Den herskende elites fremtidige klimakrisehåndtering: Solar Engineering og planetært AI-teknokrati

Denne klimaklumme vil se på et muligt fremtidsscenarie, som har sin rod i en klimakrise-tendens: jo mere klimakrisen fortsætter og dens negative akkumulative effekter vokser, des mere vil forskellige teknologiske løsninger blive set som klimapolitisk fornuftige og endda nødvendige. A case in point: solar engineering (SE) teknologi og AI-teknokrati.

Økomarxisten Andreas Malm har beskrevet, hvilke rationelle argumenter for Solar Engineering (SE), som kommer fra videnskaben og som gradvist arbejder sig ind i en mainstream politisk virkelighed. Ifølge Malm så sidder SE – dvs. udskydning af aerosolpartikler i stratosfæren for at blokere noget af det sollys som rammer jorden – som en løsning bagerst i den globale klimapolitiks bevidsthed, klar til at træde i front, når den ophedede jord bliver for ubeboelig. 

I USA får ideen lige nu legitimitet gennem statslige forskningsprogrammer og fra den økomodernistiske high-tech Silicon Valley fraktion af USA’s kapitalklasse (fx Bill Gates). Tanken er, at vi gennem SE vil få ekstra tid til at igangsætte den nødvendige omstilling af vores samfund, når verdenssamfundet engang vågner op til  klimakrisens katastrofe. SE vil ifølge argumentet ikke være en erstatning for CO2-reduktioner, men derimod en supplerende klimastrategi. Den vil afbøde de værste klimaeffekter og skabe rum for kollektiv handling.

Vejen mod et globalt teknokrati

I praksis er strategien en omfattende og bindende opgave. Det vil være nødvendigt at sprøjte disse aerosoler ud hvert år i meget lang tid. Et brud i denne proces vil betyde hurtig og ødelæggende opvarmning – ”termination shock”. Teknologien vil binde os til en bestemt fremtid. Det vil kræve udbygning af materiel og teknologi i en kolossal og global skala, og kompleksiteten bag teknologien vil betyde et rationelt skub mod brug af kunstig intelligens, AI. 

Teknologien vil binde os til en bestemt fremtid. Det vil kræve udbygning af materiel og teknologi i en kolossal og global skala

Citat: Martin Karlsson Pedersen

Dette kan føre til en global teknokratisk administration, som vil outsource beslutningstagninger til kunstig intelligens, der hurtigere og mere præcist kan behandle de enorme datamængder, som ligger til grund for SE.

Fortrængningens teknologier

Dette er det ultimative teknologiske fix: både SE og AI vil fungere som en fortrængningens teknologier. De vil ikke føre til CO2-reduktioner, men i stedet vil de fortrænge de reelle årsager til klimakrisen og skabe betingelserne for den fossile kapitals fortsatte vækst. SE og AI-teknokrati er ikke en rationel løsning, men er selv et produkt af et irrationelt system, der ikke kan forene sine indre modsætninger, men forsøger at forskyde, benægte og fortrænge dem gennem teknologiske løsninger.

Kæs tidligere klumme fra Martin her