Anmeldelse: Fortællinger fra Kærshovedgård

Hidtil har det været stemmerne fra utilfredse naboer til Udrejsecenter Kærshovedgård, der i medierne har fået mulighed for at fortælle, hvor forfærdeligt det er at bo i nærheden af et udrejsecenter. Men i bogen Fortællinger fra Kærshovedgård får afviste asylansøgere en stemme. 

De populistisk kværnende politikere har jævnligt ”forklaret” os, hvorfor den danske stat er nødt til at stramme asylreglerne og, til skræk og advarsel for andre flygtninge, tage friheden og fremtiden fra asylansøgere.

Nu kommer den ‘anden’ og tavsgjorte side til orde i en bog, der er udarbejdet af det kollektive humanistiske projekt, Små Broer, i samarbejde med beboere på Kærshovedgård. 

Inhumane vilkår

Folkene bag bogen fortæller om projektet: 

“Ideen opstod ud fra et ønske om at oplyse den brede befolkning om de inhumane vilkår, afviste asylansøgere lever under, som resultat af stramninger i den danske udlændingepolitik. 

Det danske asylsystem er bevidst gjort så besværligt og uudholdeligt at eksistere i som muligt, og lovgivningen på området balancerer på kanten af menneskerettigheds- og flygtningekonventionen. Med den her bog vil vi fremlægge fakta om, hvordan det opleves at leve som afvist asylansøger i Danmark og skabe et modbillede til de fordrejede, racistiske narrativer, som præsenteres i de danske medier.”

Illustrerede fortællinger om otte flygtningeliv

Bogen kan betegnes som en grafisk roman ‒ en tegneserie i romanomfang ‒ der består af otte flygtninges fortællinger om at møde den brutale virkelighed i Danmark med gentagne stramninger af flygtningepolitikken og etableringen af udrejsecentrene i 2017. 

”Ude hvor kragerne vender, 

langt væk fra de flestes bevidsthed,

ligger deportationslejren Kærshovedgård.

En lukket lejr med gitter og uden busstop.

Der bor mennesker med historier at fortælle.”

Fra Fortællinger fra Kærshovedgård

Gennem de otte fortællinger, som er baseret på interviews og skildret i tekst og tegninger, får vi et gribende og voldsomt indblik i, hvordan livet på et udrejsecenter er. Om flugten og om tiden før, hvor drømmene var intakte og om tiden efter mødet med det danske asylsystem, afvisninger af asylansøgere, de midlertidige opholdstilladelser og alle bekymringerne for det næste møde i Hjemrejsestyrelsen. Den manglende lægehjælp og sygdomsbehandling, de mange ydmygende oplevelser, adskillelsen fra familie, melde- og opholdspligten, som i den grad er frihedsberøvende og frygten for deportation. Fremtidsudsigterne til ingenting.

De stærke fortællinger er illustreret af professionelle tegnere med hver sin streg, der tilfører fortællingerne ekstra slagkraft og personlighed.

Bogen giver læseren stor indsigt og indlevelse i de mange afviste asylansøgeres skæbner i det umenneskelige danske asylsystem. Den er et yderst vigtigt stykke oplysningsarbejde, som virkelig kan skabe “små broer” mellem dramatisk forskellige liv og måske være et skridt mod progressiv forandring.

Udgivet på Forlaget Spektakel nov. 23

Bogen kan købes via https://www.facebook.com/smaabroer og koster 250,-