Den har vist at mange år med 2% nedskæringer på sygehusene har gjort os sårbare, selv overfor en mildere pandemi som coronaen. Den har sammen med, fugleinfluenza, svineinfluenza, ebola og sars vist, at vores produktion af fødevare og rydning af levesteder for vilde dyr, er med til at skabe grundlaget for nye og farlige sygdomme.

Og coronakrisen har vist os noget om verdens magthaver. Nemlig hvor fangede de er inden for systemet. I stedet for at bruge krisen til at sætte en anden retning for vores samfund, bygge flere togbaner, for alvor omlægge for vores produktion.  Ønsker man sig tilbage til ”normale” tilstande. Men det er jo de ”normale” tilstande der er problemet.

Klima

Helt åbenlyst er normalen problemet når vi ser på klimaforandringerne. På trods af at vi mindst siden 80erne har vidst, at CO2 udledningen var et voksende problem, og der har været topmøde efter topmøde, ja så fortsætter stigningen i udledningen af CO2.

2019 var året med den hidtil største udledning. Med den udledning vi har nu vil vi 2100 ramme mindst 3,5 graders temperaturstigning, mange mener endda vi når op mod 5 graders temperaturstigning.

Forskerne siger: ”Bliver her 3,5 grader varmere får vi en regulær klimakatastrofe, hvor hundrede af millioner af mennesker er på flugt fra tørke, hedebølger, skovbrande og oversvømmelser.”

Med normalen er vi altså på vej imod et sammenbrud i vores økosystem og fødevareproduktion

Men på trods af den viden kan vores magthavere ikke stoppe udledningen, de er fanget i systemet.

Økonomi

Alt tyder på at den økonomiske krise, vi står overfor, bliver meget dybere end i 2008. For det første har krisen været på vej længe, profitterne har længe været dalende,i  de sidste 3 kvartaler af 2019 var væksten for de ledende økonomier i verden kun 1,6 % altså reelt en tilbagegang.

Men endnu mere bekymrende, gælden hos de private firmaer er vokset til historiske højder. Gælden for de private firmaer er på verdensplan 3 gange så stor som den samlede globale produktion. Det er et korthus som er dømt til at vælte.

Og virksomhederne er allerede nu ved at forberede sig på en dyb krise, på trods af at statens lønkompensationspakker er firmaerne i gang med at fyre folk, arbejdsløsheden i Danmark er fordoblet siden marts. Det tal bliver meget højere fra 1. juli når pakkerne udløber.

Grundlæggende katastrofe

Vores magthavere kan ikke se noget alternativ til et system styret af profit og konkurrence. Og det på trods af at alt tyder på, at det produktionssystem vi lever under giver os flere pandemier i fremtiden.

At systemet giver os vi dybere og mere grundlæggende økonomiske kriser, med en medfølgende enorm social armod. Og systemet har kurs direkte mod en grundlæggende katastrofe for klodens økosystemer og dermed vores civilisation.

Håb og forandring

Jeg har ikke ridset disse corona, klima og økonomiske kriser op, for at skabe dårlig stemning eller fremmane apati her på første maj. Jeg har først og fremmest gjort det for, at give det jeg mener er et ærligt blik på den verden vi lever i.

Og vi skal huske at vi igennem historien har set at ting kan forandre sig hurtigt. Husk på det arabiske forår – et enormt brud som væltede diktatorer i land efter land – et oprør som var skabet af aktive og organiserede mennesker – et oprør som blev slået ned, men hvor erfaringerne og smagen af frihed lever i millioner af mennesker. Det er mennesker der har skabt dette system, hvor det er jagten på profit og konkurrence er det styrende.

Derfor er det også mennesker som kan lave det om. Vi kan bygge et andet system hvor det ikke er profit men menneskers og klodens behov som er omdrejningspunkt for vores arbejde, for vores viden og produktion. Det kræver et brud med det bestående, og det starter nok ikke i Danmark.  Men vi kan omskrive Rosa Luxemburgs ord for at betegne den situation vi står overfor i dag:

Vi står overfor valget mellem grundlæggende forandring fra neden, eller barbari.

God første maj

Modtag vores nyhedsbrev.