Et potpourri af skarpe synspunkter: Valg, huslejeindgrebet og Ukraine

Styrk kampen i hverdagen – stem Enhedslisten på valgdagen – nej til regering hen over midten.

Af Internationale Socialisters Landsledelse

Valget er kommet, fordi de Radikale ønsker en bredere regering, hvor de selv får mere indflydelse. Det har aldrig passet dem godt at være tvunget til at lytte til SF/EL. Og det passer fint i Socialdemokratiets kram.  

2019-valget var et skridt til venstre på baggrund af massive folkelige manifestationer på klima og velfærd. Forståelsespapiret bandt Socialdemokratiet til nogle små progressive skridt. Mette Frederiksens snak om en regering ”hen over midten” siden grundlovsdagen, var og er et forsøg på at vikle sig ud af disse bindinger. 

Det er pakket ind i ønsket om ”national samling” på baggrund af krigen i Ukraine og de dystre udsigter til et globalt økonomisk kollaps, men dybest set ønsker de at frigøre sig fra venstrefløjen. I denne sammenhæng er SF et mindre problem for Socialdemokratiet. SF støtter helhjertet op om den stigende militarisering af Danmark og vil næppe protestere ret meget over kommende krisepakker, som angriber arbejderklassen. Blandt andet støttede de indgrebet i sygeplejerskernes strejke i 2021. Dog bryder SF sig heller ikke om en regering henover midten.

En regering ”hen over midten”

En regering ”hen over midten” betyder, at den ”ekstreme midte” vil blive styrket. Altså at de samme gamle magtpartier vil fortsætte den nyliberale økonomiske politik, kaste os ud i den imperialistiske rivalisering med større kraft og lade arbejderklassens levevilkår, den fælles velfærd og klimaet betale prisen – hjulpet på vej af nationalistisk sammenhold og racistisk splittelse. 

Et styrket Enhedslisten vil ikke i sig selv kunne stoppe denne bevægelse mod højre, men det vil give et bedre afsæt for de kommende kampe. Alle Enhedslistens svagheder til trods repræsenterer partiet flere hundrede tusinde mennesker, som ønsker forandring. Et godt valg til Enhedslisten vil synliggøre og fastholde dette ønske om forandring og den sociale vægt fra alle de mange, der netop ønsker denne forandring.   

En regering ”hen over midten” betyder, at den ”ekstreme midte” vil blive styrket. Altså at de samme gamle magtpartier vil fortsætte den nyliberale økonomiske politik, kaste os ud i den imperialistiske rivalisering med større kraft og lade arbejderklassens levevilkår, den fælles velfærd og klimaet betale prisen – hjulpet på vej af nationalistisk sammenhold og racistisk splittelse. 

Citat: Internationale Socialisters Landsledelse

Men det, som i sidste ende kan standse Socialdemokratiets højredrejning, er, hvis kampen for velfærd, retfærdige klimaløsninger og imod oprustning og racisme igen kan blive en massebevægelse, som kan sætte vores prioriteringer på dagsorden. Sygeplejerskernes strejke sidste år betyder at deres krav nu er sat på dagsordenen i valgkampen.

Utilfredshed er der masser af. Den må mobiliseres, samles og synliggøres. Ansvaret for dette hviler på den del af fagbevægelsen og venstrefløjen, som ønsker andet og mere end små lunser fra de riges bord. 

Internationale Socialister vil gerne være en del af denne kamp. Vil du også vil det, så start med at blive medlem hos os og deltag i Marxisme 2022 den 11-12. november.

Husleje-indgrebet og det absurde pensions-cirkus

Af Jens Riis Bojsen

Regeringen vil her-og-nu under de voldsomme generelle prisstigninger begrænse huslejestigningerne til max 4%. Det rammer pensionsselskabet PenSam Pension på indtjeningen. 

PenSam ejes af FOA, og 400.000 nuværende og tidligere FOA-medlemmer er “kunder”, som det hedder – dvs. at de har placeret deres pensionsopsparing her. PenSam fungerer fuldstændig på det kapitalistiske markeds præmisser.

Det betyder, at PenSam har investeret en del af overskuddet i ejendomme, og ligesom andre boligudlejere udplyndrer selskabet lejerne i dets lejeboliger. Regeringsindgrebet betyder imidlertid, at selskabet nu tvinges til at gå glip af op imod 300 mio. kr. 

Vi befinder os altså i en situation, hvor arbejder-lejere over huslejen tvinges til at skulle betale til andre arbejderes, nemlig FOA-medlemmers, pension. Samtidig med at meget store værdier hos de rige og ved kapitalen enten beskattes mildt eller helt friholdes for beskatning og derfor ikke går til det virkelige alternativ – en folkepension af en passende størrelse.

Forkvinde for PenSams bestyrelse er Mona Striib, forkvinde for FOA, der har et stort antal af nogle af landets absolut lavest lønnede som medlemmer. 

Se dagbladet Børsens omtale på nettet – søg efter borsen.dk “Husleje­ind­greb skærer i afkastet Pensions­kasse ser tab på op mod 300 mio. kr.”

Skærpet rivalisering mellem stormagterne over Ukraine

Af Anna Wolf

Putins trussel d. 21. september om, at han er klar til at indsætte atomvåben i Ukraine, har med god grund rystet mange og skal tages alvorligt. Samtidigt er det vigtigt at have øje for den militære og politiske kontekst, udmeldingen befinder sig i.

Putins trussel afspejler i sig selv den alvorlige svækkelse, som den russiske hær befinder sig i, og tyder på desperation i Kreml.

Putins mobilisering af 300.000 reservister er ligeledes et desperat træk. I realiteten har landet ikke nær våben og udrustning nok til så mange nye soldater, for slet ikke at tale om tid og ressourcer til uddannelse

Citat: Anna Wolf

Hvad mere, og vigtigt, er, har mobiliseringen betydet en betydelig genopblusning af russiske protester imod krigen og ført til titusinders flugt fra landet. Slutningen af september så demonstrationer i 38 forskellige byer og over 2000 anholdte. 

Putins mobilisering af 300.000 reservister er ligeledes et desperat træk. I realiteten har landet ikke nær våben og udrustning nok til så mange nye soldater, for slet ikke at tale om tid og ressourcer til uddannelse.

Det er altså med et skridende fundament, at Putin spiller med atom-musklerne. Men det er ikke et træk uden betydning. Selvom der er mange ulemper ved at bruge atomvåben, kan hans udmelding presse vestlige magthavere ved at skræmme de europæiske befolkninger og spille kræfter i den vestlige lejr ud imod hinanden. Det er allerede set i intern uenighed i NATO om strategier i våbenstøtten til Ukraine.

Biden bidrager til mere kold krig

Foto: Creative Commons

Hvis nogen stadig skulle være i tvivl om krigens karakter af stedfortræderkrig og konfliktens placering i en kold krig, der atter rører på sig, kan man se til præsident Biden i USA, som i begyndelsen af oktober præsenterede en strategi for national sikkerhed, der vender tilbage til koldkrigs-politik og udpeger Kina som hovedfjenden:

”Dette årti vil være afgørende med hensyn til at fastlægge vores konkurrencebetingelser med Kina, og at håndtere den alvorlige trussel, som Rusland udgør,” står der i rapporten, fulgt op af at,  … ”nationerne får atter demonstreret, at det aldrig er en god idé at gå op imod USA”. En isnende påmindelse om den aldrig afsluttede spænding.  

Almindelige mennesker – i Ukraine, i Rusland, i Danmark, i USA, i Kina – har ingen interesse i en eskalerende kold krig og i en raslen med atomvåben-beholdningerne – hverken fra Ruslands eller NATOs side. Vi skal støtte og styrke den russiske krigsmodstand ved at svare med solidaritet herhjemme og vise vores egne magthavere, at vi siger et klart nej til vestlige atomvåben vendt imod Rusland såvel som til russiske atomvåben vendt imod den ukrainske befolkning. Brug af atomvåben er i enhver henseende slet og ret en forbrydelse mod menneskeheden, og selvom truslen i skrivende stund er lav, er det så meget desto mere en grund for os alle til at stå sammen og organisere os mod oprustningen.