FN’s flygtninge dag d. 20. juni: Danmark er den førende skrivebordsbøddel i Europa

Når Fællesinitiativet mod Racisme og Diskriminations lokalgrupper, i solidaritet med verdens flygtninge, markerer FN's internationale flygtninge dag omkring den 20. juni, er grænserne i Europa lukkede.

De lukkede grænser, bevæbnede vagter, overvågning, pigtrådshegn og mure viser EU’s og kapitalismens menneskeforagt i en nøddeskal. Grænserne er åbne for varer og valuta, men ikke for mennesker i nød.

Siden Lars Løkkes Venstre-regering med Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag og Inger Støjberg som integrationsminister i 2018 indførte paradigmeskiftet, har flygtninge i Danmark levet i en konstant og ødelæggende usikkerhed på grund af den midlertidighed, som blev deres nye grundvilkår.

Jeg vil ikke sø som en statsløs flygtninge. Fra demonstration d. 10. juni 2023, Christiansborg. Foto: Charlie Lywood

Værst af alt er det at være tvunget til at opholde sig i et udrejsecenter. Et rettigheds- og chanceløst sted, hvorfra man kan risikere at blive hentet i nattens mulm og mørke for med magt at blive deporteret til Afghanistan, Iran eller Irak.

Gennem de sidste tre år har mange syriske flygtninge mistet deres opholdstilladelse. Regeringen har pålagt udlændingestyrelsen at genoverveje opholdstilladelserne for syrere, som kommer fra Damaskus-området. Takket være en kæmpe fælles indsats af syriske foreninger, flygtningevenner, advokater, NGO’er og ikke mindst af mennesker i flygtningenes lokalområde, deres arbejdsplads, skole eller by, er 73% af sagerne blevet vundet, når de blev anket til Flygtningenævnet. I foråret blev også provinserne Latakia og Taurus erklæret for angiveligt “sikre”.

Værst af alt er det at være tvunget til at opholde sig i et udrejsecenter. Et rettigheds- og chanceløst sted, hvorfra man kan risikere at blive hentet i nattens mulm og mørke for med magt at blive deporteret til Afghanistan, Iran eller Irak

Citat: Lene Junker

Flygtninge og migranter er ofre, men magthaverne fremstiller dem og behandler dem som en indtrængende fjende, der angiveligt skulle skabe krise og kaos og ødelægge vores kultur og velfærdssystem. Men reelt flygter de fra katastrofer, som Europa og Vesten som helhed har et afgørende ansvar for: Krig, klimaforandringer, fattigdom og økonomisk ulighed. De er ikke en trussel, men blot mennesker, som forsøger at gøre noget for at få et bedre liv. Og de har et stærkt ønske om at blive en aktiv del af det samfund, som de flygter til.

Grænser dræber

Mennesker dør i stort antal i forsøget på at krydse Europas grænser. Hvis folk ikke følte sig presset til at krydse Middelhavet om bord på menneskesmuglernes synkefærdige både eller til at gå over frosne bjergpas på Balkan, men i stedet fik sikker passage, så ville man undgå al den død og lidelse. Mange NGO’er forsøger at redde dem, bl.a. Læger uden Grænser. Men flere og flere lande chikanerer og kriminaliserer dem ved at anklage dem for menneskesmugling eller for at være spioner.

Landegrænser, som vi kender dem idag, har kun eksisteret i et par hundrede år. Inden for EU og USA er grænserne åbne. Så når grænser lukkes, er det for at skabe et nationalt fællesskab, opbygge fremmedfrygt og racisme og splitte arbejderklassen. Magthaverne har brug for grænserne for at fastholde denne splittelse og understøtte det ulige globale økonomiske system.

Flygtninge og indvandrere er fremmede, du endnu ikke har mødt. Men de kan blive vores kommende kolleger, klassekammerater, naboer, vener og familiemedlemmer. Det er helt op til os i hverdagen på vores skole, arbejdsplads, boligkvarterer eller træningscenter at invitere dem med i vores fællesskab. Det er især op til os at få dem med i fagforeningerne og med i kampen for en social og globalt retfærdig verden.

Flygtninge dag i Danmark

Fællesinitiativet mod Racisme og Diskriminations lokalgrupper er initiativtagere til en række forskellige arrangementer omkring den 20. juni, som er FN’s officielle flygtningedag. Deltag i en by nær dig og meld dig som aktivist i lokalgrupperne.

Aarhus: Antiracistisk Folkemøde for en fair og human flygtningepolitik

Søndag den 25. juni kl. 13-17 ved udrejsecenter Kærshovedgård,

Formålet med arrangementet er at sætte fokus på den inhumane flygtninge- og udlændingepolitik i Danmark, herunder de dybt nedbrydende og kritisable vilkår, som vores medmennesker lever under i landets udrejsecentre. Konkret solidaritet og støtte til de afviste tvangsanbragte flygtninge, som også selv er en aktiv del af det antiracistiske folkemøde:

https://fb.me/e/3DQZ9SILH

TAG MED BUS FRA AARHUS

Vi har arrangeret bus fra Aarhus til Kærshovedgård d. 25/6 med afgang fra Musikhuset i Aarhus (ligger tæt på banegården) kl. 11.30 og forventet hjemkomst kl. 17.30.

Tilmelding og betaling telf: 31313576. Pris tur-retur for folk i arbejde 150. Alle andre 50.

arr. Racismefri By – Aarhus for Mangfoldighed.

Odense: Mangfoldighedsfestival.

Lørdag d. 17. juni:

Munkemose Park 12 – 17

Ungdomshuset 17 – 14

Manfoldigheds festitval i Odense 2023

Vi inviterer vidt og bredt, og håber på at mange foreninger vil deltage med en bod, og vise deres støtte for verdens flygtninge og mangfoldigheden. Eventet opdateres løbende når foreningerne accepterer.

Vi kommer til at have aktiviteter såsom banner-maling, ansigtsmaling, anti-racistisk Jeopardy, kæmpe brevskrivning, og spil som fodbold, kroket-spil, kongespil, mm.

Om aftenen flytter vi til Ungdomshuset (Nørregade 60), hvor vi sætter musik på og starter grillen – deltagere sørger selv for mad og drikke.

Alle er velkomne!

https://fb.me/e/1f51b3UW4

København: Debat om særlig arbejdspligt for “ikke-vestlige kvinder” på kontanthjælp

Søndag den 18. juni kl. 13, Kapelvej 44.

Der inviteres til oplæg og diskussion af regeringens forslag om arbejdspligt. Endnu engang fører regeringen racistiske og diskriminerende angreb. Det rammer direkte etniske minoriteter, men også resten af arbejderklassen. At indføre arbejdspligt på 37 timer for at modtage offentlig ydelse, vil betyde en timeløn på under 50 kroner! Det er statsunderstøttet løndumping!

 

 

https://fb.me/e/RaTFihzI

Svendborg: Gadeaktion den 20. juni

Antiracistisk Netværk i Svendborg har gadeaktion den 20. juni kl 15-16.30 på Gerrits Plads med bannere og uddeling af flyers mv.