Bog anmeldelse: Big Farms Make Big Flu

Big Farms Make Big Flu af Rob Wallace, evolutionær epidemiologi og socialist, er en antologi med tekster fra 2007-15. Emnerne er primært influenza i mange afskygninger, med udflugter til andre zoonoser og sygdomsfremkaldende virus.

Da bogen er fra 2016, er der ikke et ord om Corona/Covid-19 – og så alligevel. Covid-19 kan sagtens være en af de pandemier, som Wallace forudser, primært på grund af agribusiness og industrielt landbrug.

Noget der interesserer ham meget, er videnskabs- og forskerkritik, og her er det af betydning at Wallace er socialist. Det drejer sig nemlig ikke bare om forskere der er direkte i lommen på industrien, eller universiteter der er afhængige af private (industri)donorer. Men generelt, at det store flertal af forskere, er så indlevet i verden af i dag, at de bevidst eller ubevidst ser kapitalismen og markedstyranniet som en del af de givne naturkræfter. Det selvfølgelig har indflydelse på resultaterne. Kritikken rammer ikke kun universiteter, m.m. NGO’er går ikke fri. I et større essay kritiseres dele af WWF (Verdensnaturfonden) for en sådan tilgang.

Hvorfor det industrielle landbrug?

At det industrielle landbrug er centralt i problemet, er selvfølgelig komplekst, men ud fra fugleinfluenza og fjerkræindustri, skal jeg forsøge kortfattet at vise hans argument.

Fugleinfluenza findes ganske vist blandt, og kan spredes af vilde fugle, men undersøgelser peger på at sygdommen ikke arter sig lige så voldsomt blandt vilde fugle og fjerkræ der opdrættes i gammeldags ”baggårdsopdræt”. Hvordan kan det nu gå til?

Industrielt fjerkræopdræt foregår på store specialiserede farme. Ægproduktion til konsum, sker på andre specialfarme, og i begge produktioner er dyr i massevis i tæt kontakt hele tiden. Det øger klart risikoen (ligesom Covid-19 raser mere i tætbefolkede områder og overbefolkede lejligheder), men det er kun en del af historien.

Kyllinger der skal opfedes til slagtning, og de der bliver til æglæggende høns, udklækkes andre steder, og hver for sig. Hvilket for øvrigt har den konsekvens at hanekyllinger i tusindvis destrueres i den ene gren – som producenterne siger ”vi kan desværre endnu ikke nøjes med at udklække hunner, og foder er dyrt.” Men det helt centrale problem er – som Wallace formulerer det – at darwinismen er sat ud af kraft.

Foto: Larry Rana/USDA

Det er den samme afprøvede (produktmæssigt mest tilfredsstillende) stok, der hele tiden udruges kyllinger fra, og som overføres til opfednings- eller ægfarme. Det betyder at Darwins led med naturlige udvælgelse forsvinder, og at dyrene bliver mere modtagelige, fordi deres immunforsvar så at sige aldrig udvikles. Sådan kort fortalt.

Når dansk landbrug igen og igen afviser, at næste pandemi kan opstå i en dansk stald, med henvisning til hvor rent og sterilt dansk landbrug er, så er det enten af uvidenhed eller mod bedre vidende.

Trænger ind på naturen

Desværre er der ikke plads til at gå i detaljer, men af bogens andre store spørgsmål, kan nævnes: Den omfattende transport verden over af levende dyr og fødevarer. Landbrugets indtrængen på vilde dyrs naturlige habitater. Og ikke mindst fremtiden for Afrika, hvor FN har opgjort at 60% af verdens uudnyttede jordarealer befinder sig. Noget den store agribusiness har et godt øje til.

Forskningen har ikke altid nemme vilkår. Udover mange forskeres manglende forståelse af markedets rolle, så sætter det også i sig selv hindringer for, at forskerne kan komme rigtig i dybden. Dels skaber regeringer, af markedshensyn, hindringer. Og dels, som Wallace ironisk påpeger, så har vira mere ret til beskyttelse af privatlivet end mennesker. Da landbrug er privatejendom, og nyder beskyttelse som sådan, er det vanskeligt, ja nærmest umuligt for forskerne, at få adgang til de helt præcise data om vira og deres spredningsveje.

Det er bestemt en bog man bliver klog af, men den er ikke nem. Jeg indrømmer gerne at en der er en hel del af det mere videnskabeligt nørdede, jeg sikkert ikke har wforstået.

Kan købes på Saxo til 238 kr. https://www.saxo.com/dk/big-farms-make-big-flu_rob-wallace_paperback_9781583675892