværre ser det ud til, at fagtoppen har tænkt sig at gøre fælles sag med de offentlige arbejdsgivere og isolere sygeplejerskerne, så de ”lærer” at bøje nakken”. Hellere et nederlag til sygeplejerskerne end at bryde regeringens snævre lønramme. Mona Striib, formand for FOA, udtaler ligefrem, at det ville udløse “anden verdenskrig blandt de offentlige ansatte”, hvis sygeplejersker skulle få held med deres foretagende.

Nøglen til sejr 

Fagbureaukratiet håber på et regeringsindgreb, men det vil ikke løse problemerne i sundhedsvæsenet med lav løn og manglen på sygeplejersker. Over halvdelen af befolkningen er ifølge den sidste meningsmåling fra Voxmeter (fra midten af juli) imod et regeringsindgreb. Jytte Wester, kredsformand for DSR nordjyske kreds, siger herom til TV2: Det ville være en meget uholdbar situation. Men hvis det er det, der sker, og der ikke bliver fundet penge, så synes jeg ikke, at hverken arbejdsgivere eller politikere tager ansvar for vores sundhedsvæsen.”

Men strejken kan vindes. Og et eventuelle regeringsindgreb kan imødegås. Men det kræver at ledelsen i DSR, ud over alle de aktiviteter, som er beregnede til at aktivere sygeplejerskerne og få støtte fra befolkning, udvider aktiviteterne ved at  foretage besøg på andre offentlige arbejdspladser – først og fremmest andre sundhedsarbejdere – for at få dem til at presse deres egne fagforeninger til at støtte op om kampen. Her ligger nøglen til at tvinge regeringen til pengepungen. Solidariteten er der. Det skal blot udløses!

Du kan støt op om strejken ved at følge med i de aktiviteter som sygeplejerskerne selv organiserer gennem deres fagforeningen, DSR: https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/ok21/ok21-events

Aktion udenfor Rigshospitalet d. 3. august. Foto: Strejkestøttekomitéen eget.

Og ved at meld dig ind ind i Facebookgruppen Strejkestøttekomitéen i København (som også har fået aflægger i Odense og Frederikssund): https://www.facebook.com/groups/345763607161902