Boykot Brdr. Price og A Hereford Beefstouw

3F i København har været i konflikt med selskabet bag Brdr. Price, A Hereford Beefstouw og Dragsholm Slot siden marts måned, da forhandlingerne om fornyelsen af overenskomsten brød sammen og selskabet opsagde overenskomsten. 

Billede tekst: Demonstrant udenfor Tivoli d. 15 august 2023 giver hendes mening til kende. Foto: Charlie Lywood

Nu optrappes konflikten med demonstrationer foran restauranterne i Tivoli i København arrangeret af 3F København. Foreløbig har der været demonstrationer udenfor Tivoli i de første uger af august, og de fortsætter (se 3F Københavns hjemmeside for informationer om de kommende demonstrationer).

Vigtigt med en overenskomst

3F i aktion mod Brdr. Price og A Hereford Beef Stouw. Foto: Charlie Lywood

Opsigelsen af en overenskomst betyder at de ansatte kan aflønnes langt under overenskomstniveau, skaber arbejdstidsforringelser og fratager medarbejderne en lang række af de goder, der er i overenskomsten, såsom pension, 6. ferieuge, barselsrettigheder og retten til at repræsenteres af en tillidsmand. Restauratørerne bebuder, at de ikke vil forringe de ansattes vilkår, men muligheden foreligger. Hvorfor ellers opsige overenskomsten?

Et af restauratørernes argumenter er, at overenskomsten giver de ufaglærte samme løn som de faglærte medarbejdere, og restauratørerne vil nu regulere de ufaglærte ned, da de ikke synes dét er fair. Alternativet kunne være at give de faglærte mere i løn, så ingen mistede noget.

Smagløst 

I en branche som konstant råber op om, at de mangler arbejdskraft, kan man nu betale medarbejderne mindre, og give dem dårligere vilkår. At fjerne de vilkår, der sikrer ansatte ordentlige arbejdsforhold, kan synes endnu mere smagløst, når man ved, at Brdr. Price og A Hereford Beefstouw er de eneste restauranter i Tivoli uden overenskomst.

3F København siger i en pressemeddelelse at de har strakt sig langt i et forsøg på at finde en løsning, mens virksomhederne reelt ingen interesse har vist for at finde en løsning.

Restauratørerne bebuder, at de ikke vil forringe de ansattes vilkår, men muligheden foreligger. Hvorfor ellers opsige overenskomsten?

Citat: Charlie Lywood

Det er vigtige ting som er på spil her. Hvis Brdr. Price og A Hereford Beefstouw kan slippe af sted med at smide overenskomsten i skraldespanden, så er vejen åben for resten af branchen. Som Kaja Nielsen, bestyrelsesmedlem i Fast Food Workers Club, siger til Netavisen Pio: “Overenskomster er ikke bare et stykke papir. De er en garanti for ordentlige vilkår.”

Ved at opsige overenskomsten starter disse restauranter et ræs mod bunden. Fremover vil der i endnu højere grad være et usundt konkurrencepres på de restauratører, der fortsat har overenskomst. Og andre arbejdsgivere kan få samme idé, hvis de ikke stoppes af vores aktivitet.

Så deltag i kampen, og meld dig ind i denne Facebookgruppe, som samler alle dem, som er imod hvad Brdr. Price gør.

https://www.facebook.com/groups/1406039126629740