100.000’er af grønne klima-jobs er nødvendige i Danmark

“One Million Climate Jobs” er kampagner, der har eksisteret i nogle år i dele af fagbevægelsen i Storbritannien, Canada og Sydafrika. De er affødt af ønsket om et radikalt opgør med kapitalismen, som både har skabt massearbejdsløshed og klimakrisen.

For at eliminere klimakrisen er en verdensomspændende omlægning af produktionen og brugen af fossil energi strengt nødvendig. I realiteten peger det på nødvendigheden af ny industriel revolution i hele verden – intet mindre. Hidtil har dette været en utopi, da den internationale kapital har massive interesser i den fossile energi. Men den globale klimastrejke i september – med 6 mio. deltagere – viser, at millioner af mennesker verden over nu har indset nødvendigheden af radikale ændringer for at undgå en klima-katastrofe. Og de kræver handling – NU !

Stadigt flere indser nødvendigheden af en kursændring: I USA har Alexandria Ocasio-Cortez fremsat et forslag i kongressen om en “Green New Deal”, der kræver både klima- og sociale ændringer. Naturligvis blev det afvist af flertallet af de mest borgerlige politikere. Ikke desto mindre vakte lovforslaget betydelig opsigt, og det bidrog i høj grad til at sætte en ny dagsorden.

Alt i alt er tanker om en radikal omlægning af samfundets produktion og energiforbrug ikke længere utopiske drømmerier fremsat af fantaster, men begyndende tanker, som er ved at spire hos millioner af mennesker som forstår, at der må ske noget drastisk.

Aldrig nogensinde tidligere har menneskeheden befundet sig i en tilsvarende situation.

De fleste steder i verden hersker der imidlertid stor rådvildhed om, hvordan samfundet vil kunne blive ændret i klimavenlig retning, hvordan kapitalismens katastrofale kurs vil kunne blive afværget, samt hvordan de enorme ændringer rent politisk vil kunne blive gennemtrumfet: For med kapitalens store interesser knyttet til fossil energi, har de fleste systembevarende politikere som bekendt hidtil været meget lunkne overfor at tilslutte sig klimabevægelsens krav.

One million climatejobs på engelsk og fransk – demo af canadiske faglige i New York 2014

One Million Climate Jobs

Den britiske bog “One million climate jobs” fra 2014, udgivet af “Campaign Against Climate Change” og støttet af 8 fagforbund, har den klareste forståelse af udfordringerne og perspektiverne. På grund af Brexit-situationen er meget af dampen gået af kampagnen siden 2016, men det gør ikke synspunkterne mindre rigtige.

USA: Green New Deal: https://en.wikipedia.org/wiki/Green_New_Deal
USA: Green New Deals skæbne, forklaret af Socialist Worker UK:
https://socialistworker.co.uk/art/48369/Fight+for+Green+New+Deal+but+dont+stop+there
USA: Green New Deal forklaret: https://www.vox.com/energy-and-environment/2018/12/21/18144138/green-new-deal-alexandria-ocasio-cortez
Canada: One Million Climate Jobs: https://greeneconomynet.ca
Sydafrika http://aidc.org.za/programmes/million-climate-jobs-campaign/
Storbritannien https://www.campaigncc.org/climatejobs

One million climate jobs i Storbritannien

Den britiske kampagne “One million climate jobs” kræver, at staten skal udfordre kapitalismen direkte og oprette en million jobs i Storbritannien, jobs der på afgørende punkter sikrer klima-omstillingen. Samtidig kræver bogen, at alle de beskæftigede i brancher med høj CO2-udledning, som mister deres job, skal bevare deres hidtidige, fulde løn og samtidig omskoles til grønne klimavenlige jobs.

Den hidtidige politik med at give subsidier til grønne tiltag for at opmuntre til private investeringer i vedvarende energi m.m. er alt for langsom, siger bogen. Og det er der simpelthen ikke tid til at vente på. Derfor skal der oprettes en statslig organisation, der radikalt ændrer samfundet på alle de klima-vigtige områder, og skaber en million grønne jobs i Storbritannien.

Nej til nedskæringer – ja til én million klimajobs – Leeds i England i 2016

Broen til fremtiden

I Danmark er “Broen til Fremtiden” en alliance bestående af grønne og sociale bevægelser, faglige organisationer samt forskere, grundlagt i maj 2019. Heri finder vi store fagforbund som f.eks. FOA, 3F, HK, Danmarks Lærerforening og en del flere. Her finder vi også Danmarks Naturfredningsforening med 130.000 medlemmer

Målet er et CO2-neutralt Danmark baseret på 100% vedvarende energi senest i 2040 – skabt ved hjælp af en socialt ansvarlig og retfærdig grøn omstilling.

Det er imidlertid karakteristisk, at “Broen til Fremtiden” har været temmelig passiv siden grundlæggelsen, og at den ikke har ført kampagner for grønne jobs.

Den særlige situation i Danmark

Mere højre-socialdemokratiske fagforbund som Dansk Metal er ikke med: Forbundet har tidligere advaret imod “rigide klimamål”, samtidig med at det har stillet sig bag den del af industrien, der ser nye vækstmuligheder indenfor det grønne. Metal vil ikke kræve yderligere tiltag, der går ud over, hvad industrien ser en forretning i.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH, det gamle LO og FTF) har da også “udmærket sig” ved at være fuldstændigt underdrejede i forhold til selvstændigt at kræve forandringer, der kan skabe grøn omstilling. Lizette Risgaard er helt bevidst ikke gået ud over, hvad Mette F-regeringen er villig til. FH’s ledere vil ligesom Dansk Metal ikke udfordre kapitalen i Danmark, og vil ikke mobilisere dens medlemmer til at kræve grønne jobs, der går direkte imod kapitalens interesser. I stedet har den bakket op om Mette Frederiksens regering, som FH håber vil kunne gennemføre betydelige ændringer oppefra ad parlamentarisk vej – i samarbejde med erhvervslivet.

I modsætning til de fleste lande i verden er Danmark meget længere fremme med at omstille energiforsyningen og trafikken til vedvarende energi. Da Mette F’s regering kom til, udløste den betydelige håb hos dens vælgere om, at den vil kunne “levere varen” på klimaområdet. Dette er hovedårsagen til, at klimabevægelsen siden regeringens tiltræden har haft svært ved at mobilisere på krav, der går ud over, hvad Mette F er villig til. Samt årsagen til, at fagbevægelsens top ikke føler sig presset til at udfordre regeringen og erhvervslivet på spørgsmålet

Hvad der politisk kan forekomme utænkeligt i dag, vil snart blive muligt

Lige nu-og-her kan mulighederne for at gennemtvinge grønne klimajobs, der radikalt retter op på kapitalismens skader, derfor synes beskedne.

One million climatejobs i Canada logo

Men “uret tikker ubønhørligt”, og for hvert år, der går, bliver nødvendigheden af at gøre noget virkeligt gennemgribende for at afværge klima-forværringen større og større: Regeringens klimaplan hævder at ville reducere Danmarks CO2-udledning med 70%, men virkeligheden er mildest talt ikke så rosenrød:

Socialistisk Arbejderavis: “Regeringens klima-regnskab er i minus” http://socialister.dk/regeringens-klimaregnskab-er-i-minus/

Ingeniøren 31. august 2019: Energistyrelsen dokumenterer, at Danmark er milevidt fra regeringens klimamål: https://ing.dk/artikel/ny-fremskrivning-dokumenterer-at-danmark-milevidt-regeringens-klimamaal-228459

Når det bliver klart, at de hidtidige klimaforanstaltninger ikke er tilstrækkelige – samtidig med at klimaet forværres – vil stadigt flere i arbejderklassen blive lydhøre over for at stille mere radikale krav – som går direkte på tværs af kapitalismens interesser. Og så vil de politiske muligheder for grønne klimajobs blive markant bedre.

I næste nummer af Socialistisk Arbejderavis vil vi præsentere de vigtigste områder, hvor der kan skabes 100.000’er af grønne klimajobs i DK.

Ja til klimaet – nej til udvinding af olie af tjæresand (på fransk og engelsk) – demo i Québec i Canada i 2015

Sydafrika – brochuren “One Million Climate Jobs” (2015) https://womin.org.za/images/the-alternatives/fighting-destructive-extractivism/One%20Million%20Climate%20Jobs.pdf

Storbritannien – bogen “ One Million Climate Jobs” (2014) https://www.campaigncc.org/sites/data/files/Docs/one_million_climate_jobs_2014.pdf

Canadas faglige landsorganisation og Green Economy Network (2016): “One Million Climate Jobs – A Challenge for Canada” https://climateactionnetwork.ca/wp-content/uploads/2016/01/OneMillionClimateJobs-Backgrounder-2016-EN-1-1.pdf

Canada: En oversigt over, hvor og hvordan en million klima-jobs kan skabes i Canada (Green Economy Network 2019): https://greeneconomynet.ca/campaign/one-million-climate-jobs/

Global klimastrejke – canadiske postarbejdere mobiliserede til klimastrejken 20. – 27. september 2019
Demonstration med krav om grønne jobs – Québec i Canada 2015