Forstærk Palæstina solidariteten

I mere end 100 dage har Israel nu “forsvaret” sig uden reelt at opnå andet end at dræbe 25000 civile palæstinensere og har dermed forvandlet Gaza fra at være verdens største friluftsfængsel til en massegrav. 

Billede tekst: Sundhedsarbejdere viser solidaritet med deres kolleger i Gaza til demonstration d. 7. februar i København. Foto: Charlie Lywood

Samtidig har Israel også optrappet angrebene på Vestbredden med flere hundrede dræbte til følge.

Vreden i de arabiske masser er voldsom og de arabiske magthavere i f.eks. Jordan og Egypten kritiserer også Israel og kræver våbenhvile, men de er samtidig økonomisk afhængige af USA. Krigen begynder at brede sig til grænsen mellem Israel og Libanon, og til Yemen, som truer skibstrafikken ved indsejlingen til Rødehavet.

Solidaritet med palæstinenserne må rejses på arbejdspladserne og i fagforeningerne. Alt, lige fra et foto af kollegaer med et skilt, der kræver våbenhvile nu, til udtalelser og debat på medlemsmøder og generalforsamlinger er vigtige

Citat: Internationale Socialister

I mere end 100 dage har den globale solidaritetsbevægelse været på gaden i milliontal for at kræve permanent våbenhvile, akut nødhjælp, og stop for belejringen af Gaza. Sydafrika har anklaget Israel for folkemord ved den internationale domstol i Haag.

Vi skal fortsætte de massive og aktive demonstrationer på gaden. De må udvides til at omfatte større dele af samfundet ved at give plads til en bredere dagsorden og sammenhænge som f.eks. oprustning, imperialisme, racisme og ulighed. 

Vi har magten hvis vi bruger det. Foto: Charlie Lywood

Solidaritet med palæstinenserne må rejses på arbejdspladserne og i fagforeningerne. Alt, lige fra et foto af kollegaer med et skilt, der kræver våbenhvile nu, til udtalelser og debat på medlemsmøder og generalforsamlinger er vigtige. 

Solidaritetsgrupper på skoler og uddannelsessteder, som inviterer til debatmøder, samler underskrifter og laver aktioner er også vigtige. Derfra har man mulighed for at organisere skolestrejker og andre fælles aktioner i en by eller et område.

Det handler om at brede solidariteten og diskussionerne længere ud i samfundet, ud i hverdagen, hvor vi bor, hvor vi arbejder, og hvor vi uddanner os. 

I mere end 100 dage har magthaverne ignoreret  vores underskriftindsamlinger, kritiske spørgsmål, og store demonstrationer.

De ved godt, at Israel er i færd med at begå folkemord, og at børn dør af kulde og sult i Gaza. De ved godt at vestlige værdier blot er en pæn indpakning af deres dobbeltmoral. De ved godt, at Israel har besat og belejret Vestbredden og Gaza, ligesom Rusland har besat dele af Ukraine. De ved godt, at kritik af Israel ikke er antisemitisme eller støtte til terrorisme, men de har brug for at splitte os.

I de næste 100 dage er det nødvendigt at arbejde på at udvikle protester og modstand, sådan at man i et vist omfang kan sætte samfundets normale funktioner ud af kraft. Sit-ins, teach-ins, strejker, boykots og blokader kan magthaverne ikke ignorere

Citat: Internationale Socialister

Magthavernes kynisme over for folkemordet i Gaza skyldes, at Israel er en central del af den vestlige imperialisme – systemet til den vestlige kapitalismes fortsatte dominans. 

Så når Lars Løkkes uden blusel forsvarer danske virksomheder ret til at sælge våben til Israel, kalder han det i “vores” nationale interesse og “vores” internationale forpligtelser. 

I de næste 100 dage er det nødvendigt at arbejde på at udvikle protester og modstand, sådan at man i et vist omfang kan sætte samfundets normale funktioner ud af kraft. Sit-ins, teach-ins, strejker, boykots og blokader kan magthaverne ikke ignorere.

From the River to the sea – Palestine will be free

 

.