fredag, 29. september, 2023

379

Sådan skaber kapitalismen virus- og bakterie-epidemierne

Det er bestemt ikke tilfældigt, at Sundhedsstyrelsen i 2013 etablerede et pandemi-beredskab i Danmark - som så ikke kom til at fungere, da det...

Efterretnings-tjenesters masseovervågning med corona-apps?

Op til corona-pandemiens udbrud var en hel masse lande ligeglade med at sikre deres befolkning imod at blive smittet. Siden begyndelsen af april har...

Corona spreder kapitalismens autoritære virus

Den globale pandemi har sat turbo på årtiers udhuling af det i forvejen stærkt begrænsede liberale demokrati. De seneste ugers indskrænkning af grundlæggende demokratiske rettigheder...

Sådan blev sundhedssektoren næsten ude af stand til at klare coronakrisen

Coronakrisen tvang det italienske og spanske sundhedsvæsen fuldstændigt i knæ - og har skabt alvorlige problemer for det danske: Kun ved at nægte tusinder...

Anmeldelse: Marie Nielsen (1875 – 1951) – en revolutionær kvinde

Ikke mindst i tiden op til og under dannelse af den revolutionære venstrefløj i Danmark i årene efter 1. verdenskrig. Men ikke kun det,...

Jo bedre sundhedssystem og håndtering, jo færre er smittede og døde af corona

USA: Sundhedssystem  USA bruger over 16% af deres BNP på sundhedssystemet, som er baseret på private eller arbejdsgiverbetalte forsikringer. Mellem 2,7%-17,7% af befolkningen har ingen forsikring...

Marx, økologi og stofvekselteorien

De seneste 20 år har set en systematisk rekonstruktion af Marx og Engels’ økologiske tænkning i form af et fokus på, og videreudvikling af...

Arbejderklassen betaler prisen for flokimmunitet

Flokimmunitet eller linedans? I første omgang ramte COVID-19 hårdest i Italien og kort tid efter i Spanien og Frankrig. Det betød, at regeringen herhjemme klogt...

Racismen og den nationale selvtilstrækkelighed

  Det viser sig nu, at ingen regeringer og sundhedsmyndigheder i verden var forberedt på en pandemi. Der burde have været en beredskabsplan, ekstra sengepladser...

Kapitalismens krise og Covid-19

Britisk marxistisk økonom, Michael Roberts har i sin bog, “The Long Depression” beregnet at det gennemsnitlige tab af BNP i de største økonomier i...

Seneste artikler