Hand by hand er en gruppe, som er oprettet af familierne på Avnstrup, som blev flyttet fra Sjælsmark, fordi de levede under fængselslignende forhold og børnene viste tegn på stor mistrivsel. Gennem folkeligt pres blev børnefamilierne flyttet til Avnstrup, hvor de blandt andet blev lovet egne køkkenfaciliteter og bedre integration i lokalsamfundet. Men i Avnstrup er forholdene de samme. Der er ikke noget hegn, men familierne skal melde sig to gange om dagen og der er stadig ingen mulighed for at købe egne varer og lave mad. De kan ikke købe egne hygiejnevarer og bad faciliteterne er utilstrækkelige.
Beboerne har boykottet Avnstrup kantine flere gange og den 21. oktober inviterede de alle de mennesker uden for lejren, som støtter dem til at møde op og se for sig selv hvordan det står til.
Flere hunderede i demonstration
I demonstrationen den 21. oktober, hvor udlændingestyrelsen var på besøg, deltog flere hundrede mennesker fra blandt andre Black Lives Matter, Close the Camps DK, Trampoline House, Together We Push, Folkebevægelsen for asylbørns fremtid og Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination.
Demonstration var indkaldt under denne opråb:
Sjælsmark-børnenes mistrivsel er ikke blevet mindre efter overflytningen til det nye Udrejsecenter Avnstrup. Derfor indleder de afviste asylfamilier nu en protestkampagne!
Den 21. okt. besøger Udlændingestyrelsen det nye udrejsecenter Avnstrup, hvor de asylafviste børnefamilier fra Udrejsecenter Sjælsmark nu bor.
Familierne inviterer alle til demonstration i forbindelse med besøget for at fortælle myndighederne, at Sjælsmark-børnenes mistrivsel ikke er faldet i Avnstrup. De er stadig angste og deprimerede.
De føler sig stadig uønskede i et land, de har boet i i årevis i skiftende asyl- og udrejsecentre, for de er stadig afviste. De føler sig stadig magtesløse og håbløse omkring fremtiden, for de har stadig ikke fået opholdstilladelse og er bange for at blive hentet af politiet og tvangsudvist.
Foto: Pernille Cauchi
Brug for folk med åbne hjerte
Vi har brug for støtte fra mennesker med åbne hjerter ❤️der tror på menneskeheden og på menneskerettigheder, og som kæmper imod diskrimination og racisme. Hjælp os med at redde vores liv og vigtigst af alt vores børns liv.
VORES KRAV OG HÅB:
1) Udflytning til normale boliger.
2) Genoptagelse af familiernes asylsager og midlertidig opholdstilladelse til de udsendelseshindrede familier, så børnene kan påbegynde et normalt liv.
3) Psykologisk screening af børnene for at vurdere, hvor meget deres mistrivsel er steget, og hvilke tiltag der må ske.
4) Folkeskoletilbud til samtlige afviste asylbørn og ret til forberedende og videregående uddannelser.
5) Ophævelse af meldepligten to gange dagligt, så familierne i hverdagen kan bevæge sig udenfor Avnstrup og lettere opsøge hjælpeorganisationer og besøge venner og slægtninge.
6) Genindførelse af kontante ydelser eller arbejdstilladelse til forældrene, så familierne selv kan stå for madindkøb, transport, børnetøj og forlystelser.
Være aktiv i Fællesinitiativet med Racisme og Diskrimination: